Cist y Ceinciau

 

imageBwriad yr adran hon yw hwyluso gwaith unrhyw un sy’n chwilio am gainc addas.

Os oes cainc wedi ymddangos fwy nag unwaith mewn gwahanol gyfrolau/cyhoeddiadau, rhestrir pob un ar wahân.

Yn y Rhestr Gyflawn mae’r ceinciau i gyd yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Yn yr adrannau eraill mae’r ceinciau yn ymddangos yn ol trefn nifer y barrau ym mhob pen, h.y. mae’r ceinciau chwe bar yn ymddangos gyntaf gyda’i gilydd, yna’r ceinciau 8 bar, 10 bar, 12 bar ac ati. O fewn yr ‘is-adrannau’ hynny rhestrir y ceinciau yn nhrefn yr wyddor.

Bydd y rhestrau yn cael eu diweddaru wrth i geinciau newydd gael eu cyhoeddi.

Cydnabyddir gwaith Haf Morris yn llunio’r rhestr wreiddiol yn 2008.

 

 

Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un pen
Sawl pennill i'r cylch
Sawl curiad i'r bar
Aber
Lewis Thomas, trefn. Gaenor Hall
Y Cennin Aur
mwyaf
16
2
2
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36 
lleiaf
6
4
2
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
6
4
2
Aberdeunant
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
mwyaf
24
2
2
Aberdulais
Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts (Telynores Iâl)
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
4
2
Aberdulas  
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
4
2
Aberglaslyn (sef Bwlch Llanberis)
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
4
3
Adlais Nia
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
12
3
2
Ael y Bryn
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
4
3
Afallon
Nia Elain
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
10
4
4
Alamair
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
2
Alaw Aur
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 68
mwyaf
8
4
4
Alaw Aur
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
8
4
4
Alun
Gwyneth Vaughan
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
16
4
2
Alun
Gwyneth Vaughan
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
16
4
2
Anest
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
12
3
3
Angharad
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
8
3
4
Angorfa
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
2
Annest
Rhys Meredydd Glyn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
3
Aran Benllyn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
lleiaf
6
4
4
Ardwyn
Catherine Evans
Allwedd y Tannau 15 
mwyaf
16
3
3
Ardwyn
Catherine Watkin
Rhos Helyg
mwyaf
16
3
3
Arenig Fawr
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
lleiaf
16
4
3
Arfon
Emyn-dôn, trefn. Gaenor Hall
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
4
Arfor
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
12
3
3
Arfryn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
4
2
Argoed
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
4
4
Atsain
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
8
3
4
Ave Verum Corpus
Mozart, trefn. Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 57
mwyaf
41
1
4
Awen
Nan Elis
Tant i’r Plant
lleiaf
12
4
2
Bae Abertawe
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
8
4
4
Bedd Dafydd Gam
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
8
3
4
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
lleiaf
12
3
2
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
2
Benedictus
Karl Jenkins, trefn, Menna B Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
9 ac 8
2
4
Bera
Elin Thomas
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
4
Berw Rhondda
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
12
4
3
Beryl
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
16
2 neu 4
3
Beryl II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
3
Bestan
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
2
Bethan
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
12
4
3
Bethel
Emyn-dôn, trefn. Mona Meirion
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
3
3
Bethesda
Addasiad Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
3
4
Beto Sian
Bethan Antur
Ceinciau Cynythog
lleiaf
16
3
3
Beuno
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
3
4
Blaenddôl
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
2
2
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
16
3
2
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
2
Blodau Ffestiniog
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
3
3
Blodau Glyn Dyfi
Tradd., trefn. Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
8
4
3
Blodau'r Drain
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
16
3
3
Blodau'r Faenol
Traddodiadol. trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry II
lleiaf
16
3
3
Bob
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
16
3
3
Bod Erw
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
12
4
2
Bod Erw
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
4
2
Bodhyfryd
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
4
3
Bodhyfryd
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
8
3
4
Breinlen
Gaenor Hall
Dyffryn Conwy
mwyaf
10
3
4
Breuddwyd Rhysyn Bach
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
12
3
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 32
mwyaf
16
3
2
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
16
3
2
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
16
3
2
Breuddwydio
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 61
lleiaf
12
3
3
Breuddwydion
Bethan Bryn
Lobsgows
digywair
17
1
5
Bro Dawel
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
10
4
3
Bro Derfel
Menai Williams
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
12
4
3
Bro Derfel
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
12
4
3
Bro Dwyfor
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
10
4
3
Bro Gŵyr
Berian Lewis
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
3
2
Bro Gŵyr
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
12
3
2
Bro Maelgwn
Wlliam Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
2
2
Bro Meirion
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
mwyaf
12
4
2
Bro Myrddin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
2
Bro’r Awen
Heledd B. Joynson
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
4
Bron Deifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
2
Bronallt
Gwenno James
Ceinciau'r Ifanc
lleiaf
16
4
2
Bronallt
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
lleiaf
8
3
4
Brondeifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12
4
2
Brondeifi
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
4
2
Broniarth
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
8
4
3
Broniarth
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
4
3
Bronllys
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
2
Bryn Castell
Lona Griffiths
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
16
3
3
Bryn Dreiniog
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
lleiaf
12
4
2
Bryn Eirian
Nan Elis
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
12
4
4
Bryn Eithin
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
lleiaf
8
4
3
Bryn Eithin
Rona Roberts
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
4
4
Bryn Elwy
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
20
3
3
Bryn Erydd
Beti Puw Richards
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
4
4
Bryn Gwyn
Sara Gwilym
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
3
2
Bryn Hafod
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
lleiaf
8
4
4
Bryn Melyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
2
Bryn Rhosyn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
lleiaf
12
4
2
Bryn Teg
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
3
4
Bryn Tyddyn
Huw Gwynne
Allwedd y Tannau 37
lleiaf
8
4
3
Bryn y Môr
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
6
4
4
Brynawelon
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
3
2
Bryncoch
Dafydd Huw
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
4
Brynhyfryd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 61
lleiaf
8
3
4
Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
12
4
2
Brynrhydyrarian
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
8
3
5
Bryntynoriad
Catherine Watkin
Tonnau’r Tannau
mwyaf
24
2
2
Bwlchderwin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
10
4
3
Cadair Idris
Tradd., trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
3
Cadi
Mari Watkin
Na Joio
mwyaf
6
4
4
Cae Steel
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
3
2
Caereuni
Esyllt Meillyn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
4
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
3
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
3
3
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
8
3
3
Cainc i'r Diniwed Rai
Hugh Gwynne
Ceinciau Penyberth
lleiaf
10
4
3
Cainc O’Donnell
Traddodiadol (Gwyddelig), trefn. J. Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
16
3
2
Cainc Rhys Bach
Megan Tudur
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
4
3
Cainc y Clogwyn
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
3
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
2
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
4
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
4
Cainc y Delyn
Traddodiadol, Trefn. Catherine Watkin
Tannau’r Haf
mwyaf
8
3
4
Cainc y Gododdin
Osian Elis
Allwedd y Tannau 52
lleiaf
12 a 10
3
4
Cainc y Medelwr
Traddodiadol trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
3
Cainc y Medelwr
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
3
Capel Als
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
10
4
3
Capel Salem
Bethan Bryn
Lobsgows
lleiaf
12
4
2
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
3
5
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
10
3
5
Cariad
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
10
4
3
Cariad y Bardd
Traddodiadol (?)
Tannau’r Haf
mwyaf
8 a 12
4
3
Carillon
Trefn.  J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
2
Carnguwch
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
2
Carol Catrin
Gilmor Griffiths
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
15
4
3
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
2
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
2
Caryl
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
2
Castell Dinbych
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
4
3
Castell Holfen
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
12
4
2
Castell Rhuthun
Traddodiadol
Tannau’r Haf
mwyaf
16
3
2
Castell Rhuthun
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
8
3
4
Castell Rhuthun
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
3
4
Castell y Bere
H.T.Davies
Allwedd y Tannau 13
lleiaf
12
3
3
Castell y Bere
H.T.Davies
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
12
3
3
Castell y Bere
H.T.Davies, trefn. Gilmor Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
12
3
3
Castell y Rhingyll
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
3
Catraeth
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
mwyaf
10
4
4
Cefn Bryn
Bethan Bryn
Alaw Tawe
lleiaf
12
4
2
Cefn Bryn I
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
2
Cefn Bryn II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
4
2
Cefn Eithin
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
3
Cefn Llwyn y Bugail
Non Gwilym
Ceinciau Cynythog
lleiaf
12
4
2
Cefn Madryn
Glenda Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
2
Cefni
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 41
lleiaf
16
3
2
Cefni
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
4
2
Ceiro
Heledd Ann Hall
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
2
Ceiro
Heledd Ann Hall
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
4
2
Cerdd Catrin
Nans Lovatt
Y Cennin Aur
lleiaf
16
3
2
Ceri Wyn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 39
lleiaf
20
3
2
Cerist
Dafydd Roberts
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
8
3
4
Cerrig Llwydion
Eleri Owen
Llety'r Bugail
lleiaf
10
4
3
Ceulanmaesmawr
Heledd-Ann Hall
Allwedd y Tannau 55
lleiaf
16
4
2
Cewydd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 49
lleiaf
8
4
4
Chwedl Mullaghmast
Traddodiadol (Gwyddelig), Trefn. Menna B. Joynson
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
8
3
4
Cilmeri
Nan Elis
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
2
Clas y Mwnt
Catherine Watkin
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
3
2
Cledwen
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
2
2
Cledwen
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
16
2
2
Cloch Llanerfyl
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 40 
mwyaf
8
3
4
Cloch Nant Eos
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
2
2
Cloch Nanteos
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
2
2
Clychau’r Cantre
Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
8
3
4
Clychau’r Cantre
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
4
Cnocell y Coed
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
16
3
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
lleiaf
12
3
2
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
12
3
2
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
12
3
2
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
12
3
2
Coed Derw
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
3
4
Coed y Parc
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12 ac 16
4
3
Coetmor
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
2
Coetmor
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
2
Colwyn
David McBride
Allwedd y Tannau 42
lleiaf
16 a 12
3
2
Consêt Eirian
William Lloyd
Allwedd y Tannau 14
mwyaf
8
2
3
Consêt Eirian
William Lloyd
Allwedd y Tannau 19 
mwyaf
8
2
3
Consêt Eirian
William Lloyd
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
8
2
3
Consêt Gwilym Bethel
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Tannau’r Haf
mwyaf
8 neu 16
2 neu 3
3
Conset Morgan Dafis
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
3
Conset Treffael
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
3
Conset Wiliam Owen, Pencraig
Traddodiadol,trefn. Alwena Roberts
Tannau’r Haf
lleiaf
16 a 12
3
3
Consêt Wiliam Owen, Pencraig
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16 a 12
3
3
Conset y Siri
Traddodiadol
Alawon Telyn
mwyaf
14 a 11
3
2
Consêt y Siri
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Tannau’r Haf
mwyaf
14 ac 11
3
2
Cowarch
Gwenan Griffiths
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
3
4
Cowarch
Gwenan Griffiths
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
4
Cowlyd
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
lleiaf
16
4
3
Craig y Dderwen
William Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
3
2
Craig y Nos
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
24
3
2
Craig y Pistyll
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
12
4
2
Craig yr Efail
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
lleiaf
8
3
4
Creigiau Aberdaron
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
2
Croeso
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
lleiaf
16
3
2
Croesywaun
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
6 ac 8
4
4
Crud yr Awel
Nan Elis
Allwedd y Tannau 45
mwyaf
8
3
4
Crud yr Awel
Nan Elis
Ceinciau ‘99
mwyaf
8
3
4
Crwydro
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
33
1
2
Cwm Cerdinen
Eirlys Gravelle
Ceinciau ‘99
mwyaf
8
3
4
Cwm Cerdinen
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
8
3
4
Cwm Gwendraeth
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
16
3
3
Cwm Gwili
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
12
4
3
Cwm Rhondda
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
4
Cwm Saebren
Eirlys Gravelle
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
12
4
2
Cwm Tawe
Mari Watkin
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
8
3
4
Cwm Teigl
Mona Meirion
Bro Mebyd
lleiaf
12
4
3
Cwmgiedd
Elfair Jones
Alaw Tawe
mwyaf
16
4
2
Cwmyglo
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
12
4
2
Cwmystwyth
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
lleiaf
16
3
3
Cwyfan
Gwennant Pyrs
Dwynwen
lleiaf
8
3
4
Cwynfan Prydain
Emyn-dôn, trefn. Elinor Pierce
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
4
Cybi
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
4
4
Cymerau
Nan Elis
Allwedd y Tannau 46
lleiaf
8
3
4
Cymerau
Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
8
3
4
Cymerig
Rhian Jones
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
10
4
4
Cynfal
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
10
4
3
Cynowarch
Gwenan Griffiths
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
6
4
4
Cysgod y Pin
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
4
3
Cysgod y Wern
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
4
4
Cysgod y Wern
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
8
4
4
Cysur
Thomas Price (Carnhuanawc)trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
4
3
Cysur
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
4
2
Danygraig
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
lleiaf
12
4
3
Deiniolen
Edna Wyn Griffiths
Allwedd y Tannau 26
mwyaf
16
3
3
Del
Judith Rees Williams
Ceinciau ‘99
mwyaf
12
3
2
Delyth
Gavin Ashcroft
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
16
3
3
Dere Mlan Reff
Berian Wyn Lewis
Na Joio
lleiaf/mwyaf
16
3
3
Derlwyn
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
16
4
2
Derwen Fawr
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
8
4
4
Derwyn
Catherine Watkin
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
10
3
4
Deudraeth
Menai Williams
Dyffryn Conwy
lleiaf
6
4
4
Deufor
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
8
3
4
Deulyn
Owenna Hughes
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
2
Difyrrwch Caswallon
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
12
3
2
Difyrrwch Gwŷr Hirwaun
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
3
Difyrrwch Ieuan y Telynor Dall
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
2
Difyrrwch Ned Puw
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16
3
3
Difyrrwch y Brenin
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
8
3
4
Difyrrwch y Llys
Eirian Williams (Rhuthun)
Allwedd y Tannau 58
mwyaf
12
4
3
Diliau Dolwyn
Dafydd Huw
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
4
Dinas Basing
Morfudd Maesaleg
Allwedd y Tannau 25 
mwyaf
16
3
3
Diniweidrwydd
Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths
Yr Hen Gostrel
lleiaf
16
3
3
Dol Fraint
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
4
Dôl Prysor
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 54
lleiaf
8
3
4
Dolfedw
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
12
3
2
Drenewydd
Emyn-dôn, trefn. Haf Morris
Yr Hen Gostrel
mwyaf
8
3
4
Drws y Nant
T. Gwyn Jones
Y Cennin Aur
lleiaf
12
4
3
Drws y Nant
T.Gwynn Jones
Allwedd y Tannau 29
lleiaf
12
4
3
Dŵr Glan
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
16
3
2
Dŵr Glan
Traddodiadol, trefn. Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
16
3
2
Dŵr Glân
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 44
lleiaf
16
3
2
Dŵr Glân
Traddodiadol, trefn. William Lloyd
Allwedd y Tannau 19 
lleiaf
8
3
4
Dŵr y Ffynnon
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
12
3
3
Dŵr-y-Felin
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Dwylan
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
8
3
4
Dwylan
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
4
Dwynant
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
6
4
4
Dwynant
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
6
4
4
Dwynwen
Gwennant Pyrs
Dwynwen
lleiaf (moddawl)
8
2
3
Dyffryn Aeron
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
4
Dyffryn Aeron
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
8
3
4
Dyffryn Conwy
Catherine Watkin
Dyffryn Conwy
mwyaf
6
4
5
Dyffryn Gwyn
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
8
4
4
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 23
lleiaf
16
2
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 27
lleiaf
16
2
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
2
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
16
3
2
Dyffryn Ogwen
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
lleiaf
8
3
4
Dyffryn Ogwen
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
lleiaf
8
3
4
Dyffryn Paith
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
3
Dyffryn Taf
Eleri Roberts
Tonnau’r Tannau
mwyaf
10
4
4
Dyffyn Cân
Elfair Jones
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
12
4
2
Dyfi
Telynor Mawddwy, trefn. Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 35
mwyaf
24
3
3
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 32
mwyaf
12
3
2
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
12
3
2
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
12
3
2
Ebrill yn Iâl
Nest C. Jones
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
3
4
Efyrnwy
J. Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 28
lleiaf
10
4
3
Efyrnwy
J. Ceurwyn Evans
Rhos Helyg
lleiaf
10
4
3
Eiddon
Catherine Watkin
Y Cennin Aur
lleiaf
20
3
2
Eiluned
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
4
4
Elain
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
20
2
2
Elin
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
12
4
2
Elin Mair
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
10
4
4
Ella
Owain Siôn Williams
Allwedd y Tannau 69
mwyaf
6
4
4
Ella
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
6
4
4
Elliw
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
12
3
2
Elsa
Bethan Eleri Williams
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12
4
2
Eluned
Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
2
Erddig
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
20
3
2
Erddig
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
20
3
2
Erddig
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
20
3
2
Erddigan Dannau
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
20
2
2
Erin
Lona Maredudd Jones
Allwedd y Tannau 49
lleiaf
12
4
2
Erw Faen
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
16
3
3
Erw Faen
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
3
3
Erwenni
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
3
Eryri Wen
Traddodiadol
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
8
4
4
Eryri Wen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
lleiaf
8
4
4
Eryri Wen
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
lleiaf
8
2
4
Eryri Wen
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
8
4
4
Esgair Llyn
tr Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
18
3
2
Eurion
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
20
4
2
Ffarwel Haf
Menai Williams
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
16
3
3
Ffarwel Haf
Menai Williams
Rhos Helyg
lleiaf
16
3
3
Ffarwel i'r Marian
Traddodiadol
Allwedd y Tannau  6
lleiaf
16
3
3
Ffarwel i'r Marian
Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts
Tannau'r Haf
lleiaf
16
3
3
Ffinant
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 64
mwyaf
8
3
2
Ffion
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
2
Fflur
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
16
3
2
Ffosiwan
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
2
Ffynnon Sara
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
mwyaf
16
3
2
Frondeg
Iris Thomas
Alaw Tawe
mwyaf
20
3
2
Fy llong fach arian i
trefniant Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
4
2
Gallt Derw
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 34
mwyaf
8
3
4
Gallt Derw
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
3
4
Gallt Derw
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
4
Garnedd Einion
Ann Bryniog
Dyffryn Conwy
mwyaf
20
4
2
Gartheli
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
4
4
Gartheli
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
8
4
4
Gartheli
J.Eirian Jones
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
8
4
4
Gartherwen
Owain Siôn
Ceinciau ‘99
mwyaf
16
4
2
Gelli Aur
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
3
Gelli Lydan
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 20
mwyaf
20
3
2
Gelliwig
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
3
4
Gelliwig
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
4
Gerddi Clun
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
10
4
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
2
Glan Beuno
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
12
4
2
Glan Beuno
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
2
Glan Brân 
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
2
2
Glan Clwyd
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
8
4
4
Glan Clwyd
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
4
4
Glan Elwy
Nia Elain
Tonnau'r Tannau
mwyaf
12
4
2
Glan Hafren
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
16
3
2
Glan Prysor
Haf Morris
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
12
3
2
Glan Wnion
Catherine Watkin
Y Cennin Aur
mwyaf
12
2
2
Glannau Menai
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
3
2
Glannau'r Taf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
4
4
Glanyrafon
Iris Thomas
Dyffryn Conwy
lleiaf
22
2
2
Glaslyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
3
Glenys
Judith Rees
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
12
4
3
Glenys
Judith Rees
Allwedd y Tannau 48
mwyaf
12
4
3
Glenys
Judith Rees Williams
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
3
Glynawen
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Glyndŵr
Mair Beech Williams
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
20
3
2
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog
Traddodiadol, trefniant Owain Alaw
Tannau’r Haf
mwyaf
8
3
4
Goronwy
Ellen Williams
Allwedd y Tannau 25
mwyaf
8
3
4
Goronwy Owain  
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
lleiaf
16
3
3
Gorwel
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
mwyaf
8
4
4
Gwelfro
Rhian Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
2
Gwenan
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
12
3
2
Gwenllian
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
4
4
Gwenno
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
4
Gwenynen Gwent
Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
4
Gwenynen Gwent
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
4
Gwenynen Gwent
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
4
Gwenynen Gwent
tr Mona Meirion
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
8
4
4
Gwern Felin
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
3
2
Gwern Hywel
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
lleiaf
20
4
2
Gwernllwyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Gwernydd
Menai Williams
Dyffryn Conwy
mwyaf
8
3
4
Gwin y Wawr
Mair Selway
Tonnau’r Tannau
mwyaf
8
3
4
Gwyndy
Mair B. Williams
Tonnau’r Tannau
lleiaf
12
4
2
Gwynfryn
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
lleiaf
8
4
4
Gwyrfai
Menai Williams
Cerdd ar Dant
mwyaf
10
3
4
Gwytherin
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
2
2
Gwytherin
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
2
2
Hafan
Eleri Huws
Tonnau’r Tannau
mwyaf
16
4
2
Hafod Lydan
Judith Rees Williams
Tonnau’r Tannau
mwyaf
16
4
2
Hafod Wen
Menna Bennett Joynson
Na Joio
mwyaf
8
4
4
Hawys
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
2
Hebron
Mari Watkin
Alaw Tawe
lleiaf
8
4
4
Hen Felin
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
lleiaf
12
3
2
Hen Lwybrau
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
16
3
2
Hendre
Tudur Jones
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
12
4
2
Hendre Wen
Sioned Haf Roberts
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
4
Heneglwys
Alwyn Humphreys
Allwedd y Tannau 56
lleiaf
10
4
3
Henfro
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf>lleiaf
14
1
5
Hengwrt
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
12 a 10
3
4
Henwyn
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
10
4
4
Heulwen Haf
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Hiraeth
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
12
4
2
Hiraethog
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
4
2
Hoffedd Hywel ab Owain Gwynedd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16
3
3
Hoffter Heulwen
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
16
3
3
Hon
Menna Bennett Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
8
4
4
Hon
Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
8
4
4
Huwcyn
Ceri Wynne Jones
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
16
4
2
Hyd y Llwybr
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
3
2
I Wyryf y Gofidiau
Morfydd Llwyn-Owen (addasiad)
Allwedd y Tannau 50
lleiaf
6 a 7
4
4
Ianto’r Coed
Traddodiadol, o gasgliad Nicholas Bennett
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
3
3
Idrison
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8 neu 16
2
3
Ieuan
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
2
2
In der Heimat
Grieg, trefn. Eirian Williams
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
16
4
2
In Der Heimat
Grieg, trefn. Eirian Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
4
2
Labor
Trefn. Alan Wynne Jones
Dyffryn Conwy
mwyaf
8
3
4
Lasynys
Elen Wyn Jones
Tonnau’r Tannau
mwyaf
8
4
4
Llanddyfri (sef ‘Yn Iach i ti Gymru’)
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
3
Llandudoch
Huw Gwynne
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
8
3
4
Llanefydd
John Paul Jones / Mari Watkin
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
8
3
4
Llanerchfyda
Gwenan Roberts
Tonnau’r Tannau
mwyaf
8
3
4
Llangan
Emyn-dôn, trefn. Nan Elis
Yr Hen Gostrel
mwyaf
16
3
3
Llangarnguwch
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
12
3
3
Llangefni
Nan Elis
Y Cennin Aur
lleiaf
10
4
3
Llannerch
David McBride
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
16
4 neu 3
2
Llanofer
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
lleiaf
8
3
4
Llanofer
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
8
3
4
Llanofer
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
lleiaf
8
3
4
Llansannan
Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
4
Llechid
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
2
4
Lleifior
Catherine Watkin
Cerdd ar Dant
mwyaf
8 a 9
3
4
Llety’r Bugail
Eleri Owen
Allwedd y Tannau 26
mwyaf
8
3
4
Llety’r Bugail
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
3
4
Llety’r Bugail
Eleri Owen
Rhos Helyg
mwyaf
8
3
4
Lleu
Ann Hopcyn
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12 a 16
4
2
Lleu
Ann Hopcyn
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
12 a 16
4
2
Lleucu
Haf Morris
Dyffryn Conwy
mwyaf
12
4
3
Llican
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
4
Lliwen
Nia Clwyd
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
8
3
4
Llwyn Crai
Menai Williams
Allwedd y Tannau 62
mwyaf
8
3
4
Llwyn Crai
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
4
Llwyn Derw
Menna Bennett Joynson
Na Joio
mwyaf
9
4
12
Llwyn Eithin
Gwenan Gibbard
Ceinciau Penyberth
lleiaf
12
4
2
Llwyn Hudol
Nan Elis
Bro Mebyd
lleiaf
8
3
4
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
16
3
3
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
3
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Bedw Gwynion
mwyaf
16
3
3
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
3
Llwyn yr Eos
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
16
4 neu 3
2
Llwyndiried
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
10
4
4
Llwyndyrus
Owain Siôn
Ceinciau ‘99
mwyaf
20
3
2
Llwyndyrus
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
20
3
2
Llwyngronwen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
lleiaf
12
4
2
Llwyngronwen
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 50
lleiaf
12
4
2
Llwyn-yr-Eos
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
3
Llyn Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
20
4
2
Llyn Llech Owain
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
2
Llys Bradwen
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
10
4
4
Llys Ednyfed
Haydn Morris
Telyn Cymru II
lleiaf
12
4
3
Llys Eifion
Kenneth Wyn Morris
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
8
3
4
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
3
3
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
2
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 48
mwyaf
12
4
2
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
4
2
Lowri
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn
mwyaf
6
4
4
Lowri
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
6
4
4
Mac
Gavin Ashcroft
Allwedd y Tannau 60
lleiaf
10
4
4
Maelog
Gwenan Roberts
Dyffryn Conwy
lleiaf
16
3
3
Maen y Wern
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
2
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
20
3
2
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
20
3
2
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  8 
mwyaf
20
3
2
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 18
mwyaf
20
3
2
Maes Ffynnon
Haf Morris
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
6
4
5
Maes Garmon
Edna Wyn Griffiths
Allwedd y Tannau 26
lleiaf
12
4
2
Maes Garmon
Edna Wyn Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
12
4
2
Maes Maelor
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
12
3
2
Maes Y Coed
Mari Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
4
Maes y Meillion
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Maes yr Haf
Haf Morris
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
10
3 neu 4
5
Maesaleg
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Bangor
mwyaf
7
4
3
Maesglasau
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
8
4
4
Maesgwyn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 45
mwyaf
6
4
5
Maesgwyn
Mona Meirion
Dyffryn Conwy
mwyaf
6
4
5
Majesty
Emyn-dôn, trefn. Catherine Watkin
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
4
4
Maldwyn
Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
4
3
Mallt
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
16
4
4
Mallt y Nos
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
2
Mallwyd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
16
3
3
Manhyfryd
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
4
2
Manon
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
2
Manordeilo
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
16
4
3
Mantell Siani
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
2
Mantell Siani
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
2
Mared
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
12
3
3
Mared
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
3
3
Marian
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
3
4
Mathafarn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
2
Mathafarn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
2
Mawddwy
Mairwen Roberts
Y Cennin Aur
mwyaf
8
3
4
Mawrth ym Medi
Gaenor Hall
Allwedd y Tannau 57
lleiaf
12
3
3
Mawrth ym Medi
Gaenor Hall
Ceinciau '99
lleiaf
12
3
3
Mebyn Mair
Jester Hairston, trefn. Dafydd Huw
Dyffryn Conwy
mwyaf
16
2
2
Meddiant Uchaf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
2
Meira
Meirwen Jones
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
4
2
Meirianwen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
5
Mêl Wefus
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
14 a 12
3
2
Mela
Catherine Evans
Allwedd y Tannau 15
mwyaf
16
3
2
Meleri
EllenWilliams
Allwedd y Tannau 25
lleiaf
16
3
3
Melindwr
Mair Selway
Allwedd y Tannau 56
mwyaf
24
3
2
Melindwr
Mair Selway
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
24
3
2
Mendelssohn
Mendelssohn, trefn. Meinir Maesaleg
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
4
Merch Megan
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
3
Merch Megan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
3
Merch Megan
Traddodiadol, trefn. Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
16
3
3
Mererid
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
3
Mererid
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
3
Min Menai
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Bangor
lleiaf
10
4
4
Minffordd
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
10
2
4
Minllyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
lleiaf
12
4
3
Minllyn
Haydn Morris
Allwedd y Tannau 18
lleiaf
12
4
3
Minllyn
Haydn Morris
Allwedd y Tannau 58
lleiaf
12
4
3
Miri Maelgwn
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
4
Miriam
Caryl Parry Jones
Allwedd y Tannau 59
lleiaf
16
3
2
Miriam
Caryl Parry Jones
Allwedd y Tannau 70
lleiaf
16
3
2
Moel Gamelin
Eirlys Dwyryd
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
16
3
2
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
6
4
2
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
6 neu 12
2 neu 4
2
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Bethan  Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
16
3
2
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
2
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
2
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. J.Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 27
mwyaf
16
3
2
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
2
Moelwynfa
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
lleiaf
12
4
2
Morannedd
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
8
4
4
Morfa Rhuddlan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
16
3
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Bedw Gwynion
lleiaf
16
3
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
lleiaf
16
3
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadoltrefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
lleiaf
16
3
3
Morfa'r Frenhines
Traddodiadol. trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry I
lleiaf
16
3
3
Morfudd
T. Gwyn Jones
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
3
Murmur Tryweryn
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 16
lleiaf
8
3
3
Murmur Tryweryn
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 23
lleiaf
8
3
3
Murmur y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn
mwyaf
12
4
2
Murmur y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
2
Mwrddrwg
Nia Wyn Jones
Ceinciau ‘99
lleiaf
16
3
4
Mwynder Corwen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16 a 12
3
2
Mwynder Corwen
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16 a 12
3
2
Mwynder Llinos
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
12
3
2
Mwynder Mallt
Llyfni Huws 
Aelwyd y Delyn III
lleiaf
8
3
4
Mwynen Arfon
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
2
Mwynen Ceiriog
Traddodiadol, trefn. Ted Richards
Tannau’r Haf
mwyaf
8
4
3
Mwynen Conwy
William Lloyd
Allwedd y Tannau 14
mwyaf
8
4
2
Mwynen Conwy
William Lloyd
Rhos Helyg
mwyaf
8
4
2
Mwynen Donos
Haydn Morris
Alawon Telyn
lleiaf
20
3
2
Mwynen Elli
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Mwynen Iwnis
H.T.Davies, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  7
lleiaf
12
3
2
Mwynen Llyfni
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
4
Mwynen Llyfni
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
3
4
Mwynen Mair
J. H. Backofen, trefn. Mair Jones
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
8
3
3
Mwynen Mair
J.H.Backofen, trefn. Mair Jones
Rhos Helyg
lleiaf
8
3
3
Mwynen Megan
H.T.Davies, Trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  7
mwyaf
16
3
3
Mwynen Meirionnydd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16
3
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
12
3
2
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Tannau’r Haf
lleiaf
12
3
2
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
lleiaf
12
3
2
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
2
Myfyrdod
Bethan Bryn
Lobsgows
lleiaf
8
3
4
Mynydd Bach I
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
10
4
2
Mynydd Bach II
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
20
2
2
Na Joio
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
8
4
4
Nadolig? Pwy a Wyr
Ryan Davies, trefn. Eleri Owen
Alaw Tawe
mwyaf
12 ac 14
4
2
Nant
Hugh Gwynne
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
10
4
3
Nant Nest
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
8
4
4
Nant y Garth
Wenna Roberts, trefn. Rhys Jones
Allwedd y Tannau 25
mwyaf
16
3
3
Nant y Garth
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
4
4
Nant y Niwlen
Dafydd Roberts trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
4
3
Nant y Nodyn
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy)
Cainc y Delyn II
mwyaf
6
4
4
Nant y Pandy
Gareth Mitford Williams
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
12
3
3
Nantcyll
Nan Elis
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
4
4
Nercwys
Traddodiadol, trefn. Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
8
3
4
Nia
H.T.Davies
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
12
3
3
Nos Calan
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
4
Nos Calan
Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
4
Nos Galan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
3
4
Nudd Gwyn
Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
12
2
3
Nudd Gwyn
Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
12
2
3
Nudd Gwyn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
4
3
Olwen
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
8
3
4
Padarn
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8 neu 16
2 neu 4
2
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
2
2
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8 a 6
2
4
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
8 a 6
3
4
Pant Corlan yrWyn
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
8 a 6
3
4
Pant Rhedyn
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
4
Pantycelyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Parc y Rhos
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
6
4
3
Pen Dinas
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
12
4
2
Pen Rhaw
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
4
4
Pen Rhaw
Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd
Bedw Gwynion
mwyaf
8
4
4
Pen Rhaw
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
4
4
Pen Ucha
Morfudd Llwyn Owen, trefn. Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
15
4
2
Pen Waun
Carys Williams
Ceinciau Cynythog
mwyaf
12
4
2
Pen y Garn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
16 a12
3
2
Penhelig
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
10
4
3
Penrallt
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
12
4
2
Penrhyn
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
3
2
Penrhyn
Bethan Bryn
Allwedd y Tannau 48
mwyaf
8
3
3
Penrhyn Gŵyr
Menna Bennett Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
8
3
4
Penrhyn Llŷn
addasiad Gwenan Gibbard o alaw Nan Elis 
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
12/12/16
3
2
Penweddig
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
4
3
Penwyllt
Elfair Jones
Na Joio
lleiaf
12
4
5
Penyberth
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
8
3
4
Penygraig
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
8
3
4
Pêr Alaw (gweler Sweet Richard)
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
8 a 6
3
4
Pêr Alaw(gweler Sweet Richard)
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
8 a 6
3
4
Perthi
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
16
4
2
Perthog
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 41 
mwyaf
12
4
2
Picnic y Tedi Bêrs
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
2
2
Pistyll Gwyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
10
4
2
Plas Coch
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
20
4
2
Plas Coch
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
10
4
4
Plas Gwili
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
2
Plas Gwyn
Nans Lovatt
Y Cennin Aur
mwyaf
8
3
4
Plas Isaf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
8
4
4
Plascrug
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
8
3
4
Pontstrimon
Nest C. Jones
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
4
4
Porth Dafarch
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
3
3
Porth Madryn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 40
mwyaf
16
4
2
Porth Madryn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 56
mwyaf
16
4
2
Porth Solfach
Gwenan Gibbard
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
3
Porth y Castell
Eleri Owen
Na Joio
mwyaf
12
3
2
Porth y Castell 
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
12
3
2
Porth y Nant
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
4
4
Porth y Nant
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
4
4
Pren Draig
Dylan Cernyw
Allwedd y Tannau 69
mwyaf
6
4
4
Pwllfanogl
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
7
4
7
Reverie
Berian Wyn Lewis
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
6
4
4
Rhandir
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
4
4
Rhiannon
Menai Williams
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
12
4
2
Rhiannon
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
2
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Allwedd y Tannau 64
mwyaf
12
4
2
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
12
4
2
Rhos Helyg
William Lloyd
Rhos Helyg
mwyaf
10
3
2
Rhos Helyg
William Lloyd
Allwedd y Tannau 16 
mwyaf
20
3
2
Rhos Helyg
William Lloyd
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
20
3
2
Rhos y Gad
Dafydd Huw
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
4
2
Rhos y Gad
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
4
2
Rhos y Nant
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
6
4
4
Rhos y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
6
4
4
Rhos-lyn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
10
4
4
Rhydwen
Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
3
3
Rhyd-y-bedd
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
8
3
4
Rhyd-y-Fen
Eleri Owen
Na Joio
lleiaf
12
4
3
Rhyd-y-Fen
Eleri Owen
Llety'r Bugail
lleiaf
12
4
3
Rhydymain
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
8 a 9
2
5
Rhydypennau
Eleri Roberts
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
8
4
4
Ricordi
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
12
4
3
Rita
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
12
4
2
Rita
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
2
Rodyn
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
3
2
Salome
Emyn-dôn, trefn. Gwenllian Dwyryd
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
2
3
Salome
Trefn. William Lloyd
Allwedd y Tannau 25 
mwyaf
12
2
3
Sant Aidan
O’John Goss, trefn. Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
4
Sarn Helen
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
16
3
2
Sbonc
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
4
2
Segontiwm
Hugh Gwynne
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
6
4
4
Seiont
Menai Williams
Cerdd ar Dant
mwyaf
8
4
4
Seiriol
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
4
4
Seiriol
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
4
4
Serch Hudol
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
mwyaf
8
4
4
Serch Hudol
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
4
4
Serch Hudol
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
4
4
Siglen
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
10
4
3
Siglo
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
12
4
2
Siliwen
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
6
4
5
Siliwen
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
6
4
5
Sioc
Ann Hopcyn
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
16 a 12
4
2
Siwan
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
2
Stelc II
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
12
4
2
Streflyn
Llio Wyn Richards
Ceinciau Cynythog
mwyaf
14
3
3
Sweet Richard
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8 a 6
3
4
Syr Harri Ddu
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
16
2
3
Syr Harri Ddu
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
16
2
3
Syr Harri Ddu
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Bedw Gwynion
mwyaf
16
2
3
Tafarn-y-Fedw
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
4
2
Talgarreg
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
10
4
2
Tannau Tawe
Elfair Jones
Alaw Tawe
mwyaf
6
4
4
Tegfryn
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
14/12
4
2
Teleri
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 35
mwyaf
10
4
2
Terfynach
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
10
hyblyg
4
Thema Schindler's List
trefniant Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
10
4
4
Tinc-y-Clychau
Trefn. Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
2
Tir Iarll
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
3
4
Tirmynach
Heledd Ann Hall
Tonnau’r Tannau
mwyaf
12
4
2
Tlysig
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
8
4
4
Ton Alarch
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
3
Tôn Alarch
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II    
mwyaf
16
3
3
Tôn Alarch
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
3
Tôn Alarch
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
3
Tôn Alarch
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
16
3
3
Traeth Lafan
Gareth Mitford Williams
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
8
4
4
Traeth Lafan
Gareth Mitford Williams
Allwedd y Tannau 65
mwyaf
8
4
4
Traeth y Bermo
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
24
3
2
Traeth y Fegla
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
12
4
2
Traeth y Fegla
Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 34
mwyaf
12
2
2
Trawsfynydd
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
11
4
2
Treddafydd
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
2
Treganna
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
5
4
4
Trem y Foel
Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 34
lleiaf
10
4
3
Trevelin
Helen Meirianwen Jones Williams
Diliau’r Dyffryn
lleiaf
12
4
4
Triban Morfudd
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
3
Trwyn y Garnedd
Menai Williams
Allwedd y Tannau 53
lleiaf
6
4
4
Trwyn y Garnedd
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
6
4
4
Tryfan
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
8
3
4
Tryfan
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
4
Trystan
Bil Efans
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12 a 16
4
2
Trystan
Bil Efans
Ceinciau ‘99
mwyaf
12 ac 16
4
2
Twmi
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
2
2
Twyn-yr-Hydd
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
16
3
3
Tŷ Derwen
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
16
4
2
Ty’n Rhewl
Mair B. Williams
Tonnau’r Tannau
mwyaf
12
4
2
Ty’n y Ddraenen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
6
4
3
Tynewydd
Haydn Morris
Telyn Cymru II
lleiaf
14
4
3
Tywysog y Faneg
Traddodiadol
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
3
Waen y Garreg
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
3
2
Waen y Garreg
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 62
mwyaf
8
3
4
Waldo I
Bethan Bryn
Stelcian
lleiaf
12
4
2
Waldo II
Bethan Bryn
Stelcian
lleiaf
20
3
2
Waun Hir
Menai Williams
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
6
4
4
Waun Hir
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
6
4
4
Wern y Crai
William Lloyd
Allwedd y Tannau 16 
mwyaf
8
3
3
Wern y Crai
William Lloyd
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
8
3
3
Wernol
Gwenan Dwyfor Owen
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
2
Wyres Megan
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws  
Aelwyd y Delyn II  
mwyaf
16
3
3
Wyres Megan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
3
Wyres Megan
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
3
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
12
3
2
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
12 a 10
3
2
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
12 a 10
3
2
Y Creuddyn
Judith Rees Williams
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
4
Y Dalar Deg
Bethan Bryn
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
6
4
3
Y Delyn Aur
Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
lleiaf
8 a 6
4
4
Y Delyn Newydd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Allwedd y Tannau 18
mwyaf
16
2
2
Y Delyn Newydd
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
2
2
Y Derwydd
Traddodiadol, Trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
8
3
4
Y Dydd
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
16
2
2
Y Dydd
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 47
mwyaf
16
2
2
Y Dyffryn
Mari Watkin
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
8
3
4
Y Faenol Bropor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
mwyaf
8
3
5
Y Faenol Bropor
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
5
Y Felan
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
8
4
4
Y Ferch o’r Scêr
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
4
Y Ferch o’r Scêr
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
4
Y Ffair
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
3
2
Y Ffrwd Wen
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 16
mwyaf
12
3
2
Y Ffrwd Wen
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
12
3
2
Y Foryd
Gwennant Pyrs
Dyffryn Conwy
mwyaf
8
3
4
Y Foryd
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
3
4
Y Fro Dawel
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12
4
2
Y Fronllwyd
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
4
Y Frwynen Las
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
8
3
4
Y Fwyalchen
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
8
3
4
Y Garn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
16
2
2
Y Garn
Gaenor Hall
Cerdd ar Dant
mwyaf
20
2
2
Y Garreg Hollt
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
14
3
2
Y Lôn Goed
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
16
3
3
Y Marial Gwyn
Morfudd Maesaleg
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
8
3
4
Y Marial Gwyn
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
8
3
4
Y Mul
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
4
2
Y Pural Fesur
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
3
Y Waedd
Traddodiadol
Allwedd y Tannau  4
lleiaf
16
3
2
Y Waedd
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 25
lleiaf
16
3
2
Y Waedd
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
2
Y Wenallt
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
2
Y Wenynen
Traddodiadol, trefn. Nicholas Bennett
Tannau'r Haf
mwyaf
8
4
3
Y Wenynen
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
3
Y Wenynen
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
3
4
Ymadawiad y Brenin
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
8 a 10
3
4
Ymadawiad y Brenin
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
8 a 10
3
4
Ymdaith yr Yswain
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
2
Ymgyrch-dôn y Waenlwyd
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
2
2
Yn y Mŵd
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
20
1
2
Ynyslety
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
12
4
2
Yr Afon
Haydn Morris
Tannau’r Haf
lleiaf
12
3
2
Yr Afon
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
2
Yr Hafod
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
lleiaf
16
3
3
Yr Hafren
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
8
3
4
Yr Hufen Melyn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry II
mwyaf
12 a 16
3
2
Yr Hufen Melyn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
12 ac 16
3
2
Yr Ysgin Aur
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
16
4
2
Ysbryd
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
½ ½
8
4
3
Ysgubor Fawr
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
8
hyblyg
5
Ystradgynlais
Emyn-dôn, trefn. Haf Morris
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
4
Ystumgwadneth
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
10
4
2
Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un rhan
Sawl pennill i'r cylch
Treganna
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
5
4
Aran Benllyn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
lleiaf
6
4
Bryn y Môr
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
6
4
Cadi
Mari Watkin
Na Joio
mwyaf
6
4
Croesywaun
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
6 ac 8
4
Cynowarch
Gwenan Griffiths
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
6
4
Deudraeth
Menai Williams
Dyffryn Conwy
lleiaf
6
4
Dwynant
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
6
4
Dwynant
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
6
4
Ella
Owain Siôn Williams
Allwedd y Tannau 69
mwyaf
6
4
Ella
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
6
4
I Wyryf y Gofidiau
Morfydd Llwyn-Owen (addasiad)
Allwedd y Tannau 50
lleiaf
6 a 7
4
Lowri
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn
mwyaf
6
4
Lowri
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
6
4
Nant y Nodyn
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy)
Cainc y Delyn II
mwyaf
6
4
Pren Draig
Dylan Cernyw
Allwedd y Tannau 69
mwyaf
6
4
Reverie
Berian Wyn Lewis
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
6
4
Rhos y Nant
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
6
4
Rhos y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
6
4
Segontiwm
Hugh Gwynne
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
6
4
Tannau Tawe
Elfair Jones
Alaw Tawe
mwyaf
6
4
Trwyn y Garnedd
Menai Williams
Allwedd y Tannau 53
lleiaf
6
4
Trwyn y Garnedd
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
6
4
Waun Hir
Menai Williams
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
6
4
Waun Hir
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
6
4
Alaw Aur
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 68
mwyaf
8
4
Alaw Aur
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
8
4
Angharad
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
8
3
Arfon
Emyn-dôn, trefn. Gaenor Hall
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
Argoed
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
4
Atsain
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
8
3
Bae Abertawe
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
8
4
Bedd Dafydd Gam
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
8
3
Bera
Elin Thomas
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
Bethesda
Addasiad Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
3
Beuno
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
3
Bodhyfryd
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
8
3
Bro’r Awen
Heledd B. Joynson
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
Bronallt
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
lleiaf
8
3
Bryn Eithin
Rona Roberts
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
4
Bryn Erydd
Beti Puw Richards
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
4
Bryn Hafod
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
lleiaf
8
4
Bryn Teg
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
3
Bryncoch
Dafydd Huw
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
Brynhyfryd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 61
lleiaf
8
3
Caereuni
Esyllt Meillyn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
Cainc y Delyn
Traddodiadol, Trefn. Catherine Watkin
Tannau’r Haf
mwyaf
8
3
Castell Rhuthun
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
8
3
Castell Rhuthun
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
3
Cerist
Dafydd Roberts
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
8
3
Cewydd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 49
lleiaf
8
4
Chwedl Mullaghmast
Traddodiadol (Gwyddelig), Trefn. Menna B. Joynson
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
8
3
Cloch Llanerfyl
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 40 
mwyaf
8
3
Clychau’r Cantre
Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
8
3
Clychau’r Cantre
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
Coed Derw
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
3
Cowarch
Gwenan Griffiths
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
3
Cowarch
Gwenan Griffiths
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
Craig yr Efail
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
lleiaf
8
3
Crud yr Awel
Nan Elis
Allwedd y Tannau 45
mwyaf
8
3
Crud yr Awel
Nan Elis
Ceinciau ‘99
mwyaf
8
3
Cwm Cerdinen
Eirlys Gravelle
Ceinciau ‘99
mwyaf
8
3
Cwm Cerdinen
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
8
3
Cwm Rhondda
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
Cwm Tawe
Mari Watkin
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
8
3
Cwyfan
Gwennant Pyrs
Dwynwen
lleiaf
8
3
Cwynfan Prydain
Emyn-dôn, trefn. Elinor Pierce
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
Cybi
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
4
Cymerau
Nan Elis
Allwedd y Tannau 46
lleiaf
8
3
Cymerau
Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
8
3
Cysgod y Wern
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
4
Cysgod y Wern
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
8
4
Derwen Fawr
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
8
4
Deufor
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
8
3
Difyrrwch y Brenin
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
8
3
Diliau Dolwyn
Dafydd Huw
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
Dol Fraint
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
Dôl Prysor
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 54
lleiaf
8
3
Drenewydd
Emyn-dôn, trefn. Haf Morris
Yr Hen Gostrel
mwyaf
8
3
Dŵr Glân
Traddodiadol, trefn. William Lloyd
Allwedd y Tannau 19 
lleiaf
8
3
Dwylan
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
8
3
Dwylan
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
Dyffryn Aeron
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
Dyffryn Aeron
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
8
3
Dyffryn Gwyn
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
8
4
Dyffryn Ogwen
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
lleiaf
8
3
Dyffryn Ogwen
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
lleiaf
8
3
Ebrill yn Iâl
Nest C. Jones
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
3
Eiluned
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
4
Eryri Wen
Traddodiadol
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
8
4
Eryri Wen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
lleiaf
8
4
Eryri Wen
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
lleiaf
8
2
Eryri Wen
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
8
4
Gallt Derw
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 34
mwyaf
8
3
Gallt Derw
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
3
Gallt Derw
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
Gartheli
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
4
Gartheli
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
8
4
Gartheli
J.Eirian Jones
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
8
4
Gelliwig
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
3
Gelliwig
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
Glan Clwyd
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
8
4
Glan Clwyd
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
4
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog
Traddodiadol, trefniant Owain Alaw
Tannau’r Haf
mwyaf
8
3
Goronwy
Ellen Williams
Allwedd y Tannau 25
mwyaf
8
3
Gorwel
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
mwyaf
8
4
Gwenllian
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
4
Gwenno
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
Gwenynen Gwent
Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
Gwenynen Gwent
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
Gwenynen Gwent
Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
Gwenynen Gwent
tr Mona Meirion
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
8
4
Gwernydd
Menai Williams
Dyffryn Conwy
mwyaf
8
3
Gwin y Wawr
Mair Selway
Tonnau’r Tannau
mwyaf
8
3
Gwynfryn
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
lleiaf
8
4
Hafod Wen
Menna Bennett Joynson
Na Joio
mwyaf
8
4
Hebron
Mari Watkin
Alaw Tawe
lleiaf
8
4
Hendre Wen
Sioned Haf Roberts
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
Hon
Menna Bennett Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
8
4
Hon
Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
8
4
Labor
Trefn. Alan Wynne Jones
Dyffryn Conwy
mwyaf
8
3
Lasynys
Elen Wyn Jones
Tonnau’r Tannau
mwyaf
8
4
Llandudoch
Huw Gwynne
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
8
3
Llanefydd
John Paul Jones / Mari Watkin
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
8
3
Llanerchfyda
Gwenan Roberts
Tonnau’r Tannau
mwyaf
8
3
Llanofer
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
lleiaf
8
3
Llanofer
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
8
3
Llanofer
Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
lleiaf
8
3
Llansannan
Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
Llechid
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
2
Lleifior
Catherine Watkin
Cerdd ar Dant
mwyaf
8 a 9
3
Llety’r Bugail
Eleri Owen
Allwedd y Tannau 26
mwyaf
8
3
Llety’r Bugail
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
3
Llety’r Bugail
Eleri Owen
Rhos Helyg
mwyaf
8
3
Llican
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
Lliwen
Nia Clwyd
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
8
3
Llwyn Crai
Menai Williams
Allwedd y Tannau 62
mwyaf
8
3
Llwyn Crai
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
Llwyn Hudol
Nan Elis
Bro Mebyd
lleiaf
8
3
Llys Eifion
Kenneth Wyn Morris
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
8
3
Maes Y Coed
Mari Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
Maesglasau
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
8
4
Marian
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
3
Mawddwy
Mairwen Roberts
Y Cennin Aur
mwyaf
8
3
Mendelssohn
Mendelssohn, trefn. Meinir Maesaleg
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
Miri Maelgwn
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
Morannedd
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
8
4
Mwynder Mallt
Llyfni Huws 
Aelwyd y Delyn III
lleiaf
8
3
Mwynen Llyfni
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
Mwynen Llyfni
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
3
Myfyrdod
Bethan Bryn
Lobsgows
lleiaf
8
3
Na Joio
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
8
4
Nant Nest
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
8
4
Nant y Garth
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
4
Nantcyll
Nan Elis
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
4
Nercwys
Traddodiadol, trefn. Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
8
3
Nos Calan
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
Nos Calan
Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
Nos Galan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
3
Olwen
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
8
3
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8 a 6
2
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
8 a 6
3
Pant Corlan yrWyn
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
8 a 6
3
Pant Rhedyn
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
8
4
Pen Rhaw
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
4
Pen Rhaw
Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd
Bedw Gwynion
mwyaf
8
4
Pen Rhaw
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
4
Penrhyn Gŵyr
Menna Bennett Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
8
3
Penyberth
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
8
3
Penygraig
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
8
3
Pêr Alaw (gweler Sweet Richard)
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
8 a 6
3
Pêr Alaw(gweler Sweet Richard)
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
8 a 6
3
Plas Gwyn
Nans Lovatt
Y Cennin Aur
mwyaf
8
3
Plas Isaf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
8
4
Plascrug
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
8
3
Pontstrimon
Nest C. Jones
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
4
Porth y Nant
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
4
Porth y Nant
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
4
Rhyd-y-bedd
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
8
3
Rhydypennau
Eleri Roberts
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
8
4
Sant Aidan
O’John Goss, trefn. Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
Seiont
Menai Williams
Cerdd ar Dant
mwyaf
8
4
Seiriol
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
4
Seiriol
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
4
Serch Hudol
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
mwyaf
8
4
Serch Hudol
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
4
Serch Hudol
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
4
Sweet Richard (Pêr Alaw)
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8 a 6
3
Tir Iarll
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
3
Tlysig
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
8
4
Traeth Lafan
Gareth Mitford Williams
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
8
4
Traeth Lafan
Gareth Mitford Williams
Allwedd y Tannau 65
mwyaf
8
4
Tryfan
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
8
3
Tryfan
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
Waen y Garreg
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 62
mwyaf
8
3
Y Creuddyn
Judith Rees Williams
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
Y Delyn Aur
Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
lleiaf
8 a 6
4
Y Derwydd
Traddodiadol, Trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
8
3
Y Dyffryn
Mari Watkin
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
8
3
Y Felan
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
8
4
Y Ferch o’r Scêr
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
Y Ferch o’r Scêr
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
Y Foryd
Gwennant Pyrs
Dyffryn Conwy
mwyaf
8
3
Y Foryd
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
3
Y Fronllwyd
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
8
3
Y Frwynen Las
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
8
3
Y Fwyalchen
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
8
3
Y Marial Gwyn
Morfudd Maesaleg
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
8
3
Y Marial Gwyn
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
8
3
Y Wenynen
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
3
Yr Hafren
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
8
3
Ymadawiad y Brenin
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
8 a 10
3
Ymadawiad y Brenin
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
8 a 10
3
Ystradgynlais
Emyn-dôn, trefn. Haf Morris
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
Benedictus
Karl Jenkins, trefn, Menna B Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
9 ac 8
2
Afallon
Nia Elain
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
10
4
Breinlen
Gaenor Hall
Dyffryn Conwy
mwyaf
10
3
Catraeth
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
mwyaf
10
4
Cymerig
Rhian Jones
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
10
4
Derwyn
Catherine Watkin
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
10
3
Dyffryn Taf
Eleri Roberts
Tonnau’r Tannau
mwyaf
10
4
Elin Mair
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
10
4
Gerddi Clun
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
10
4
Gwyrfai
Menai Williams
Cerdd ar Dant
mwyaf
10
3
Henwyn
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
10
4
Llwyndiried
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
10
4
Llys Bradwen
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
10
4
Mac
Gavin Ashcroft
Allwedd y Tannau 60
lleiaf
10
4
Min Menai
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Bangor
lleiaf
10
4
Minffordd
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
10
2
Plas Coch
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
10
4
Rhandir
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
4
Rhos-lyn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
10
4
Terfynach
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
10
hyblyg
Thema Schindler's List
trefniant Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
10
4
Bryn Eirian
Nan Elis
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
12
4
Cainc y Gododdin
Osian Elis
Allwedd y Tannau 52
lleiaf
12 a 10
3
Glannau'r Taf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
4
Hengwrt
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
12 a 10
3
Majesty
Emyn-dôn, trefn. Catherine Watkin
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
4
Trevelin
Helen Meirianwen Jones Williams
Diliau’r Dyffryn
lleiaf
12
4
Mallt
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
16
4
Mwrddrwg
Nia Wyn Jones
Ceinciau ‘99
lleiaf
16
3
Ave Verum Corpus
Mozart, trefn. Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 57
mwyaf
41
1

Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un rhan
Sawl pennill i'r cylch
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36 
lleiaf
6
4
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
6
4
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
6 neu 12
2 neu 4
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
6 neu 12
2 neu 4
Aberdulais
Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts (Telynores Iâl)
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
4
Aberdulas  
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
4
Bryn Gwyn
Sara Gwilym
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
3
Ffinant
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 64
mwyaf
8
3
Mwynen Conwy
William Lloyd
Allwedd y Tannau 14
mwyaf
8
4
Mwynen Conwy
William Lloyd
Rhos Helyg
mwyaf
8
4
Padarn
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8 neu 16
2 neu 4
Mynydd Bach I
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
10
4
Pistyll Gwyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
10
4
Rhos Helyg
William Lloyd
Rhos Helyg
mwyaf
10
3
Talgarreg
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
10
4
Teleri
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 35
mwyaf
10
4
Ystumgwadneth
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
10
4
Trawsfynydd
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
11
4
Adlais Nia
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
12
3
Alamair
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
Awen
Nan Elis
Tant i’r Plant
lleiaf
12
4
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
lleiaf
12
3
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
Bestan
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
Bod Erw
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
12
4
Bod Erw
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
4
Bro Gŵyr
Berian Lewis
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
3
Bro Gŵyr
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
12
3
Bro Meirion
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
mwyaf
12
4
Bro Myrddin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
Bron Deifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
Brondeifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12
4
Brondeifi
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
4
Bryn Dreiniog
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
lleiaf
12
4
Bryn Rhosyn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
lleiaf
12
4
Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
12
4
Capel Salem
Bethan Bryn
Lobsgows
lleiaf
12
4
Carnguwch
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
Caryl
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
Castell Holfen
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
12
4
Cefn Bryn
Bethan Bryn
Alaw Tawe
lleiaf
12
4
Cefn Bryn I
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
Cefn Llwyn y Bugail
Non Gwilym
Ceinciau Cynythog
lleiaf
12
4
Cefn Madryn
Glenda Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
Ceiro
Heledd Ann Hall
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
Ceiro
Heledd Ann Hall
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
4
Clas y Mwnt
Catherine Watkin
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
lleiaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
12
3
Coetmor
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
Coetmor
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Craig y Pistyll
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
12
4
Cwm Saebren
Eirlys Gravelle
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
12
4
Cwmyglo
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
12
4
Cysur
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
4
Del
Judith Rees Williams
Ceinciau ‘99
mwyaf
12
3
Difyrrwch Caswallon
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
12
3
Dolfedw
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
12
3
Dyffyn Cân
Elfair Jones
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
12
4
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 32
mwyaf
12
3
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
12
3
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
12
3
Elin
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
12
4
Elliw
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
12
3
Elsa
Bethan Eleri Williams
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12
4
Erin
Lona Maredudd Jones
Allwedd y Tannau 49
lleiaf
12
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
12
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
Glan Elwy
Nia Elain
Tonnau'r Tannau
mwyaf
12
4
Glan Prysor
Haf Morris
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
12
3
Glan Wnion
Catherine Watkin
Y Cennin Aur
mwyaf
12
2
Gwelfro
Rhian Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
Gwenan
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
12
3
Gwyndy
Mair B. Williams
Tonnau’r Tannau
lleiaf
12
4
Gwytherin
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
2
Gwytherin
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
2
Hawys
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
Hen Felin
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
lleiaf
12
3
Hendre
Tudur Jones
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
12
4
Hiraeth
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
12
4
Hyd y Llwybr
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
3
Lleu
Ann Hopcyn
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12 a 16
4
Lleu
Ann Hopcyn
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
12 a 16
4
Llwyn Eithin
Gwenan Gibbard
Ceinciau Penyberth
lleiaf
12
4
Llwyngronwen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
lleiaf
12
4
Llwyngronwen
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 50
lleiaf
12
4
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 48
mwyaf
12
4
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
4
Maen y Wern
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
Maes Garmon
Edna Wyn Griffiths
Allwedd y Tannau 26
lleiaf
12
4
Maes Garmon
Edna Wyn Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
12
4
Maes Maelor
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
12
3
Mallt y Nos
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
Manhyfryd
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
4
Moelwynfa
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
lleiaf
12
4
Murmur y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn
mwyaf
12
4
Murmur y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Mwynder Llinos
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
12
3
Mwynen Iwnis
H.T.Davies, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  7
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Tannau’r Haf
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
Nadolig? Pwy a Wyr
Ryan Davies, trefn. Eleri Owen
Alaw Tawe
mwyaf
12 ac 14
4
Pen Dinas
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
12
4
Pen Waun
Carys Williams
Ceinciau Cynythog
mwyaf
12
4
Penrallt
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
12
4
Penrhyn Llŷn
addasiad Gwenan Gibbard o alaw Nan Elis 
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
12/12/16
3
Perthog
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 41 
mwyaf
12
4
Picnic y Tedi Bêrs
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
2
Porth y Castell
Eleri Owen
Na Joio
mwyaf
12
3
Porth y Castell 
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
12
3
Rhiannon
Menai Williams
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
12
4
Rhiannon
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Allwedd y Tannau 64
mwyaf
12
4
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
12
4
Rita
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
12
4
Rita
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
Rodyn
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
3
Sbonc
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
4
Siglo
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
12
4
Stelc II
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
12
4
Tirmynach
Heledd Ann Hall
Tonnau’r Tannau
mwyaf
12
4
Traeth y Fegla
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
12
4
Traeth y Fegla
Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 34
mwyaf
12
2
Treddafydd
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
Trystan
Bil Efans
Ceinciau ‘99
mwyaf
12 ac 16
4
Trystan
Bil Efans
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12 a 16
4
Twmi
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
2
Ty’n Rhewl
Mair B. Williams
Tonnau’r Tannau
mwyaf
12
4
Waldo I
Bethan Bryn
Stelcian
lleiaf
12
4
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
12
3
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
12 a 10
3
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
12 a 10
3
Y Ffair
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
3
Y Ffrwd Wen
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 16
mwyaf
12
3
Y Ffrwd Wen
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
12
3
Y Fro Dawel
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12
4
Y Mul
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
4
Y Wenallt
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
Ynyslety
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
12
4
Yr Afon
Haydn Morris
Tannau’r Haf
lleiaf
12
3
Yr Afon
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
Yr Hufen Melyn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
12 ac 16
3
Yr Hufen Melyn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry II
mwyaf
12 a 16
3
Brynawelon
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
3
Consêt y Siri
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Tannau’r Haf
mwyaf
14 ac 11
3
Conset y Siri
Traddodiadol
Alawon Telyn
mwyaf
14 a 11
3
Hiraethog
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
4
Mêl Wefus
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
14 a 12
3
Tegfryn
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
14/12
4
Y Garreg Hollt
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
14
3
Pen Ucha
Morfudd Llwyn Owen, trefn. Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
15
4
Aber
Lewis Thomas, trefn. Gaenor Hall
Y Cennin Aur
mwyaf
16
2
Alun
Gwyneth Vaughan
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
16
4
Alun
Gwyneth Vaughan
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
16
4
Angorfa
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
Arfryn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
4
Blaenddôl
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
2
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
16
3
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 32
mwyaf
16
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
16
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
16
3
Bro Maelgwn
Wlliam Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
2
Bronallt
Gwenno James
Ceinciau'r Ifanc
lleiaf
16
4
Bryn Melyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
Cae Steel
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
3
Cainc O’Donnell
Traddodiadol (Gwyddelig), trefn. J. Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
16
3
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Carillon
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Castell Rhuthun
Traddodiadol
Tannau’r Haf
mwyaf
16
3
Cefn Bryn II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
4
Cefni
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 41
lleiaf
16
3
Cefni
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
4
Cerdd Catrin
Nans Lovatt
Y Cennin Aur
lleiaf
16
3
Ceulanmaesmawr
Heledd-Ann Hall
Allwedd y Tannau 55
lleiaf
16
4
Cilmeri
Nan Elis
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
Cledwen
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
2
Cledwen
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
16
2
Cloch Nant Eos
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
2
Cloch Nanteos
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
2
Colwyn
David McBride
Allwedd y Tannau 42
lleiaf
16 a 12
3
Craig y Dderwen
William Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
3
Creigiau Aberdaron
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Croeso
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
lleiaf
16
3
Cwmgiedd
Elfair Jones
Alaw Tawe
mwyaf
16
4
Derlwyn
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
16
4
Deulyn
Owenna Hughes
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
Difyrrwch Ieuan y Telynor Dall
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Dŵr Glan
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
16
3
Dŵr Glan
Traddodiadol, trefn. Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
16
3
Dŵr Glân
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 44
lleiaf
16
3
Dŵr-y-Felin
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 23
lleiaf
16
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 27
lleiaf
16
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
16
3
Eluned
Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
Ffion
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
Fflur
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
16
3
Ffosiwan
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
Ffynnon Sara
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
mwyaf
16
3
Fy llong fach arian i
trefniant Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
4
Gartherwen
Owain Siôn
Ceinciau ‘99
mwyaf
16
4
Glan Brân 
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
2
Glan Hafren
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
16
3
Glannau Menai
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
3
Glynawen
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Gwern Felin
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
3
Gwernllwyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Hafan
Eleri Huws
Tonnau’r Tannau
mwyaf
16
4
Hafod Lydan
Judith Rees Williams
Tonnau’r Tannau
mwyaf
16
4
Hen Lwybrau
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
16
3
Heulwen Haf
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Huwcyn
Ceri Wynne Jones
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
16
4
In der Heimat
Grieg, trefn. Eirian Williams
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
16
4
In Der Heimat
Grieg, trefn. Eirian Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
4
Llannerch
David McBride
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
16
4 neu 3
Llwyn yr Eos
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
16
4 neu 3
Llyn Llech Owain
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Maes y Meillion
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Manon
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
Mantell Siani
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Mantell Siani
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
Mathafarn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
Mathafarn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
Mebyn Mair
Jester Hairston, trefn. Dafydd Huw
Dyffryn Conwy
mwyaf
16
2
Meddiant Uchaf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
Meira
Meirwen Jones
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
4
Mela
Catherine Evans
Allwedd y Tannau 15
mwyaf
16
3
Miriam
Caryl Parry Jones
Allwedd y Tannau 59
lleiaf
16
3
Miriam
Caryl Parry Jones
Allwedd y Tannau 70
lleiaf
16
3
Moel Gamelin
Eirlys Dwyryd
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Bethan  Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. J.Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 27
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Mwynder Corwen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16 a 12
3
Mwynder Corwen
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16 a 12
3
Mwynen Arfon
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Mwynen Elli
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
2
Pantycelyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Pen y Garn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
16 a12
3
Perthi
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
16
4
Plas Gwili
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Porth Madryn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 40
mwyaf
16
4
Porth Madryn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 56
mwyaf
16
4
Rhos y Gad
Dafydd Huw
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
4
Rhos y Gad
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
4
Sarn Helen
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
16
3
Sioc
Ann Hopcyn
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
16 a 12
4
Siwan
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
Tafarn-y-Fedw
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
4
Tŷ Derwen
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
16
4
Waen y Garreg
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
3
Wernol
Gwenan Dwyfor Owen
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
Y Delyn Newydd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Allwedd y Tannau 18
mwyaf
16
2
Y Delyn Newydd
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
2
Y Dydd
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
16
2
Y Dydd
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 47
mwyaf
16
2
Y Garn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
16
2
Y Waedd
Traddodiadol
Allwedd y Tannau  4
lleiaf
16
3
Y Waedd
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 25
lleiaf
16
3
Y Waedd
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
Ymdaith yr Yswain
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Ymgyrch-dôn y Waenlwyd
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
2
Yr Ysgin Aur
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
16
4
Esgair Llyn
tr Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
18
3
Ceri Wyn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 39
lleiaf
20
3
Eiddon
Catherine Watkin
Y Cennin Aur
lleiaf
20
3
Elain
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
20
2
Erddig
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
20
3
Erddig
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
20
3
Erddig
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
20
3
Erddigan Dannau
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
20
2
Eurion
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
20
4
Frondeg
Iris Thomas
Alaw Tawe
mwyaf
20
3
Garnedd Einion
Ann Bryniog
Dyffryn Conwy
mwyaf
20
4
Gelli Lydan
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 20
mwyaf
20
3
Glyndŵr
Mair Beech Williams
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
20
3
Gwern Hywel
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
lleiaf
20
4
Llwyndyrus
Owain Siôn
Ceinciau ‘99
mwyaf
20
3
Llwyndyrus
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
20
3
Llyn Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
20
4
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
20
3
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
20
3
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  8 
mwyaf
20
3
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 18
mwyaf
20
3
Mwynen Donos
Haydn Morris
Alawon Telyn
lleiaf
20
3
Mynydd Bach II
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
20
2
Plas Coch
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
20
4
Rhos Helyg
William Lloyd
Allwedd y Tannau 16 
mwyaf
20
3
Rhos Helyg
William Lloyd
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
20
3
Waldo II
Bethan Bryn
Stelcian
lleiaf
20
3
Y Garn
Gaenor Hall
Cerdd ar Dant
mwyaf
20
2
Yn y Mŵd
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
20
1
Glanyrafon
Iris Thomas
Dyffryn Conwy
lleiaf
22
2
Aberdeunant
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
mwyaf
24
2
Bryntynoriad
Catherine Watkin
Tonnau’r Tannau
mwyaf
24
2
Craig y Nos
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
24
3
Melindwr
Mair Selway
Allwedd y Tannau 56
mwyaf
24
3
Melindwr
Mair Selway
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
24
3
Traeth y Bermo
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
24
3
Crwydro
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
33
1
Bronllys
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
Tinc-y-Clychau
Trefn. Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un rhan
Sawl pennill i'r cylch
Parc y Rhos
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
6
4
Ty’n y Ddraenen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
6
4
Y Dalar Deg
Bethan Bryn
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
6
4
Maesaleg
Morfudd Maesaleg
Ceinciau Bangor
mwyaf
7
4
Aberglaslyn (sef Bwlch Llanberis)
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
4
Blodau Glyn Dyfi
Tradd., trefn. Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
8
4
Broniarth
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
8
4
Broniarth
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
4
Bryn Eithin
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
lleiaf
8
4
Bryn Tyddyn
Huw Gwynne
Allwedd y Tannau 37
lleiaf
8
4
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
3
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
8
3
Cainc Rhys Bach
Megan Tudur
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
4
Cariad y Bardd
Traddodiadol (?)
