Gŵyl Cerdd Dant 2016

 

Llongyfarchiadau i bawb fu ynghlwm â Gwyl Cerdd Dant Llyn ac Eifionydd a llongyfarchiadau gwresog i bawb fu'n cystadlu ac yn hyfforddi ac wrth gwrs i'r holl enillwyr. Ymlaen am Landysul a'r Fro 2017.