Llogi Telynau

 

image

Mae gan y Gymdeithas tua 24 o delynau rhai pedal a rhai ddi-bedal ac ar gael i’w llogi gan y Gymdeithas yn flynyddol. Byddwn yn rhyddhau’r ffurflenni cais o gwmpas cyfnod y Pasg, a bydd y ceisiadau llwyddiannus yn cael gwybod yn ystod yr Haf. Mae’r flwyddyn logi yn rhedeg o Fedi i Awst, i gyd-redeg â’r flwyddyn ysgol.

Llogi Telynau 2020-21

Mae modd gwneud cais i logi telyn bedal neu telyn ddi-bedal gan y Gymdeithas am y cyfnod 2020-2021 rŵan.

Prisiau Llogi Telynau 2020-21 fel a ganlyn:-
Telyn Bedal 40 tant = £450.00
Telyn ddi-bedal = £250.00

Rydym yn cynnig opsiwn talu ffi llawn neu dalu blaendal ac yna archeb banc dros 10 mis.

Cliciwch ar y lincs isod am y ffurflen berthnasol ac am y Rheola Benthyg sefydlog.

Ffurflen Llogi Telyn Bedal 2020-21 - cliciwch yma

Ffurflen Llogi Telyn Ddi-Bedal 2020-21 - cliciwch yma

Rheolau Benthyg Telyn - cliciwch yma

Am fwy wybodaeth cysylltwch â Delyth Rowlands, Swyddog Gweinyddol, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ar unai 01341 422 854 neu telynauccdc@gmail.com

Swyddog Telynau’r Gymdeithas yw Steffan Jones steffan.jones@live.co.uk neu 01978 661 128 (gweithdy) 07791 745 842 www.steffanjonesharps.com neu Facebook Steffan Jones Harps


Cwrs Gosod a Chyfeilio 2020

poster

Dyddiad i'ch dyddiadur - cynhelir y penwythnos preswyl Gosod a Chyfeilio penwythnos Medi 11eg - 13eg, 2020 yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod.

Cliciwch yma am y ffurflen gofrestru.

Mae'n rhaid gwneud cais am le ar y cwrs CYN Awst 14eg, 2020.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth