Gŵyl Cerdd Dant 2019

 

Cywydd Croeso Gŵyl Cerdd Dant
Llanelli a’r Cylch 2019

Bu unwaith dinc sosbenni
yn symbal drwy’n hardal ni,
drag goch oedd y dre i gyd,
daear ffwrneisi diwyd
yn creu fflamau’r tanau tun
â chân ym mhob gwreichionyn.

Ac yn awr rhyw gân arall
a ddaeth i’r dre yn lle’r llall;
cychwynnwch a chyrchwch chi -
‘r holl wlad - i dre Lliedi,
nes i Forlais o fwrlwm
ddihuno cerdd yn y cwm.

Dewch chi, y wlad, a chewch lais
hen delyn Afon Dulais
eto i’ch hudo wedyn
â’i thonnau fel tannau tyn,
a’i heddiw’n para’n ddiwyd,
a’r Sosban yn gân i gyd.

Tudur Dylan Jones