Pwy yw Pwy

 

Swyddogion

Llywydd: Menna Williams, Llangernyw

Is-Lywydd: Nia Clwyd, Llandeilo

Delyth Vaughan

Swyddog Gweinyddol: Delyth Vaughan Rowlands, Vanner, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2HE
Ffôn: 01341 422 854
E-bost: cliciwch yma

   

Delyth Vaughan

Trefnydd y Gwyliau Cerdd Dant: John Eifion, Tyddyn Arthur, Y Waun, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PN
Ffôn: 01286 872 488 / 07985 200 677
E-bost: cliciwch yma
   

Trysorydd: Trebor Lloyd Evans, Nant yr Helyg, Llangwm, Corwen, LL21 0RH

Cyfreithiwr Mygedol: Osian Lloyd Roberts LL.B, Guthrie Jones &Jones, 29 Ffordd Rhuthun, Dinbych, LL16 3EH

Golygydd ‘Allwedd y Tannau’: Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg, Gwalch, 12 Iard yr Orsaf, Llanrwst

Ymddiriedolwyr: Aelodau Pwyllgor Gwaith y Gymdeithas

Aelodau Anrhydeddus am Oes: Catherine Watkin, Elfyn Pritchard, Dwynwen Jones, Dewi Prys Jones

Pwyllgor Gwaith

Cadeirydd: Llio Penri

Is-Gadeirydd: Elin Angharad Davies

Aelodau (etholir 6 aelod bob blwyddyn am gyfnod o 3 blynedd):

2021: Gwenan Gibbard, Einir Wyn Jones, Nia Clwyd, Dylan Cernyw, Dafydd Huw, Alwena Roberts

2022: Gwennant Pyrs, Trefor Pugh, Eleri Roberts, Menna Thomas, Arfon Williams, Owain Siôn Williams

2023: Elin Angharad Davies, Huw Foulkes, Iwan Morgan, Delyth Medi, Llio Penri, Menai Williams

Cyfetholwyd Bethan Antur, Elain Wyn Jones ac Helen Medi Williams

Aelodaeth yr Is-Bwyllgorau

Cyllid: Iwan Morgan, Owain Siôn Williams, Einir Wyn Jones ynghyd â chadeiryddion yr is-bwyllgorau a’r swyddogion.

Datblygu: Dyfrig Davies, Gwenan Gibbard, Nia Clwyd, Owain Sion, Arfon Williams, Dafydd Wyn Jones, Trefnydd yr Ŵyl,Swyddog Gweinyddol a’r Trysorydd

Telynau: Alwena Roberts, Gwenan Gibbard, Dafydd Huw (cyfetholwyd), Llio Penri, Meinir Heulyn (cyfetholwyd), Steffan Jones (Swyddog Telynau) a’r Swyddog Gweinyddol

Cwrs Gosod a Gweithdy Cyfeilio Telyn: Alwena Roberts, Menna Thomas, Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw

Panel Golygyddol Cerddorol: Menai Williams (Golygydd Cerdd), Gwenan Gibbard, Elin Angharad Davies ac Owain Siôn Williams.

Panel Golygyddol Allwedd y Tannau: Myrddin ap Dafydd (Golygydd), Iwan Morgan, Menai Williams, Swyddog Gweinyddol a Threfnydd yr Ŵyl

Cynrychiolwyr ar Ymddiriedolaeth Nansi Richards: Alwena Roberts a Llio Penri