Tannau’r Haf
mwyaf
8 a 12
4
Castell Dinbych
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
4
Consêt Eirian
William Lloyd
Allwedd y Tannau 14
mwyaf
8
2
Consêt Eirian
William Lloyd
Allwedd y Tannau 19 
mwyaf
8
2
Consêt Eirian
William Lloyd
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
8
2
Consêt Gwilym Bethel
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Tannau’r Haf
mwyaf
8 neu 16
2 neu 3
Cysur
Thomas Price (Carnhuanawc)trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
4
Dwynwen
Gwennant Pyrs
Dwynwen
lleiaf (moddawl)
8
2
Idrison
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8 neu 16
2
Maldwyn
Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
4
Murmur Tryweryn
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 16
lleiaf
8
3
Murmur Tryweryn
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 23
lleiaf
8
3
Mwynen Ceiriog
Traddodiadol, trefn. Ted Richards
Tannau’r Haf
mwyaf
8
4
Mwynen Mair
J. H. Backofen, trefn. Mair Jones
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
8
3
Mwynen Mair
J.H.Backofen, trefn. Mair Jones
Rhos Helyg
lleiaf
8
3
Penrhyn
Bethan Bryn
Allwedd y Tannau 48
mwyaf
8
3
Penweddig
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
8
4
Porth Dafarch
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
8
3
Rhydwen
Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
3
Wern y Crai
William Lloyd
Allwedd y Tannau 16 
mwyaf
8
3
Wern y Crai
William Lloyd
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
8
3
Y Pural Fesur
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
Y Wenynen
Traddodiadol,trefn. Nicholas Bennett
Tannau'r Haf
mwyaf
8
4
Ysbryd
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
½ ½
8
4
Bodhyfryd
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
4
Bro Dawel
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
10
4
Bro Dwyfor
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
10
4
Bwlchderwin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
10
4
Cainc i'r Diniwed Rai
Hugh Gwynne
Ceinciau Penyberth
lleiaf
10
4
Capel Als
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
10
4
Cariad
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
10
4
Cerrig Llwydion
Eleri Owen
Llety'r Bugail
lleiaf
10
4
Cynfal
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
10
4
Efyrnwy
J. Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 28
lleiaf
10
4
Efyrnwy
J. Ceurwyn Evans
Rhos Helyg
lleiaf
10
4
Heneglwys
Alwyn Humphreys
Allwedd y Tannau 56
lleiaf
10
4
Llangefni
Nan Elis
Y Cennin Aur
lleiaf
10
4
Nant
Hugh Gwynne
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
10
4
Penhelig
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
10
4
Siglen
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
10
4
Trem y Foel
Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 34
lleiaf
10
4
Ael y Bryn
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
4
Anest
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
12
3
Arfor
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
12
3
Berw Rhondda
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
12
4
Beryl II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
Bethan
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
12
4
Bethel
Emyn-dôn, trefn. Mona Meirion
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
3
Breuddwyd Rhysyn Bach
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
12
3
Breuddwydio
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 61
lleiaf
12
3
Bro Derfel
Menai Williams
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
12
4
Bro Derfel
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
12
4
Castell y Bere
H.T.Davies
Allwedd y Tannau 13
lleiaf
12
3
Castell y Bere
H.T.Davies
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
12
3
Castell y Bere
H.T.Davies, trefn. Gilmor Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
12
3
Castell y Rhingyll
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
Coed y Parc
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12 ac 16
4
Cwm Gwili
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
12
4
Cwm Teigl
Mona Meirion
Bro Mebyd
lleiaf
12
4
Cysgod y Pin
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
4
Danygraig
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
lleiaf
12
4
Difyrrwch y Llys
Eirian Williams (Rhuthun)
Allwedd y Tannau 58
mwyaf
12
4
Drws y Nant
T. Gwyn Jones
Y Cennin Aur
lleiaf
12
4
Drws y Nant
T.Gwynn Jones
Allwedd y Tannau 29
lleiaf
12
4
Dŵr y Ffynnon
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
12
3
Dyffryn Paith
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
Erwenni
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
Glenys
Judith Rees
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
12
4
Glenys
Judith Rees
Allwedd y Tannau 48
mwyaf
12
4
Glenys
Judith Rees Williams
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
Llangarnguwch
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
12
3
Lleucu
Haf Morris
Dyffryn Conwy
mwyaf
12
4
Llys Ednyfed
Haydn Morris
Telyn Cymru II
lleiaf
12
4
Mared
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
12
3
Mared
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
3
Mawrth ym Medi
Gaenor Hall
Allwedd y Tannau 57
lleiaf
12
3
Mawrth ym Medi
Gaenor Hall
Ceinciau '99
lleiaf
12
3
Mererid
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
Mererid
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Minllyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
lleiaf
12
4
Minllyn
Haydn Morris
Allwedd y Tannau 18
lleiaf
12
4
Minllyn
Haydn Morris
Allwedd y Tannau 58
lleiaf
12
4
Nant y Niwlen
Dafydd Roberts trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
4
Nant y Pandy
Gareth Mitford Williams
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
12
3
Nia
H. T. Davies
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
12
3
Nudd Gwyn
Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 44
mwyaf
12
2
Nudd Gwyn
Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
12
2
Nudd Gwyn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
4
Porth Solfach
Gwenan Gibbard
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
Ricordi
Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
12
4
Rhyd-y-Fen
Eleri Owen
Na Joio
lleiaf
12
4
Rhyd-y-Fen
Eleri Owen
Llety'r Bugail
lleiaf
12
4
Salome
Emyn-dôn, trefn. Gwenllian Dwyryd
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
2
Salome
Trefn. William Lloyd
Allwedd y Tannau 25 
mwyaf
12
2
Streflyn
Llio Wyn Richards
Ceinciau Cynythog
mwyaf
14
3
Tynewydd
Haydn Morris
Telyn Cymru II
lleiaf
14
4
Carol Catrin
Gilmor Griffiths
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
15
4
Annest
Rhys Meredydd Glyn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
Ardwyn
Catherine Evans
Allwedd y Tannau 15 
mwyaf
16
3
Ardwyn
Catherine Watkin
Rhos Helyg
mwyaf
16
3
Arenig Fawr
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
lleiaf
16
4
Beryl
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
16
2 neu 4
Beto Sian
Bethan Antur
Ceinciau Cynythog
lleiaf
16
3
Blodau Ffestiniog
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
3
Blodau'r Drain
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
16
3
Blodau'r Faenol
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry II
lleiaf
16
3
Bob
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
16
3
Bryn Castell
Lona Griffiths
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
16
3
Cadair Idris
Tradd., trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
16
3
Cader Idris
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
Cader Idris
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Cader Idris
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
Cainc y Clogwyn
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Cainc y Medelwr
Traddodiadol trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
Cainc y Medelwr
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Cefn Eithin
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
Cnocell y Coed
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
16
3
Conset Morgan Dafis
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Conset Treffael
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
Conset Wiliam Owen, Pencraig
Traddodiadol,trefn. Alwena Roberts
Tannau’r Haf
lleiaf
16 a 12
3
Consêt Wiliam Owen, Pencraig
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16 a 12
3
Cowlyd
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
lleiaf
16
4
Cwm Gwendraeth
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
16
3
Cwmystwyth
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
lleiaf
16
3
Deiniolen
Edna Wyn Griffiths
Allwedd y Tannau 26
mwyaf
16
3
Delyth
Gavin Ashcroft
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
16
3
Dere Mlan Reff
Berian Wyn Lewis
Na Joio
lleiaf/mwyaf
16
3
Difyrrwch Gwŷr Hirwaun
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Difyrrwch Ned Puw
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16
3
Dinas Basing
Morfudd Maesaleg
Allwedd y Tannau 25 
mwyaf
16
3
Diniweidrwydd
Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths
Yr Hen Gostrel
lleiaf
16
3
Erw Faen
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
16
3
Erw Faen
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
3
Ffarwel Haf
Menai Williams
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
16
3
Ffarwel Haf
Menai Williams
Rhos Helyg
lleiaf
16
3
Ffarwel i'r Marian
Traddodiadol
Allwedd y Tannau  6
lleiaf
16
3
Ffarwel i'r Marian
Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts
Tannau'r Haf
lleiaf
16
3
Gelli Aur
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Glaslyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
Goronwy Owain  
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
lleiaf
16
3
Hoffedd Hywel ab Owain Gwynedd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16
3
Hoffter Heulwen
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
16
3
Ianto’r Coed
Traddodiadol, o gasgliad Nicholas Bennett
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
3
Llanddyfri (sef ‘Yn Iach i ti Gymru’)
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Llangan
Emyn-dôn, trefn. Nan Elis
Yr Hen Gostrel
mwyaf
16
3
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
16
3
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Llwyn Onn
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Bedw Gwynion
mwyaf
16
3
Llwyn Onn
Traddodiadol. trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
Llwyn-yr-Eos
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
3
Maelog
Gwenan Roberts
Dyffryn Conwy
lleiaf
16
3
Mallwyd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
16
3
Manordeilo
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
16
4
Meleri
EllenWilliams
Allwedd y Tannau 25
lleiaf
16
3
Merch Megan
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
Merch Megan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Merch Megan
Traddodiadol, trefn. Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
16
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
16
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Bedw Gwynion
lleiaf
16
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
lleiaf
16
3
Morfa Rhuddlan
Traddodiadoltrefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
lleiaf
16
3
Morfa'r Frenhines
Traddodiadol. trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry I
lleiaf
16
3
Morfudd
T. Gwyn Jones
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
Mwynen Megan
H.T.Davies, Trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  7
mwyaf
16
3
Mwynen Meirionnydd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
16
3
Nant y Garth
Wenna Roberts, trefn. Rhys Jones
Allwedd y Tannau 25
mwyaf
16
3
Syr Harri Ddu
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
16
2
Syr Harri Ddu
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
16
2
Syr Harri Ddu
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Bedw Gwynion
mwyaf
16
2
Ton Alarch
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Tôn Alarch
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II    
mwyaf
16
3
Tôn Alarch
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
Tôn Alarch
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
Tôn Alarch
Traddodiadol, trefn. Menai Williams
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
16
3
Triban Morfudd
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Twyn-yr-Hydd
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
16
3
Tywysog y Faneg
Traddodiadol
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
Wyres Megan
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws  
Aelwyd y Delyn II  
mwyaf
16
3
Wyres Megan
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
Wyres Megan
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
Y Lôn Goed
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
16
3
Y Wenynen
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
Yr Hafod
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
lleiaf
16
3
Bryn Elwy
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
20
3
Dyfi
Telynor Mawddwy, trefn. Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 35
mwyaf
24
3
Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un pen
Sawl pennill i'r cylch
Sawl curiad i'r bar
Breuddwydion
Bethan Bryn
Lobsgows
digywair
17
1
5
Brynrhydyrarian
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
8
3
5
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
3
5
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
10
3
5
Dyffryn Conwy
Catherine Watkin
Dyffryn Conwy
mwyaf
6
4
5
Henfro
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf>lleiaf
14
1
5
Ieuan
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
2
2
Llwyn Derw
Menna Bennett Joynson
Na Joio
mwyaf
9
4
12
Maes Ffynnon
Haf Morris
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
6
4
5
Maes yr Haf
Haf Morris
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
10
3 neu 4
5
Maesgwyn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 45
mwyaf
6
4
5
Maesgwyn
Mona Meirion
Dyffryn Conwy
mwyaf
6
4
5
Meirianwen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
5
Penrhyn
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
3
2
Penwyllt
Elfair Jones
Na Joio
lleiaf
12
4
5
Pwllfanogl
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
7
4
7
Rhydymain
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
8 a 9
2
5
Siliwen
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
6
4
5
Siliwen
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
6
4
5
Y Faenol Bropor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
mwyaf
8
3
5
Y Faenol Bropor
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
5
Ysgubor Fawr
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
8
hyblyg
5