Ymaelodi

 

image

“BE’ DWI’N GAEL OS DWI’N YMAELODI?”

    • Allwedd y Tannau bob blwyddyn – cylchgrawn swmpus yn cynnwys cyfarwyddiadau a chanllawiau sut i osod testunau Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol a'r Wyl Cerdd Dant
    • Y fraint o gael cefnogi cymdeithas ddiwyd a bywiog sy’n hybu’r diwylliant Cymraeg!

    Telerau arbennig i bobl ifanc: dim ond £5!
    (pawb sydd mewn addysg llawn amser)

    Telerau i bawb arall: £10 y flwyddyn