Llogi Telynau

 

image

Mae gan y Gymdeithas tua 30 o delynau – rhai pedal a rhai di-bedal – sydd ar gael i’w llogi gan aelodau’r Gymdeithas yn flynyddol. Byddwn yn rhannu’r ffurflenni cais o gwmpas y pasg, a bydd y ceisiadau llwyddiannus yn cael gwybod yn ystod yr Haf. Mae’r flwyddyn logi yn rhedeg o Fedi i Awst, i gyd-redeg â’r flwyddyn ysgol.

Llogi Telynau 2019-20

Mae modd gwneud cais i logi telyn bedal neu telyn ddi-bedal gan y Gymdeithas am y cyfnod 2019-2020 rwan.

Prisiau Llogi Telynau 2019-20 fel a ganlyn:-
Telyn Bedal 40 tant = £450.00
Telyn di-bedal = £250.00

Rydym yn cynnig opsiwn talu ffi llawn neu dalu blaendal ac yna archeb banc dros 10 mis.

Cliciwch ar y lincs isod am y ffurflen berthnasol ac am y Rheola Benthyg sefydlog.

Ffurflen Llogi Telyn Bedal 2019-20 - cliciwch yma
Ffurflen Llogi Telyn Ddi-Bedal 2019-20 - cliciwch yma
Rheolau Benthyg - cliciwch yma

Am fwy wybodaeth cysylltwch â Tecwyn Jones ar telynauccdc@gmail.com neu 01978 263 850


Cwrs Gosod a Chyfeilio 2019

poster

Dyddiad i'ch dyddiadur - cynhelir y penwythnos preswyl Gosod a Chyfeilio penwythnos Medi 6ed - 8fed, 2019 yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod.

Cliciwch yma am y ffurflen gofrestru.

ndrindod. Mae'n rhaid gwneud cais am le ar y cwrs CYN Awst 17eg, 2018.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth