Cist y Ceinciau

 

imageBwriad yr adran hon yw hwyluso gwaith unrhyw un sy’n chwilio am gainc addas. Gan fod dros 700 o wahanol geinciau ar gael bellach, rhanwyd y rhestr yn wahanol adrannau:

Y Rhestr Gyflawn o geinciau, yn nhrefn yr wyddor, gan nodi pwy yw cyfansoddwr y gainc, amseriad y gainc, sawl bar sydd ym mhob pen, a faint o benillion y gellir eu gosod ar un cylch cyfan.

Ceinciau amseriad 2/4 - wedi eu trefnu yn ôl nifer y barrau ym mhob pen

Ceinciau amseriad 4/4 - wedi eu trefnu yn ôl nifer y barrau ym mhob pen

Ceinciau amseriad 3/4 - wedi eu trefnu yn ôl nifer y barrau ym mhob pen

Ceinciau amseriad 5/4 ac eraill - wedi eu trefnu yn ôl nifer y barrau ym mhob pen

Sylwer fod y rhestrau wedi eu diweddaru i gynnwys pob cainc a gyhoeddwyd hyd at Chwefror 2020.

Ymddangosodd rhai ceinciau fwy nag unwaith mewn gwahanol gyhoeddiadau ac fe nodir y manylion hynny yn llawn, er hwylustod.

Cydnabyddir yn ddiolchgar gyfraniadau allweddol Menai Williams a’r ddiweddar Haf Morris wrth lunio’r rhestrau hyn.

 

Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un pen
Sawl pennill i'r cylch
Sawl curiad i'r bar
Aber
Lewis Thomas, trefn. Gaenor Hall
Y Cennin Aur
mwyaf
16
2
2
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36 
lleiaf
6
4
2
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
6
4
2
Aberdeunant
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
mwyaf
24
2
2
Aberdulais
Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts (Telynores Iâl)
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
4
2
Aberdulais
Iris Thomas
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
8
4
4
Aberdulas  
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
4
2
Aberglaslyn (sef Bwlch Llanberis)
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
4
3
Abermagwr
Lona M Phillips
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
8
4
3
Abermagwr
Lona M Phillips
Allwedd y Tannau 72
mwyaf
8
4
3
Adlais Nia
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
12
3
2
Ael y Bryn
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
4
3
Afallon
Nia Elain
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
10
4
4
Afon Lliw
Gwennant Pyrs
Afon Lliw a Cheinciau Eraill
mwyaf
16
3
3
Angharad
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
8
3
4
Angorfa
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
2
Alamair
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
2
Alaw Aur
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 68 a 71
mwyaf
8
4
4
Alaw Aur
Dwynwen Jones
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
8
4
4
Alba
Berian Wyn Lewis
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
16
3
2
Alun
Gwyneth Vaughan
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
16
4
2
Alun
Gwyneth Vaughan
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
16
4
2
Anelog
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
lleiaf
6
4
4
Anest
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
12
3
3
Anest
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 77
mwyaf
12
3
3
Ann
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
2
2
Annest
Rhys Meredydd Glyn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
3
Aran Benllyn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
lleiaf
6
4
4
Ardwyn
Catherine Evans
Allwedd y Tannau 15 
mwyaf
16
3
3
Ardwyn
Catherine Watkin
Rhos Helyg
mwyaf
16
3
3
Arenig Fawr
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
lleiaf
16
4
3
Arfon
Emyn-dôn, trefn. Gaenor Hall
Yr Hen Gostrel
lleiaf
8
3
4
Arfor
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
12
3
3
Arfryn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
4
2
Arosfa
Iris Thomas
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
22
3
2
Argoed
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
8
4
4
Atsain
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
8
3
4
Ave Verum Corpus
Mozart, trefn. Gwennant Pyrs
Allwedd y Tannau 57
mwyaf
41
3
4
Awelon Hydref
Hugh Gwynne
Allwedd y Tannau 72
lleiaf
10
1
4
Awen
Nan Elis
Tant i’r Plant
lleiaf
12
4
2
 
Bae Abertawe
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
8
4
4
Bedd Dafydd Gam
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
8
3
4
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
lleiaf
12
3
2
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
2
Bedd Dafydd Gam
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
8
3
4
Benedictus
Karl Jenkins, trefn, Menna B Joynson
Alaw Tawe
mwyaf
9 ac 8
2
4
Bera
Elin Thomas
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
4
Berw Rhondda
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
12
4
3
Beryl
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
16
2 neu 4
3
Beryl II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
3
Bestan
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
2
Beto Sian
Bethan Antur
Ceinciau Cynythog
lleiaf
16
3
3
Bethan
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
12
4
3
Bethel
Emyn-dôn, trefn. Mona Meirion
Yr Hen Gostrel
mwyaf
12
3
3
Bethesda
Addasiad Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
8
3
4
Beuno
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8
3
4
Blaenddôl
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
2
2
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
16
3
2
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
2
Blodau Ffestiniog
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
3
3
Blodau Glyn Dyfi
Tradd., trefn. Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
8
4
3
Blodau'r Drain
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
16
3
3
Blodau'r Faenol
Traddodiadol. trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry II
lleiaf
16
3
3
Bob
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
16
3
3
Bod Erw
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 36, 51 a 74
mwyaf
12
4
2
Bodhyfryd
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
4
3
Bodhyfryd
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
8
3
4
Borth-y-Gest
Judith Rees Williams
Allwedd y Tannau 76
mwyaf
10
3
4
Breinlen
Gaenor Hall
Dyffryn Conwy
mwyaf
10
3
4
Breuddwyd Rhysyn Bach
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
12
3
3
Breuddwyd Rhysyn Bach
Traddodiadol, tr. Nicholas Bennett
Allwedd y Tannau 77
mwyaf
12
3
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 32a 38
mwyaf
16
3
2
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
16
3
2
Breuddwydio
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 61
lleiaf
12
3
3
Breuddwydion
Bethan Bryn
Lobsgows
digywair
17
1
5
Bro Dawel
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
lleiaf
10
4
3
Bro Derfel
Menai Williams
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
12
4
3
Bro Derfel
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
12
4
3
Bro Dwyfor
Nan Elis
Bro Mebyd
mwyaf
10
4
3
Bro Gŵyr
Berian Lewis
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
3
2
Bro Gŵyr
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
12
3
2
Bro Islyn
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
lleiaf
8
4
4
Bro Maelgwn
Wlliam Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
2
2
Bro Meirion
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
mwyaf
12
4
2
Bro Myrddin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
2
Bro’r Awen
Heledd B. Joynson
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
8
3
4
Bron Deifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
2
Bron Myfyr
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
4
3
Bronallt
Gwenno James
Ceinciau'r Ifanc
lleiaf
16
4
2
Bronallt
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
lleiaf
8
3
4
Brondeifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12
4
2
Brondeifi
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
4
2
Broniarth
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 41 a 42
mwyaf
8
4
3
Bronllys
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
2
Bryn Castell
Lona Griffiths
Allwedd y Tannau 30
lleiaf
16
3
3
Bryn Dreiniog
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
lleiaf
12
4
2
Bryn Eirian
Nan Elis
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
12
4
4
Bryn Eithin
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
lleiaf
8
4
3
Bryn Eithin
Rona Roberts
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
4
4
Bryn Elwy
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
20
3
3
Bryn Erydd
Beti Puw Richards
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
4
4
Bryn Gwyn
Sara Gwilym
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
3
2
Bryn Hafod
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
lleiaf
8
4
4
Bryn Melyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
2
Bryn Osian
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
amhenodol
10 ac 8
2
5
Bryn Rhosyn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
lleiaf
12
4
2
Bryn Teg
Menai Williams
Ceinciau Bangor
mwyaf
8
3
4
Bryn Tyddyn
Huw Gwynne
Allwedd y Tannau 37
lleiaf
8
4
3
Bryn y Môr
Menai Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
6
4
4
Brynawelon
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
3
2
Bryncoch
Dafydd Huw
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
8
4
4
Brynhyfryd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 61
lleiaf
8
3
4
Bryniago
Iris Thomas
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
12
4
2
Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
12
4
2
Brynmoel
Gwennant Pyrs
Afon Lliw a Cheinciau Eraill
lleiaf
8
4
4
Brynrhydyrarian
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
8
3
5
Bryntynoriad
Catherine Watkin
Tonnau’r Tannau
mwyaf
24
2
2
Bwlchderwin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
10
4
3
 
Cadair Idris
Tradd., trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
3
Cader Idris
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
3
Cader Idris (trefniant) Beti Puw Richards
Allwedd y Tannau 68
mwyaf
16
3
3
Cadi
Mari Watkin
Na Joio
mwyaf
6
4
4
Cae Gethin
Mair Carrington Roberts
Cerddi a Cheinciau’r Cwm
lleiaf
10
3
3
Cae Steel
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
3
2
Caer Rhun
Dylan Cernyw
Allwedd y Tannau 78
mwyaf
10
4
5
Caereuni
Esyllt Meillyn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
8
3
4
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
3
3
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
8
3
3
Cainc Dafydd Broffwyd
Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
8
3
3
Cainc i'r Diniwed Rai
Hugh Gwynne
Ceinciau Penyberth
lleiaf
10
4
3
Cainc Daniel Efan
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
3
3
Cainc Harri Gruffudd
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
amhenodol
16
1
5
Cainc i'r Diniwed Rai
Hugh Gwynne
Ceinciau Penyberth
lleiaf
10
4
3
Cainc O’Donnell
Traddodiadol (Gwyddelig), trefn. J. Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
16
3
2
Cainc Rhys Bach
Megan Tudur
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
8
4
3
Cainc y Clogwyn
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
3
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
2
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn
Bedw Gwynion
mwyaf
8
3
4
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
8
3
4
Cainc y Delyn
Traddodiadol, Trefn. Catherine Watkin
Tannau’r Haf
mwyaf
8
3
4
Cainc y Gader
Bethan Antur
Allwedd y Tannau 72
mwyaf
8
3
4
Cainc y Gododdin
Osian Elis
Allwedd y Tannau 52
lleiaf
12 a 10
3
4
Cainc y Medelwr
Traddodiadol trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
3
Cainc y Medelwr
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
3
Capel Als
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
10
4
3
Capel Salem
Bethan Bryn
Lobsgows
lleiaf
12
4
2
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
3
5
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
10
3
5
Carnguwch
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
2
Cariad
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
10
4
3
Cariad y Bardd
Traddodiadol (?)
Tannau’r Haf
mwyaf
8 a 12
4
3
Carillon
Trefn.  J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
2
Carnguwch
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
2
Carol Catrin
Gilmor Griffiths
Diliau’r Dyffryn
mwyaf
15
4
3
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
2
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
2
Caryl
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
2
Castell Dinbych
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
4
3
Castell Holfen
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
12
4
2
Castell Rhuthun
Traddodiadol
Tannau’r Haf
mwyaf
16
3
2
Castell Rhuthun
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
8
3
4
Castell Rhuthun
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
8
3
4
Castell y Bere
H.T.Davies
Allwedd y Tannau 13 a 31
lleiaf
12
3
3
Castell y Bere
H.T.Davies, trefn. Gilmor Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
12
3
3
Castell y Rhingyll
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
3
Castellmarch
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
mwyaf
16
3
2
Catraeth
Eirlys Gravelle
Ceinciau'r Gorwel
mwyaf
10
4
4
Cefn Bryn
Bethan Bryn
Alaw Tawe
lleiaf
12
4
2
Cefn Bryn I
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
2
Cefn Bryn II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
4
2
Cefn Coed
Nia Keinor Jenkins
Ceinciau Bro Gŵyr
lleiaf
12
4
3
Cefn Eithin
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
3
Cefn Llwyn y Bugail
Non Gwilym
Ceinciau Cynythog
lleiaf
12
4
2
Cefn Madryn
Glenda Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
2
Cefni
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 41
lleiaf
16
3
2
Cefni
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
4
2
Ceiro
Heledd Ann Hall
Allwedd y Tannau 41, 51 a 72
mwyaf
12
4
2
Ceiro
Heledd Ann Hall
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
12
4
2
Cerdd Catrin
Nans Lovatt
Y Cennin Aur
lleiaf
16
3
2
Ceri Wyn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 39
lleiaf
20
3
2
Cerist
Dafydd Roberts
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
8
3
4
Cerrig Llwydion
Eleri Owen
Llety'r Bugail
lleiaf
10
4
3
Ceulanmaesmawr
Heledd-Ann Hall
Allwedd y Tannau 55
lleiaf
16
4
2
Cewydd
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 49
lleiaf
8
4
4
Cilan
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
lleiaf
20
4
2
Cilmeri
Nan Elis
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
2
Clas y Mwnt
Catherine Watkin
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
3
2
Cledwen
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
2
2
Cledwen
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
16
2
2
Cloch Llanerfyl
Dwynwen Jones
Allwedd y Tannau 40 
mwyaf
8
3
4
Cloch Nant Eos
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
2
2
Cloch Nanteos
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
2
2
Clychau’r Cantre
Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
8
3
4
Clychau’r Cantre
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
8
3
4
Clychau’r Llan
Iris Thomas
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
8
3
4
Cnocell y Coed
Tradd., trefn William Lloyd
Allwedd y Tannau 22
mwyaf
16
3
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
lleiaf
12
3
2
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
12
3
2
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
12
3
2
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
12
3
2
Coed Braint
Gwennant Pyrs
Cainc y Delyn I
mwyaf
18
3
4
Coed Derw Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 3 4
Coed y Parc Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 59 mwyaf 12 ac 16 4 3
Coetmor Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 12 4 2
Coetmor Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 12 4 2
Colwyn David McBride Allwedd y Tannau 42 lleiaf 16 a 12 3 2
Consêt Eirian William Lloyd Allwedd y Tannau 14, 19, a 37 mwyaf 8 2 3
Consêt Gwilym Bethel Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Tannau’r Haf mwyaf 8 neu 16 2 neu 3 3
Conset Morgan Dafis Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 16 3 3
Conset Treffael Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 16 3 3
Conset Wiliam Owen, Pencraig Traddodiadol,trefn. Alwena Roberts Tannau’r Haf lleiaf 16 a 12 3 3
Consêt Wiliam Owen, Pencraig Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 a 12 3 3
Conset y Siri Traddodiadol Alawon Telyn mwyaf 14 a 11 3 2
Consêt y Siri Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall Tannau’r Haf mwyaf 14 ac 11 3 2
Côr y Cewri Nia Keinor Jenkins Ceinciau Bro Gŵyr lleiaf 16 3 4
Cowarch Gwenan Griffiths Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 3 4
Cowarch Gwenan Griffiths Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3 4
Cowlyd Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog lleiaf 16 4 3
Craig y Dderwen William Lloyd Allwedd y Tannau 19 mwyaf 16 3 2
Craig y Nos Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 24 3 2
Craig y Pistyll Elsbeth M Jones Tannau Teifi mwyaf 12 4 2
Craig yr Efail Elsbeth M Jones Tannau Teifi lleiaf 8 3 4
Creigiau Aberdaron Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 16 3 2
Croeso Bethan Bryn Yn y Mŵd lleiaf 16 3 2
Croesywaun Menai Williams Ceinciau Bangor mwyaf 6 ac 8 4 4
Crud yr Awel Nan Elis Allwedd y Tannau 45 mwyaf 8 3 4
Crud yr Awel Nan Elis Ceinciau ‘99 mwyaf 8 3 4
Crwydro Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 33 1 2
Cwm Cerdinen Eirlys Gravelle Ceinciau ‘99 mwyaf 8 3 4
Cwm Cerdinen Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 8 3 4
Cwm Dulais Iris Thomas Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 6 4 5
Cwm Gwendraeth Haydn Morris Telyn Cymru I lleiaf 16 3 3
Cwm Gwili Haydn Morris Telyn Cymru I lleiaf 12 4 3
Cwm Main Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 10 4 4
Cwm Rhondda Trefn. J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 3 4
Cwm Saebren Eirlys Gravelle Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 12 4 2
Cwm Tawe Mari Watkin Ceinciau’r Ifanc lleiaf 8 3 4
Cwm Teigl Mona Meirion Bro Mebyd lleiaf 12 4 3
Cwmgiedd Elfair Jones Alaw Tawe mwyaf 16 4 2
Cwmyglo Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 12 4 2
Cwmystwyth Elsbeth M Jones Tannau Teifi lleiaf 16 3 3
Cwyfan Gwennant Pyrs Dwynwen lleiaf 8 3 4
Cwynfan Prydain Emyn-dôn, trefn. Elinor Pierce Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3 4
Cybi Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 4 4
Cyfnos Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos lleiaf 16 2 2
Cymer Menai Williams Allwedd y Tannau 77 mwyaf 6 4 4
Cymerau Nan Elis Allwedd y Tannau 46 lleiaf 8 3 4
Cymerau Nan Elis Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 8 3 4
Cymerig Rhian Jones Allwedd y Tannau 38 mwyaf 10 4 4
Cynefin Dylan Cernyw Allwedd y Tannau 78 mwyaf 10 4 5
Cynfal Mona Meirion Bro Mebyd mwyaf 10 4 3
Cynowarch Gwenan Griffiths Allwedd y Tannau 42 mwyaf 6 4 4
Cysgod y Pin J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 12 4 3
Cysgod y Wern J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 4 4
Cysgod y Wern J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 50 mwyaf 8 4 4
Cysur Thomas Price (Carnhuanawc)trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 4 3
Cysur Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 12 4 2
Chwedl Mullaghmast Traddodiadol (Gwyddelig), Trefn. Menna B. Joynson Allwedd y Tannau 51 mwyaf 8 3 4
 
Danygraig Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel lleiaf 12 4 3
Deffro Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 16 3 2
Deiniolen Edna Wyn Griffiths Allwedd y Tannau 26 mwyaf 16 3 3
Del Judith Rees Williams Ceinciau ‘99 mwyaf 12 3 2
Delyth Gavin Ashcroft Allwedd y Tannau 66 mwyaf 16 3 3
Dere Mlan Reff Berian Wyn Lewis Na Joio lleiaf/mwyaf 16 3 3
Derfel Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 8 4 4
Derlwyn Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 16 4 2
Derwen Fawr Nia Keinor Jenkins Na Joio mwyaf 8 4 4
Derwyn Catherine Watkin Diliau’r Dyffryn mwyaf 10 3 4
Deudraeth Menai Williams Dyffryn Conwy lleiaf 6 4 4
Deufor Morfudd Maesaleg Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 8 3 4
Deulyn Owenna Hughes Ceinciau Penyberth mwyaf 16 3 2
Difyrrwch Caswallon Traddodiadol Deg Cainc lleiaf 12 3 2
Difyrrwch Gwŷr Hirwaun Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3 3
Difyrrwch Ieuan y Telynor Dall Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 16 3 2
Difyrrwch Ned Puw Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 3 3
Difyrrwch y Brenin Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall Allwedd y Tannau 41 mwyaf 8 3 4
Difyrrwch y Llys Eirian Williams (Rhuthun) Allwedd y Tannau 58 mwyaf 12 4 3
Diliau Dolwyn Dafydd Huw Diliau’r Dyffryn mwyaf 8 4 4
Dinas Basing Morfudd Maesaleg Allwedd y Tannau 25  mwyaf 16 3 3
Diniweidrwydd Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths Yr Hen Gostrel lleiaf 16 3 3
Dol Fraint Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3 4
Dôl Prysor Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 54 lleiaf 8 3 4
Dolfedw Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 12 3 2
Drenewydd Emyn-dôn, trefn. Haf Morris Yr Hen Gostrel mwyaf 8 3 4
Drws y Nant T. Gwyn Jones Y Cennin Aur lleiaf 12 4 3
Drws y Nant T.Gwynn Jones Allwedd y Tannau 29 a 74 lleiaf 12 4 3
Dŵr Glan Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II lleiaf 16 3 2
Dŵr Glan Traddodiadol, trefn. Nan Elis Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 16 3 2
Dŵr Glân Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 44 lleiaf 16 3 2
Dŵr Glân Traddodiadol, trefn. William Lloyd Allwedd y Tannau 19  lleiaf 8 3 4
Dŵr y Ffynnon Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 12 3 3
Dŵr-y-Felin Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Dwylan Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 8 3 4
Dwylan Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3 4
Dwynant J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 42 mwyaf 6 4 4
Dwynant J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 6 4 4
Dwynwen Gwennant Pyrs Dwynwen lleiaf (moddawl) 8 2 3
Dyfi Telynor Mawddwy, trefn. Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 35 mwyaf 24 3 3
Dyfrdwy Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 32 mwyaf 12 3 2
Dyfrdwy Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 37 mwyaf 12 3 2
Dyfrdwy Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 46 mwyaf 12 3 2
Dyffryn Aeron J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 3 4
Dyffryn Aeron J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 44 mwyaf 8 3 4
Dyffryn Camwy Huw Morgan Allwedd y Tannau 76 a 77 mwyaf 16 3 2
Dyffryn Cân Elfair Jones Ceinciau'r Allwedd mwyaf 12 4 2
Dyffryn Cân Elfair Jones Allwedd y Tannau 73 mwyaf 12 4 2
Dyffryn Conwy Catherine Watkin Dyffryn Conwy mwyaf 6 4 5
Dyffryn Gwyn Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 8 4 4
Dyffryn Maelor Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 23 a 27 lleiaf 16 2 2
Dyffryn Maelor Gilmor Griffiths Gilmora lleiaf 16 2 2
Dyffryn Maelor Gilmor Griffiths Rhos Helyg lleiaf 16 3 2
Dyffryn Ogwen Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn lleiaf 8 3 4
Dyffryn Ogwen Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy lleiaf 8 3 4
Dyffryn Paith Bethan Bryn Stelcian mwyaf 12 4 3
Dyffryn Taf Eleri Roberts Tonnau’r Tannau mwyaf 10 4 4
Dyffyn Cân Elfair Jones Allwedd y Tannau 52 mwyaf 12 4 2
 
Ebrill yn Iâl Nest C. Jones Allwedd y Tannau 55 mwyaf 8 3 4
Efyrnwy J. Ceurwyn Evans Allwedd y Tannau 28 lleiaf 10 4 3
Efyrnwy J. Ceurwyn Evans Rhos Helyg lleiaf 10 4 3
Eiddon Catherine Watkin Y Cennin Aur lleiaf 20 3 2
Eilir Hedd Catherine Watkin Allwedd y Tannau 73 mwyaf 16 4 2
Eiluned Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 4 4
Elain Alun Tegryn Allwedd y Tannau 61 mwyaf 20 2 2
Elain Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4 3
Elin Mona Meirion Tant i’r Plant mwyaf 12 4 2
Elin Mair Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 61 a 72 mwyaf 10 4 4
Elsa Bethan Eleri Williams Allwedd y Tannau 59 mwyaf 12 4 2
Eluned Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II mwyaf 16 3 2
Ella Owain Siôn Williams Allwedd y Tannau 69 mwyaf 6 4 4
Ella Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 6 4 4
Elliw Nan Elis Tant i’r Plant mwyaf 12 3 2
Erddig Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin mwyaf 20 3 2
Erddig Mair Carrington Roberts Allwedd y Tannau 41 a 46 mwyaf 20 3 2
Erddigan Dannau Traddodiadol Deg Cainc mwyaf 20 2 2
Erin Lona Maredudd Jones Allwedd y Tannau 49 lleiaf 12 4 2
Erw Faen Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 31 lleiaf 16 3 3
Erw Faen Gilmor Griffiths Gilmora lleiaf 16 3 3
Erwenni Einir Wyn Jones Ceinciau Penyberth mwyaf 12 4 3
Eryri Wen Traddodiadol Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 8 4 4
Eryri Wen Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II lleiaf 8 4 4
Eryri Wen Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant lleiaf 8 2 4
Eryri Wen Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 8 4 4
Esgair Llyn tr Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 18 3 2
Esgeiriau Catherine Watkin Allwedd y Tannau 73 hyblyg 12 4 3
Eurion J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 20 4 2
 
Fedw Hir Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 12 4 3
Foty Gregyn Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 8 4 4
Frondeg Iris Thomas Alaw Tawe mwyaf 20 3 2
Fy llong fach arian i trefniant Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 16 4 2
Ffarwel Haf Menai Williams Allwedd y Tannau 30 lleiaf 16 3 3
Ffarwel Haf Menai Williams Rhos Helyg lleiaf 16 3 3
Ffarwel i'r Marian Traddodiadol Allwedd y Tannau  6 lleiaf 16 3 3
Ffarwel i'r Marian Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts Tannau'r Haf lleiaf 16 3 3
Ffinant Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 64 mwyaf 8 3 2
Ffion Mona Meirion Tant i’r Plant mwyaf 16 3 2
Fflur Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus lleiaf 16 3 2
Ffosiwan J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 16 4 2
Ffridd Goch Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 6 4 4
Ffynnon Sara Eirian Williams, Rhuthun Ceinciau ‘99 mwyaf 16 3 2
 
Gallt Derw Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 34 a 39 mwyaf 8 3 4
Gallt Derw Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 3 4
Gardden Sian James Allwedd y Tannau 77  lleiaf 12 4 3
Garnedd Einion Ann Bryniog Dyffryn Conwy mwyaf 20 4 2
Garreg Gnwc Judith Rees Williams Allwedd y Tannau 76 mwyaf 12 4 3
Gartheli J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 4 4
Gartheli J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 44 a51 mwyaf 8 4 4
Gartherwen Owain Siôn Ceinciau ‘99 mwyaf 16 4 2
Gelli Aur Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 3
Gelli Lydan Watcyn o Feirion Allwedd y Tannau 20 mwyaf 20 3 2
Gelliwig Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 39 mwyaf 8 3 4
Gelliwig Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 3 4
Gerddi Clun Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 10 4 4
Glan Beuno Mona Meirion Cerdd ar Dant mwyaf 12 4 2
Glan Beuno Mona Meirion Allwedd y Tannau 71 mwyaf 12 4 2
Glan Beuno Mona Meirion Cerdd ar Dant mwyaf 12 4 2
Glan Brân  Traddodiadol Deg Cainc mwyaf 16 2 2
Glan Clwyd Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 23 mwyaf 8 4 4
Glan Clwyd Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 4 4
Glan Elwy Nia Elain Tonnau'r Tannau mwyaf 12 4 2
Glan Hafren Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 54 mwyaf 16 3 2
Glan Prysor Haf Morris Allwedd y Tannau 52 mwyaf 12 3 2
Glan Wnion Catherine Watkin Y Cennin Aur mwyaf 12 2 2
Glan y Mor Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 16 4 2
Glan-y-Môr Iris Thomas Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 6 4 4
Glannau Menai Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 16 3 2
Glannau'r Taf Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 12 4 4
Glanyrafon Iris Thomas Dyffryn Conwy lleiaf 22 2 2
Glaslyn Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 16 4 3
Glenys Judith Rees Allwedd y Tannau 36 a 48 mwyaf 12 4 3
Glenys Judith Rees Williams Diliau’r Dyffryn mwyaf 12 4 3
Glyn Hebog Steffan Rhys Hughes Allwedd y Tannau 76 amhenodol 16 3 2
Glynawen Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Glyndŵr Mair Beech Williams Allwedd y Tannau 49 mwyaf 20 3 2
Godimento Berian Wyn Lewis Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 10 4 4
Gorffwysfa Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos lleiaf 8 4 4
Goronwy Ellen Williams Allwedd y Tannau 25 mwyaf 8 3 4
Goronwy Owain  Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II lleiaf 16 3 3
Gorwel Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel mwyaf 8 4 4
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog Traddodiadol, trefniant Owain Alaw Tannau’r Haf mwyaf 8 3 4
Gwelfro Rhian Davies Ceinciau'r Ifanc mwyaf 12 4 2
Gwenan Nan Elis Tant i’r Plant mwyaf 12 3 2
Gwenllian Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 4 4
Gwenno Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3 4
Gwenynen Gwent Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd Bedw Gwynion mwyaf 8 3 4
Gwenynen Gwent Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 8 3 4
Gwenynen Gwent Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 3 4
Gwenynen Gwent tr Mona Meirion Allwedd y Tannau 70 mwyaf 8 4 4
Gwern Felin Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 16 3 2
Gwern Hywel William Lloyd Allwedd y Tannau 20  lleiaf 20 4 2
Gwernllwyn Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Gwernydd Menai Williams Dyffryn Conwy mwyaf 8 3 4
Gwin y Wawr Mair Selway Tonnau’r Tannau mwyaf 8 3 4
Gwrtheyrn Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 8 4 4
Gwyndy Mair B. Williams Tonnau’r Tannau lleiaf 12 4 2
Gwynfryn Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin lleiaf 8 4 4
Gwyrfai Menai Williams Cerdd ar Dant mwyaf 10 3 4
Gwytherin Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 12 2 2
Gwytherin Dafydd Huw Cerdd ar Dant mwyaf 12 2 2
Hafan Eleri Huws Tonnau’r Tannau mwyaf 16 4 2
Hafod Lydan Judith Rees Williams Tonnau’r Tannau mwyaf 16 4 2
Hafod Wen Menna Bennett Joynson Na Joio mwyaf 8 4 4
Hafod y Grug Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill lleiaf 12 4 4
Hafod y Grug Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill lleiaf 12 4 4
Hawys Mona Meirion Tant i'r Plant mwyaf 12 4 2
Hebron Mari Watkin Alaw Tawe lleiaf 8 4 4
Hengwrt Catherine Watkin Allwedd y Tannau 50 mwyaf 12 a 10 3 4
Hen Felin Owain Siôn Ceinciau Penyberth lleiaf 12 3 2
Hen Lwybrau Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 16 3 2
Hendre Tudur Jones Ceinciau’r Ifanc lleiaf 12 4 2
Hendre Wen Sioned Haf Roberts Ceinciau Penyberth mwyaf 8 3 4
Heneglwys Alwyn Humphreys Allwedd y Tannau 56 lleiaf 10 4 3
Henfro Bethan Bryn Lobsgows mwyaf>lleiaf 14 1 5
Henwyn Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 10 4 4
Heulwen Haf Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Hiraeth Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus lleiaf 12 4 2
Hiraethog Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 14 4 2
Hoffedd Hywel ab Owain Gwynedd Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 3 3
Hoffter Heulwen Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 16 3 3
Hon Menna Bennett Joynson Alaw Tawe mwyaf 8 4 4
Hon Menna Bennett Joynson Allwedd y Tannau 52 mwyaf 8 4 4
Huwcyn Ceri Wynne Jones Ceinciau’r Ifanc mwyaf 16 4 2
Hyd y Llwybr Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 12 3 2
 
I Wyryf y Gofidiau Morfydd Llwyn-Owen (addasiad) Allwedd y Tannau 50 lleiaf 6 a 7 4 4
Ianto’r Coed Traddodiadol, o gasgliad Nicholas Bennett Allwedd y Tannau 50 mwyaf 16 3 3
Idrison Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 8 neu 16 2 3
Ieuan Bethan Bryn Stelcian mwyaf 12 2 2
In der Heimat Grieg, trefn. Eirian Williams Allwedd y Tannau 41 mwyaf 16 4 2
In Der Heimat Grieg, trefn. Eirian Williams Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 16 4 2
 
Labor Trefn. Alan Wynne Jones Dyffryn Conwy mwyaf 8 3 4
Lasynys Elen Wyn Jones Tonnau’r Tannau mwyaf 8 4 4
Lowri Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn mwyaf 6 4 4
Lowri Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4 4
Llangan Emyn-dôn, trefn. Nan Elis Yr Hen Gostrel mwyaf 16 3 3
Llangarnguwch Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus lleiaf 12 3 3
Llangefni Nan Elis Y Cennin Aur lleiaf 10 4 3
Llandudoch Huw Gwynne Allwedd y Tannau 38 mwyaf 8 3 4
Llanddyfri (sef ‘Yn Iach i ti Gymru’) Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3 3
Llanefydd John Paul Jones / Mari Watkin Ceinciau’r Ifanc mwyaf 8 3 4
Llanerchfyda Gwenan Roberts Tonnau’r Tannau mwyaf 8 3 4
Llannerch David McBride Allwedd y Tannau 49 mwyaf 16 4 neu 3 2
Llanofer Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn Bedw Gwynion lleiaf 8 3 4
Llanofer Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I lleiaf 8 3 4
Llanofer Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I lleiaf 8 3 4
Llanrhidian Huw Morgan Allwedd y Tannau 76 mwyaf 12 4 3
Llansannan Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3 4
Llechid Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 2 4
Lleifior Catherine Watkin Cerdd ar Dant mwyaf 8 a 9 3 4
Llety Fadog Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 12 3 4
Llety’r Bugail Eleri Owen Allwedd y Tannau 26 mwyaf 8 3 4
Llety’r Bugail Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 3 4
Llety’r Bugail Eleri Owen Rhos Helyg mwyaf 8 3 4
Lleu Ann Hopcyn Allwedd y Tannau 42 mwyaf 12 a 16 4 2
Lleu Ann Hopcyn Diliau'r Dyffryn mwyaf 12 a 16 4 2
Lleucu Haf Morris Dyffryn Conwy mwyaf 12 4 3
Llican Dylan Cernyw Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4 4
Lliwen Nia Clwyd Ceinciau’r Ifanc mwyaf 8 3 4
Llwyngronwen J. Eirian Jones Alawon Dwynant lleiaf 12 4 2
Llwyngronwen J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 50 lleiaf 12 4 2
Llwyn Crai Menai Williams Allwedd y Tannau 62 mwyaf 8 3 4
Llwyn Crai Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3 4
Llwyn Derw Menna Bennett Joynson Na Joio mwyaf 9 4 12
Llwyn Eithin Gwenan Gibbard Ceinciau Penyberth lleiaf 12 4 2
Llwyn Hudol Nan Elis Bro Mebyd lleiaf 8 3 4
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 16 3 3
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 16 3 3
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Menai Williams Bedw Gwynion mwyaf 16 3 3
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 16 3 3
Llwyn yr Eos Elsbeth M Jones Tannau Teifi mwyaf 16 4 neu 3 2
Llwyn-yr-Eos Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 3
Llwyndiried Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel lleiaf 10 4 4
Llwyndyrus Owain Siôn Ceinciau ‘99 mwyaf 20 3 2
Llwyndyrus Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 20 3 2
Llyn Brynmelin Nia Keinor Jenkins Na Joio mwyaf 20 4 2
Llyn Llech Owain Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 16 3 2
Llyn y Ffridd Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 8 2 4
Llys Bradwen Megan Tudor Allwedd y Tannau 38 mwyaf 10 4 4
Llys Ednyfed Haydn Morris Telyn Cymru II lleiaf 12 4 3
Llys Eifion Kenneth Wyn Morris Allwedd y Tannau 52 mwyaf 8 3 4
Llys Eurgain Ceinwen Roberts Ceinciau Bro Delyn mwyaf 12 4 2
Llys Eurgain Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 41, 48, 51 a 72 mwyaf 12 4 2
 
Mac Gavin Ashcroft Allwedd y Tannau 60 lleiaf 10 4 4
Maelog Gwenan Roberts Dyffryn Conwy lleiaf 16 3 3
Maelor Ddu Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 6 4 4
Maen y Wern Owain Siôn Ceinciau Penyberth mwyaf 12 4 2
Maentwrog J. E. Jones, trefn. Haydn Morris Allwedd y Tannau 8, 18 a 23 mwyaf 20 3 2
Maentwrog J. E. Jones, trefn. Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 20 3 2
Maes Ffynnon Haf Morris Allwedd y Tannau 41 mwyaf 6 4 5
Maes Garmon Edna Wyn Griffiths Allwedd y Tannau 26 lleiaf 12 4 2
Maes Garmon Edna Wyn Griffiths Rhos Helyg lleiaf 12 4 2
Maes Maelor Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin mwyaf 12 3 2
Maes Y Coed Mari Watkin Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4 4
Maes y Meillion Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Maes yr Haf Haf Morris Allwedd y Tannau 41 a 72 mwyaf 10 3 neu 4 5
Maesaleg Morfudd Maesaleg Ceinciau Bangor mwyaf 7 4 3
Maesglasau Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 49 mwyaf 8 4 4
Maesgwyn Mona Meirion Allwedd y Tannau 45 mwyaf 6 4 5
Maesgwyn Mona Meirion Dyffryn Conwy mwyaf 6 4 5
Mair Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 78 mwyaf 12 4 3
Majesty Emyn-dôn, trefn. Catherine Watkin Yr Hen Gostrel mwyaf 12 4 4
Maldwyn Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths Yr Hen Gostrel lleiaf 8 4 3
Mallt Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 16 4 4
Mallt y Nos Owain Siôn Ceinciau Penyberth mwyaf 12 4 2
Mallwyd Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 37 mwyaf 16 3 3
Mallwyd Gwenan Roberts Ceinciau'r Allwedd mwyaf 16 3 3
Manhyfryd Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 12 4 2
Manon Nan Elis Tant i’r Plant mwyaf 16 3 2
Manordeilo Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel lleiaf 16 4 3
Mantell Siani Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 16 3 2
Mantell Siani Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 16 3 2
Mared Gwennant Pyrs Ceinciau Bangor mwyaf 12 3 3
Mared Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 12 3 3
Margaret Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 12 3 2
Marged Bethan Antur Ceinciau'r Allwedd mwyaf 8 3 4
Marged Bethan Antur Allwedd y Tannau mwyaf 8 3 4
Marian Morfudd Maesaleg Ceinciau Bangor mwyaf 8 3 4
Mathafarn Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 16 3 2
Mathafarn Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II mwyaf 16 3 2
Mawddwy Mairwen Roberts Y Cennin Aur mwyaf 8 3 4
Mawrth ym Medi Gaenor Hall Allwedd y Tannau 57 lleiaf 12 3 3
Mawrth ym Medi Gaenor Hall Ceinciau '99 lleiaf 12 3 3
Mebyn Mair Jester Hairston, trefn. Dafydd Huw Dyffryn Conwy mwyaf 16 2 2
Meddiant Uchaf Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 16 hyblyg 2
Meira Meirwen Jones Ceinciau Penyberth mwyaf 16 4 2
Meirianwen J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 3 5
Mêl Wefus Traddodiadol Deg Cainc lleiaf 14 a 12 3 2
Mela Catherine Evans Allwedd y Tannau 15 mwyaf 16 3 2
Meleri EllenWilliams Allwedd y Tannau 25 lleiaf 16 3 3
Melindwr Mair Selway Allwedd y Tannau 56 a 71 mwyaf 24 3 2
Melindwr Mair Selway Ceinciau'r Allwedd mwyaf 24 3 2
Mendelssohn Mendelssohn, trefn. Meinir Maesaleg Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3 4
Merch Megan Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 16 3 3
Merch Megan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 16 3 3
Merch Megan Traddodiadol, trefn. Menna Bennett Joynson Allwedd y Tannau 51 mwyaf 16 3 3
Mererid Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 12 4 3
Mererid Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 12 4 3
Min Menai Morfudd Maesaleg Ceinciau Bangor lleiaf 10 4 4
Minffordd Menai Williams Ceinciau Bangor mwyaf 10 2 4
Minllyn Haydn Morris Alawon Telyn lleiaf 12 4 3
Minllyn Haydn Morris Allwedd y Tannau 18 a 58 lleiaf 12 4 3
Minnen Berian Wyn Lewis Ceinciau Bro Gŵyr amhenodol 6 4 5
Minnen Berian Wyn Lewis Allwedd y Tannau 75 amhenodol 6 4 5
Miri Maelgwn Judith Rees Williams Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4 4
Miriam Caryl Parry Jones Allwedd y Tannau 59 a 70 lleiaf 16 3 2
Miriam Caryl Parry Jones Ceinciau'r Allwedd lleiaf 16 3 2
Moel Gamelin Eirlys Dwyryd Allwedd y Tannau 31 lleiaf 16 3 2
Moel Hiraddug Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 6 4 2
Moel Hiraddug Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 36 mwyaf 6 neu 12 2 neu 4 2
Moel yr Wyddfa Traddodiadol, trefn. Bethan  Bryn Yn y Mŵd mwyaf 16 3 2
Moel yr Wyddfa Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 16 3 2
Moel yr Wyddfa Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 16 3 2
Moel yr Wyddfa Traddodiadol, trefn. J.Ceurwyn Evans Allwedd y Tannau 27 mwyaf 16 3 2
Moel yr Wyddfa Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3 2
Moelwynfa E.G. Griffiths Allwedd y Tannau 24 lleiaf 12 4 2
Morannedd Mona Meirion Bro Mebyd mwyaf 8 4 4
Morfa Rhuddlan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I lleiaf 16 3 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadol, trefn. Menai Williams Bedw Gwynion lleiaf 16 3 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I lleiaf 16 3 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadoltrefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV lleiaf 16 3 3
Morfa'r Frenhines Traddodiadol. trefn. Haydn Morris Hen Ganu'r Cymry I lleiaf 16 3 3
Morfudd T. Gwyn Jones Y Cennin Aur mwyaf 16 3 3
Murmur Tryweryn Watcyn o Feirion Allwedd y Tannau 16 lleiaf 8 3 3
Murmur Tryweryn Watcyn o Feirion Allwedd y Tannau 23 lleiaf 8 3 3
Murmur y Nant Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn mwyaf 12 4 2
Murmur y Nant Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 12 4 2
Mwrddrwg Nia Wyn Jones Ceinciau ‘99 lleiaf 16 3 4
Mwynder Corwen Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 16 a 12 3 2
Mwynder Corwen Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 a 12 3 2
Mwynder Llinos Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 12 3 2
Mwynder Mallt Llyfni Huws  Aelwyd y Delyn III lleiaf 8 3 4
Mwynen Arfon Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 16 3 2
Mwynen Ceiriog Traddodiadol, trefn. Ted Richards Tannau’r Haf mwyaf 8 4 3
Mwynen Conwy William Lloyd Allwedd y Tannau 14 mwyaf 8 4 2
Mwynen Conwy William Lloyd Rhos Helyg mwyaf 8 4 2
Mwynen Donos Haydn Morris Alawon Telyn lleiaf 20 3 2
Mwynen Elli Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Mwynen Iwnis H.T.Davies, trefn. Haydn Morris Allwedd y Tannau  7 lleiaf 12 3 2
Mwynen Llyfni Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3 4
Mwynen Llyfni Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 8 3 4
Mwynen Mair J. H. Backofen, trefn. Mair Jones Allwedd y Tannau 30 lleiaf 8 3 3
Mwynen Mair J.H.Backofen, trefn. Mair Jones Rhos Helyg lleiaf 8 3 3
Mwynen Megan H.T.Davies, Trefn. Haydn Morris Allwedd y Tannau  7 mwyaf 16 3 3
Mwynen Meirionnydd Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 3 3
Mwynen Môn Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 12 3 2
Mwynen Môn Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall Tannau’r Haf lleiaf 12 3 2
Mwynen Môn Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I lleiaf 12 3 2
Mwynen Môn Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II lleiaf 12 3 2
Myfyrdod Bethan Bryn Lobsgows lleiaf 8 3 4
Mynydd Bach I Bethan Bryn Stelcian ½ ½ 10 4 2
Mynydd Bach II Bethan Bryn Stelcian ½ ½ 20 2 2
Mynyllod Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 12 2 2
 
Na Joio Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 8 4 4
Nadolig? Pwy a Wyr Ryan Davies, trefn. Eleri Owen Alaw Tawe mwyaf 12 ac 14 4 2
Nansi Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 10 4 4
Nant Hugh Gwynne Allwedd y Tannau 71 mwyaf 10 4 3
Nant Nest Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 46 mwyaf 8 4 4
Nant y Garth Wenna Roberts, trefn. Rhys Jones Allwedd y Tannau 25 mwyaf 16 3 3
Nant y Garth Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 4 4
Nant y Niwlen Dafydd Roberts trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II lleiaf 12 4 3
Nant y Nodyn Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy) Cainc y Delyn II mwyaf 6 4 4
Nant y Pandy Gareth Mitford Williams Allwedd y Tannau 55 a 72 mwyaf 12 3 3
Nant y Pandy Gareth Mitford Williams Ceinciau'r Allwedd mwyaf 12 3 3
Nantcyll Nan Elis Ceinciau Penyberth mwyaf 8 4 4
Nercwys Traddodiadol, trefn. Nan Elis Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 8 3 4
Nia H.T.Davies Allwedd y Tannau 13 mwyaf 12 3 3
Nos Calan Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 3 4
Nos Calan Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd Bedw Gwynion mwyaf 8 3 4
Nos Galan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 3 4
Nudd Gwyn Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 44 a 54 mwyaf 12 2 3
Nudd Gwyn Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 12 4 3
 
Oged Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 10 3 4
Olwen Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 8 3 4
 
Padarn Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 neu 16 2 neu 4 2
Pant Corlan yr Wyn Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 16 2 2
Pant Corlan yr Wyn Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 a 6 2 4
Pant Corlan yr Wyn Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 8 a 6 3 4
Pant Corlan yrWyn Bethan Bryn Stelcian mwyaf 8 a 6 3 4
Pant Rhedyn Dylan Cernyw Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4 4
Pant Tywyll Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 67 mwyaf 16 3 2
Pantathro Elfair Jones Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 10 3 4
Pantycelyn Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Parc y Rhos J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 6 4 3
Pen Dinas Elsbeth M Jones Tannau Teifi mwyaf 12 4 2
Pen Draig Dylan Cernyw Allwedd y Tannau 69 mwyaf 6 4 4
Pen Rhaw Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 4 4
Pen Rhaw Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd Bedw Gwynion mwyaf 8 4 4
Pen Rhaw Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 4 4
Pen Ucha Morfudd Llwyn Owen, trefn. Menna Bennett Joynson Allwedd y Tannau 52 mwyaf 15 4 2
Pen Waun Carys Williams Ceinciau Cynythog mwyaf 12 4 2
Pen y Garn Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 42 mwyaf 16 a12 3 2
Penffridd Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 24 4 2
Penhelig Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 10 4 3
Penrallt Ceinwen Roberts Ceinciau Bro Delyn mwyaf 12 4 2
Penrhyn Bethan Bryn Stelcian mwyaf 12 3 2
Penrhyn Bethan Bryn Allwedd y Tannau 48 mwyaf 8 3 3
Penrhyn Gŵyr Menna Bennett Joynson Alaw Tawe mwyaf 8 3 4
Penrhyn Llŷn addasiad Gwenan Gibbard o alaw Nan Elis  Allwedd y Tannau 70 a 77 mwyaf 12/12/16 3 2
Penweddig Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 4 3
Penwyllt Elfair Jones Na Joio lleiaf 12 4 5
Penyberth Nan Elis Bro Mebyd mwyaf 8 3 4
Penygraig Bethan Bryn Stelcian mwyaf 8 3 4
Pêr Alaw (gweler Sweet Richard) Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn III mwyaf 8 a 6 3 4
Pêr Alaw(gweler Sweet Richard) Traddodiadol, trefn. Mona Meirion Bedw Gwynion mwyaf 8 a 6 3 4
Perthi Dylan Cernyw Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 16 4 2
Perthog Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 41  mwyaf 12 4 2
Picnic y Tedi Bêrs Trefn. J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 12 2 2
Pistyll Gwyn Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 10 4 2
Plas Coch Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin mwyaf 20 4 2
Plas Coch Mair Carrington Roberts Allwedd y Tannau 54 mwyaf 10 4 4
Plas Eleri Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 12 2 4
Plas Eleri Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 12 2 4
Plas Gwili Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3 2
Plas Gwyn Nans Lovatt Y Cennin Aur mwyaf 8 3 4
Plas Heli Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4 3
Plas Isaf Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 8 4 4
Plascrug Elsbeth M Jones Tannau Teifi mwyaf 8 3 4
Pontstrimon Nest C. Jones Allwedd y Tannau 55 mwyaf 8 4 4
Porth Dafarch Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 3 3
Porth Madryn Mona Meirion Allwedd y Tannau 40 a 56 mwyaf 16 4 2
Porth Meudwy Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4 6
Porth Solfach Gwenan Gibbard Ceinciau Penyberth mwyaf 12 4 3
Porth y Castell Eleri Owen Na Joio mwyaf 12 3 2
Porth y Castell  Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 12 3 2
Porth y Nant Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 4 4
Porth y Nant Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 4 4
Pren Draig Dylan Cernyw Allwedd y Tannau 69 mwyaf 6 4 4
Pwllfanogl Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 7 4 7
 
Reverie Berian Wyn Lewis Allwedd y Tannau 71 mwyaf 6 4 4
Reverie Berian Wyn Lewis Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 6 4 4
Ricordi Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 12 4 3
Rita Bethan Bryn Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 12 4 2
Rita Bethan Bryn Stelcian mwyaf 12 4 2
Rodyn Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 12 3 2
Rhandir Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin mwyaf 10 4 4
Rhian Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 8 2 4
Rhiannon Menai Williams Allwedd y Tannau 66 mwyaf 12 4 2
Rhiannon Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 12 4 2
Rhiwlas Steven John Evans Allwedd y Tannau 78 lleiaf 8 4 4
Rhos Aeron Rhiannon Ifan Allwedd y Tannau 64 mwyaf 12 4 2
Rhos Aeron Rhiannon Ifan Allwedd y Tannau 71 mwyaf 12 4 2
Rhos Aeron Rhiannon Ifan Ceinciau'r Allwedd mwyaf 12 4 2
Rhos Helyg William Lloyd Rhos Helyg mwyaf 10 3 2
Rhos Helyg William Lloyd Allwedd y Tannau 16  a 23 mwyaf 20 3 2
Rhos y Gad Dafydd Huw Allwedd y Tannau 50 mwyaf 16 4 2
Rhos y Gad Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 16 4 2
Rhos y Nant Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 6 4 4
Rhos y Nant Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4 4
Rhos-lyn Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 38 mwyaf 10 4 4
Rhyd-y-bedd Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 8 3 4
Rhyd-y-Fen Eleri Owen Na Joio lleiaf 12 4 3
Rhyd-y-Fen Eleri Owen Llety'r Bugail lleiaf 12 4 3
Rhydwen Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 39 mwyaf 8 3 3
Rhydymain Catherine Watkin Allwedd y Tannau 30 mwyaf 8 a 9 2 5
Rhydypennau Eleri Roberts Allwedd y Tannau 52 mwyaf 8 4 4
Rhydywernen Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 12 4 2
 
Salome Emyn-dôn, trefn. Gwenllian Dwyryd Yr Hen Gostrel mwyaf 12 2 3
Salome Trefn. William Lloyd Allwedd y Tannau 25  mwyaf 12 2 3
Sant Aidan O’John Goss, trefn. Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3 4
Sarn Helen Mona Meirion Bro Mebyd mwyaf 16 3 2
Sbonc Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 12 4 2
Segontiwm Hugh Gwynne Allwedd y Tannau 70 mwyaf 6 4 4
Seiont Menai Williams Cerdd ar Dant mwyaf 8 4 4
Seiriol Gwennant Pyrs Ceinciau Bangor mwyaf 8 4 4
Seiriol Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 4 4
Serch Hudol Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn Bedw Gwynion mwyaf 8 4 4
Serch Hudol Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 4 4
Serch Hudol Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 4 4
Sglefrio Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 12 3 2
Siglen Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 10 4 3
Siglo Catherine Watkin Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 12 4 2
Siliwen Gwennant Pyrs Ceinciau Bangor mwyaf 6 4 5
Siliwen Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 6 4 5
Sioc Ann Hopcyn Allwedd y Tannau 42 mwyaf 16 a 12 4 2
Siwan Mona Meirion Tant i’r Plant mwyaf 16 3 2
Sophie Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 12 2 2
Stelc II Bethan Bryn Stelcian ½ ½ 12 4 2
Streflyn Llio Wyn Richards Ceinciau Cynythog mwyaf 14 3 3
Sweet Richard Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 a 6 3 4
Sws Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 10 neu 14 neu 16 4 2
Syr Harri Ddu Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn III mwyaf 16 2 3
Syr Harri Ddu Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 16 2 3
Syr Harri Ddu Traddodiadol, trefn. Menai Williams Bedw Gwynion mwyaf 16 2 3
 
Tafarn-y-Fedw Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 16 4 2
Talgarreg Judith Rees Williams Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 10 4 2
Tannau Tawe Elfair Jones Alaw Tawe mwyaf 6 4 4
Tegfryn Catherine Watkin Allwedd y Tannau 70 mwyaf 14/12 4 2
Tegfryn Catherine Watkin Ceinciau'r Allwedd mwyaf 14/12 4 2
Teleri Megan Tudor Allwedd y Tannau 35 mwyaf 10 4 2
Tic Toc Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos lleiaf 12 ac 16 4 2
Tinc-y-Clychau Trefn. Judith Rees Williams Miri Maelgwn a cheinciau er.. ½ ½ 48 1 2
Tir Iarll Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 3 4
Tir y Cwmwd Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4 4
Tirmynach Heledd Ann Hall Tonnau’r Tannau mwyaf 12 4 2
Tlysig Tradd., trefn William Lloyd Allwedd y Tannau 22 mwyaf 8 4 4
Ton Alarch Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3 3
Tôn Alarch Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II     mwyaf 16 3 3
Tôn Alarch Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 16 3 3
Tôn Alarch Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 16 3 3
Tôn Alarch Traddodiadol, trefn. Menai Williams Allwedd y Tannau 55 mwyaf 16 3 3
Traeth Lafan Gareth Mitford Williams Allwedd y Tannau 36 a 65 mwyaf 8 4 4
Traeth Lafan Gareth Mitford Williams Ceinciau'r Allwedd mwyaf 8 4 4
Traeth y Bermo Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 24 3 2
Traeth y Fegla Megan Tudor Allwedd y Tannau 39 mwyaf 12 4 2
Traeth y Fegla Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin Allwedd y Tannau 34 mwyaf 12 2 2
Trawsfynydd Haydn Morris Telyn Cymru I lleiaf 11 4 2
Treddafydd Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 12 4 2
Treflys Hugh Gwynne Allwedd y Tannau 75 mwyaf 6 4 5
Trefynach Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 10 hyblyg 4
Treganna Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 5 4 4
Tregastell Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 3 4
Trem y Foel Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin Allwedd y Tannau 34 lleiaf 10 4 3
Trevelin Helen Meirianwen Jones Williams Diliau’r Dyffryn lleiaf 12 4 4
Triban Morfudd Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3 3
Trwyn y Garnedd Menai Williams Allwedd y Tannau 53 lleiaf 6 4 4
Trwyn y Garnedd Menai Williams Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 6 4 4
Tryfal Nia Keinor Jenkins Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 8 3 4
Tryfan Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 8 3 4
Tryfan Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3 4
Trystan Bil Efans Allwedd y Tannau 42 mwyaf 12 a 16 4 2
Trystan Bil Efans Ceinciau ‘99 mwyaf 12 ac 16 4 2
Twmi Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 12 2 2
Twyn-yr-Hydd Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 16 3 3
Tŷ Derwen Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 16 4 2
Tŷ Harmoni Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 4 4
Ty’n Llwyn Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 4 4
Ty’n Rhewl Mair B. Williams Tonnau’r Tannau mwyaf 12 4 2
Ty’n y Ddraenen J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 6 4 3
Tyddyn Dwn Owain Siôn Allwedd y Tannau 73 mwyaf 8 3 5
Tyddyn Llewelyn Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos lleiaf 12 4 3
Tynewydd Haydn Morris Telyn Cymru II lleiaf 14 4 3
Tywysog y Faneg Traddodiadol Y Cennin Aur mwyaf 16 3 3
Thema Schindler's List trefniant Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus lleiaf 10 4 4
 
Waen y Garreg Ceinwen Roberts Ceinciau Bro Delyn mwyaf 16 3 2
Waen y Garreg Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 62 mwyaf 8 3 4
Waldo I Bethan Bryn Stelcian lleiaf 12 4 2
Waldo II Bethan Bryn Stelcian lleiaf 20 3 2
Waun Hir Menai Williams Allwedd y Tannau 66 mwyaf 6 4 4
Waun Hir Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4 4
Wern y Crai William Lloyd Allwedd y Tannau 16  a 23 mwyaf 8 3 3
Wernol Gwenan Dwyfor Owen Ceinciau Penyberth mwyaf 16 3 2
Wyres Megan Traddodiadol trefn. Llyfni Huws   Aelwyd y Delyn II   mwyaf 16 3 3
Wyres Megan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 16 3 3
Wyres Megan Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II mwyaf 16 3 3
 
Y Bardd yn ei Awen Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 12 a 10 3 2
Y Bardd yn ei Awen Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 12 a 10 3 2
Y Bardd yn ei Awen Traddodiadol, trefn. Mona Meirion Bedw Gwynion mwyaf 12 a 10 3 2
Y Bȇl Elfair Jones Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 12 4 2
Y Creuddyn Judith Rees Williams Diliau’r Dyffryn mwyaf 8 4 4
Y Dalar Deg Bethan Bryn Allwedd y Tannau 55 mwyaf 6 4 3
Y Delyn Aur Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II lleiaf 8 a 6 4 4
Y Delyn Newydd Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Allwedd y Tannau 18 mwyaf 16 2 2
Y Delyn Newydd Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 16 2 2
Y Derwydd Traddodiadol, Trefn. Nansi Richards Allwedd y Tannau 13 mwyaf 8 3 4
Y Dydd Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Allwedd y Tannau 13 a 47 mwyaf 16 2 2
Y Dyffryn Mari Watkin Ceinciau’r Ifanc lleiaf 8 3 4
Y Faenol Bropor Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 31 mwyaf 8 3 5
Y Faenol Bropor Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 3 5
Y Felan Bethan Bryn Stelcian mwyaf 8 4 4
Y Ferch o’r Scêr Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3 4
Y Ferch o’r Scêr Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 8 3 4
Y Foryd Gwennant Pyrs Dyffryn Conwy mwyaf 8 3 4
Y Foryd Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 3 4
Y Fro Dawel Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 59 mwyaf 12 4 2
Y Fronllwyd Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3 4
Y Frwynen Las Traddodiadol Deg Cainc lleiaf 8 3 4
Y Fwyalchen Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 8 3 4
Y Ffair Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 12 3 2
Y Ffrwd Wen Watcyn o Feirion Allwedd y Tannau 16 a 23 mwyaf 12 3 2
Y Garn Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 16 2 2
Y Garn Gaenor Hall Cerdd ar Dant mwyaf 20 2 2
Y Garreg Hollt Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 14 3 2
Y Lôn Goed Nan Elis Bro Mebyd mwyaf 16 3 3
Y Marial Gwyn Morfudd Maesaleg Allwedd y Tannau 44 mwyaf 8 3 4
Y Marial Gwyn Morfudd Maesaleg Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 8 3 4
Y Mul Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 12 4 2
Y Pural Fesur Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3 3
Y Tabernacl Elfair Jones Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 6 4 5
Y Telor Nia Keinor Jenkins Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf  12 4 2
Y Waedd Traddodiadol Allwedd y Tannau  4 lleiaf 16 3 2
Y Waedd Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Allwedd y Tannau 25 lleiaf 16 3 2
Y Waedd Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 16 3 2
Y Wenallt Mona Meirion Cerdd ar Dant mwyaf 12 4 2
Y Wenynen Traddodiadol, trefn. Nicholas Bennett Tannau'r Haf mwyaf 8 4 3
Y Wenynen Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall Y Cennin Aur mwyaf 16 3 3
Y Wenynen Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 8 3 4
Y Winllan Judith Rees Williams Allwedd y Tannau 72 mwyaf 10 3 4
Ymadawiad y Brenin Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 31 lleiaf 8 a 10 3 4
Ymadawiad y Brenin Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths Gilmora lleiaf 8 a 10 3 4
Ymdaith yr Yswain Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 16 3 2
Ymgyrch-dôn y Waenlwyd Traddodiadol Deg Cainc mwyaf 16 2 2
Yn y Mŵd Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 20 1 2
Ynyslety Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel   12 4 2
Yr Afon Haydn Morris Tannau’r Haf lleiaf 12 3 2
Yr Afon Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 12 3 2
Yr Hafod Elsbeth M Jones Tannau Teifi lleiaf 16 3 3
Yr Hafod Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 8 3 4
Yr Hafren Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 8 3 4
Yr Hen Gei Llechi Sion Elwyn Hughes Allwedd y Tannau 77 mwyaf 8 3 4
Yr Hufen Melyn Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu'r Cymry II mwyaf 12 a 16 3 2
Yr Hufen Melyn Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 12 ac 16 3 2
Yr Ysgin Aur Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 16 4 2
Ysbryd Bethan Bryn Yn y Mŵd ½ ½ 8 4 3
Ysgubor Fawr Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 8 hyblyg 5
Ystradgynlais Emyn-dôn, trefn. Haf Morris Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3 4
Ystumgwadneth Catherine Watkin Allwedd y Tannau 51 mwyaf 10 4 2
Ystumgwern Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 4 4
Enw'r Gainc Cyfansoddwr Cyfrol Cywair Sawl bar mewn un rhan Sawl pennill i'r cylch
CEINCIAU 5 a 6 BAR (yn cynnwys rhai ceinciau gydag ail ben hirach)
Anelog Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos lleiaf 6 4
Aran Benllyn Gwennant Pyrs Nudd Gwyn lleiaf 6 4
Bryn y Môr Menai Williams Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 6 4
Cadi Mari Watkin Na Joio mwyaf 6 4
Croesywaun Menai Williams Ceinciau Bangor mwyaf 6 ac 8 4
Cymer Menai Williams Allwedd y Tannau 77 mwyaf 6 4
Cynowarch Gwenan Griffiths Allwedd y Tannau 42 mwyaf 6 4
Deudraeth Menai Williams Dyffryn Conwy lleiaf 6 4
Dwynant J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 42 mwyaf 6 4
Dwynant J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 6 4
Ella Owain Siôn Williams Allwedd y Tannau 69 mwyaf 6 4
Ella Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 6 4
Ffridd Goch Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 6 4
Glan-y-Môr Iris Thomas Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 6 4
I Wyryf y Gofidiau Morfydd Llwyn-Owen (addasiad) Allwedd y Tannau 50 lleiaf 6 a 7 4
Lowri Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn mwyaf 6 4
Lowri Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4
Maelor Ddu Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 6 4
Nant y Nodyn Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy) Cainc y Delyn II mwyaf 6 4
Pen Draig Dylan Cernyw Allwedd y Tannau 69 mwyaf 6 4
Pren Draig Dylan Cernyw Allwedd y Tannau 69 mwyaf 6 4
Reverie Berian Wyn Lewis Allwedd y Tannau 71 mwyaf 6 4
Reverie Berian Wyn Lewis Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 6 4
Rhos y Nant Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 6 4
Rhos y Nant Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4
Segontiwm Hugh Gwynne Allwedd y Tannau 70 mwyaf 6 4
Tannau Tawe Elfair Jones Alaw Tawe mwyaf 6 4
Treganna Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 5 4
Trwyn y Garnedd Menai Williams Allwedd y Tannau 53 lleiaf 6 4
Trwyn y Garnedd Menai Williams Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 6 4
Waun Hir Menai Williams Allwedd y Tannau 66 mwyaf 6 4
Waun Hir Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4
Waun Hir Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 6 4
CEINCIAU 8 BAR (yn cynnwys rhai ceinciau gydag ail ben hirach neu fyrrach)
Aberdulais Iris Thomas Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 8 4
Angharad Nan Elis Tant i’r Plant mwyaf 8 3
Alaw Aur Dwynwen Jones Allwedd y Tannau 68 mwyaf 8 4
Alaw Aur Dwynwen Jones Allwedd y Tannau 71 mwyaf 8 4
Alaw Aur Dwynwen Jones Ceinciau'r Allwedd mwyaf 8 4
Arfon Emyn-dôn, trefn. Gaenor Hall Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3
Argoed Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 4
Atsain Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 8 3
Bae Abertawe Berian Wyn Lewis Alaw Tawe mwyaf 8 4
Bedd Dafydd Gam Traddodiadol Deg Cainc lleiaf 8 3
Bera Elin Thomas Ceinciau Penyberth mwyaf 8 3
Bethesda Addasiad Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 8 3
Beuno Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 3
Bodhyfryd Ceinwen Roberts Ceinciau Bro Delyn mwyaf 8 3
Bro Islyn Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos lleiaf 8 4
Bro’r Awen Heledd B. Joynson Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3
Bronallt Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin lleiaf 8 3
Bryn Eithin Rona Roberts Ceinciau Bangor mwyaf 8 4
Bryn Erydd Beti Puw Richards Ceinciau Cynythog mwyaf 8 4
Bryn Hafod J. Eirian Jones Alawon Dwynant lleiaf 8 4
Bryn Teg Menai Williams Ceinciau Bangor mwyaf 8 3
Bryncoch Dafydd Huw Diliau’r Dyffryn mwyaf 8 4
Brynhyfryd Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 61 lleiaf 8 3
Brynmoel Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill lleiaf 8 4
Caereuni Esyllt Meillyn Ceinciau Penyberth mwyaf 8 3
Cainc y Datgeiniad Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn Bedw Gwynion mwyaf 8 3
Cainc y Datgeiniad Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 3
Cainc y Delyn Traddodiadol, Trefn. Catherine Watkin Tannau’r Haf mwyaf 8 3
Cainc y Gader Bethan Antur Allwedd y Tannau 72 mwyaf 8 3
Castell Rhuthun Tradd., trefn William Lloyd Allwedd y Tannau 22 mwyaf 8 3
Castell Rhuthun Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 8 3
Cerist Dafydd Roberts Allwedd y Tannau 36 mwyaf 8 3
Cewydd Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 49 lleiaf 8 4
Cloch Llanerfyl Dwynwen Jones Allwedd y Tannau 40  mwyaf 8 3
Clychau’r Cantre Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn III mwyaf 8 3
Clychau’r Cantre Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 8 3
Clychau’r Llan Iris Thomas Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 8 3
Coed Braint Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 3
Coed Derw Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 3
Cowarch Gwenan Griffiths Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 3
Cowarch Gwenan Griffiths Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3
Craig yr Efail Elsbeth M Jones Tannau Teifi lleiaf 8 3
Crud yr Awel Nan Elis Allwedd y Tannau 45 mwyaf 8 3
Crud yr Awel Nan Elis Ceinciau ‘99 mwyaf 8 3
Cwm Cerdinen Eirlys Gravelle Ceinciau ‘99 mwyaf 8 3
Cwm Cerdinen Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 8 3
Cwm Rhondda Trefn. J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 3
Cwm Tawe Mari Watkin Ceinciau’r Ifanc lleiaf 8 3
Cwyfan Gwennant Pyrs Dwynwen lleiaf 8 3
Cwynfan Prydain Emyn-dôn, trefn. Elinor Pierce Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3
Cybi Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 4
Cymerau Nan Elis Allwedd y Tannau 46 lleiaf 8 3
Cymerau Nan Elis Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 8 3
Cysgod y Wern J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 4
Cysgod y Wern J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 50 mwyaf 8 4
Chwedl Mullaghmast Traddodiadol (Gwyddelig), Trefn. Menna B. Joynson Allwedd y Tannau 51 mwyaf 8 3
Derfel Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 8 4
Derwen Fawr Nia Keinor Jenkins Na Joio mwyaf 8 4
Deufor Morfudd Maesaleg Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 8 3
Difyrrwch y Brenin Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall Allwedd y Tannau 41 mwyaf 8 3
Diliau Dolwyn Dafydd Huw Diliau’r Dyffryn mwyaf 8 4
Dol Fraint Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Dôl Prysor Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 54 lleiaf 8 3
Drenewydd Emyn-dôn, trefn. Haf Morris Yr Hen Gostrel mwyaf 8 3
Dŵr Glân Traddodiadol, trefn. William Lloyd Allwedd y Tannau 19  lleiaf 8 3
Dwylan Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 8 3
Dwylan Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Dyffryn Aeron J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 3
Dyffryn Aeron J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 44 mwyaf 8 3
Dyffryn Gwyn Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 8 4
Dyffryn Ogwen Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn lleiaf 8 3
Dyffryn Ogwen Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy lleiaf 8 3
Ebrill yn Iâl Nest C. Jones Allwedd y Tannau 55 mwyaf 8 3
Eiluned Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 4
Eryri Wen Traddodiadol Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 8 4
Eryri Wen Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II lleiaf 8 4
Eryri Wen Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant lleiaf 8 2
Eryri Wen Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 8 4
Foty Gregyn Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 8 4
Gallt Derw Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 34 mwyaf 8 3
Gallt Derw Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 39 mwyaf 8 3
Gallt Derw Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 3
Gartheli J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 8 4
Gartheli J. Eirian Jones Allwedd y Tannau 51 mwyaf 8 4
Gartheli J.Eirian Jones Allwedd y Tannau 44 mwyaf 8 4
Gelliwig Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 39 mwyaf 8 3
Gelliwig Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 3
Glan Clwyd Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 23 mwyaf 8 4
Glan Clwyd Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 4
Gorffwysfa Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos lleiaf 8 4
Goronwy Ellen Williams Allwedd y Tannau 25 mwyaf 8 3
Gorwel Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel mwyaf 8 4
Gorhoffedd Owain Cyfeiliog Traddodiadol, trefniant Owain Alaw Tannau’r Haf mwyaf 8 3
Gwenllian Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 4
Gwenno Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Gwenno Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Gwenynen Gwent Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd Bedw Gwynion mwyaf 8 3
Gwenynen Gwent Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 8 3
Gwenynen Gwent Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 3
Gwenynen Gwent tr Mona Meirion Allwedd y Tannau 70 mwyaf 8 4
Gwernydd Menai Williams Dyffryn Conwy mwyaf 8 3
Gwin y Wawr Mair Selway Tonnau’r Tannau mwyaf 8 3
Gwrtheyrn Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 8 4
Gwynfryn Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin lleiaf 8 4
Hafod Wen Menna Bennett Joynson Na Joio mwyaf 8 4
Hebron Mari Watkin Alaw Tawe lleiaf 8 4
Hendre Wen Sioned Haf Roberts Ceinciau Penyberth mwyaf 8 3
Hon Menna Bennett Joynson Alaw Tawe mwyaf 8 4
Hon Menna Bennett Joynson Allwedd y Tannau 52 mwyaf 8 4
Labor Trefn. Alan Wynne Jones Dyffryn Conwy mwyaf 8 3
Lasynys Elen Wyn Jones Tonnau’r Tannau mwyaf 8 4
Llandudoch Huw Gwynne Allwedd y Tannau 38 mwyaf 8 3
Llanefydd John Paul Jones / Mari Watkin Ceinciau’r Ifanc mwyaf 8 3
Llanerchfyda Gwenan Roberts Tonnau’r Tannau mwyaf 8 3
Llanofer Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn Bedw Gwynion lleiaf 8 3
Llanofer Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I lleiaf 8 3
Llanofer Traddodiadoltrefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I lleiaf 8 3
Llansannan Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3
Llechid Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 8 2
Lleifior Catherine Watkin Cerdd ar Dant mwyaf 8 a 9 3
Llety’r Bugail Eleri Owen Allwedd y Tannau 26 mwyaf 8 3
Llety’r Bugail Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 3
Llety’r Bugail Eleri Owen Rhos Helyg mwyaf 8 3
Llican Dylan Cernyw Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4
Lliwen Nia Clwyd Ceinciau’r Ifanc mwyaf 8 3
Llwyn Crai Menai Williams Allwedd y Tannau 62 mwyaf 8 3
Llwyn Crai Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Llwyn Crai Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Llwyn Hudol Nan Elis Bro Mebyd lleiaf 8 3
Llyn y Ffridd Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 8 2
Llys Eifion Kenneth Wyn Morris Allwedd y Tannau 52 mwyaf 8 3
Maes Y Coed Mari Watkin Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4
Maesglasau Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 49 mwyaf 8 4
Marged Bethan Antur Ceinciau'r Allwedd mwyaf 8 3
Marged Bethan Antur Allwedd y Tannau mwyaf 8 3
Marian Morfudd Maesaleg Ceinciau Bangor mwyaf 8 3
Mawddwy Mairwen Roberts Y Cennin Aur mwyaf 8 3
Mendelssohn Mendelssohn, trefn. Meinir Maesaleg Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3
Miri Maelgwn Judith Rees Williams Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4
Morannedd Mona Meirion Bro Mebyd mwyaf 8 4
Mwynder Mallt Llyfni Huws  Aelwyd y Delyn III lleiaf 8 3
Mwynen Llyfni Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3
Mwynen Llyfni Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 8 3
Myfyrdod Bethan Bryn Lobsgows lleiaf 8 3
Na Joio Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 8 4
Nant Nest Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 46 mwyaf 8 4
Nant y Garth Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 4
Nantcyll Nan Elis Ceinciau Penyberth mwyaf 8 4
Nercwys Traddodiadol, trefn. Nan Elis Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 8 3
Nos Calan Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 3
Nos Calan Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd Bedw Gwynion mwyaf 8 3
Nos Galan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 3
Olwen Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 8 3
Pant Corlan yr Wyn Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 a 6 2
Pant Corlan yr Wyn Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 8 a 6 3
Pant Corlan yrWyn Bethan Bryn Stelcian mwyaf 8 a 6 3
Pant Rhedyn Dylan Cernyw Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 8 4
Pen Rhaw Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 4
Pen Rhaw Traddodiadol, trefn. Gwenllian Dwyryd Bedw Gwynion mwyaf 8 4
Pen Rhaw Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 4
Penrhyn Gŵyr Menna Bennett Joynson Alaw Tawe mwyaf 8 3
Penyberth Nan Elis Bro Mebyd mwyaf 8 3
Penygraig Bethan Bryn Stelcian mwyaf 8 3
Pêr Alaw (gweler Sweet Richard) Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn III mwyaf 8 a 6 3
Pêr Alaw (gweler Sweet Richard) Traddodiadol, trefn. Mona Meirion Bedw Gwynion mwyaf 8 a 6 3
Plas Gwyn Nans Lovatt Y Cennin Aur mwyaf 8 3
Plas Isaf Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 8 4
Plascrug Elsbeth M Jones Tannau Teifi mwyaf 8 3
Pontstrimon Nest C. Jones Allwedd y Tannau 55 mwyaf 8 4
Porth y Nant Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 4
Porth y Nant Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 8 4
Rhian Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 8 2
Rhiwlas Steven John Evans Allwedd y Tannau 78 lleiaf 8 4
Rhyd-y-bedd Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 8 3
Rhydypennau Eleri Roberts Allwedd y Tannau 52 mwyaf 8 4
Sant Aidan O’John Goss, trefn. Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 54 mwyaf 8 3
Seiont Menai Williams Cerdd ar Dant mwyaf 8 4
Seiriol Gwennant Pyrs Ceinciau Bangor mwyaf 8 4
Seiriol Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 4
Serch Hudol Traddodiadol, trefn. Bethan Bryn Bedw Gwynion mwyaf 8 4
Serch Hudol Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 4
Serch Hudol Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 4
Sweet Richard (Pêr Alaw) Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 8 a 6 3
Tir Iarll Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 8 3
Tlysig Tradd., trefn William Lloyd Allwedd y Tannau 22 mwyaf 8 4
Traeth Lafan Gareth Mitford Williams Allwedd y Tannau 36 mwyaf 8 4
Traeth Lafan Gareth Mitford Williams Allwedd y Tannau 65 mwyaf 8 4
Traeth Lafan Gareth Mitford Williams Ceinciau'r Allwedd mwyaf 8 4
Tregastell Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 3
Tryfal Nia Keinor Jenkins Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 8 3
Tryfan Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 8 3
Tryfan Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Tŷ Harmoni Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 4
Ty’n Llwyn Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 4
Waen y Garreg Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 62 mwyaf 8 3
Y Creuddyn Judith Rees Williams Diliau’r Dyffryn mwyaf 8 4
Y Delyn Aur Emyn-dôn, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II lleiaf 8 a 6 4
Y Derwydd Traddodiadol, Trefn. Nansi Richards Allwedd y Tannau 13 mwyaf 8 3
Y Dyffryn Mari Watkin Ceinciau’r Ifanc lleiaf 8 3
Y Felan Bethan Bryn Stelcian mwyaf 8 4
Y Ferch o’r Scêr Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3
Y Ferch o’r Scêr Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 8 3
Y Foryd Gwennant Pyrs Dyffryn Conwy mwyaf 8 3
Y Foryd Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 3
Y Fronllwyd Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 8 3
Y Frwynen Las Traddodiadol Deg Cainc lleiaf 8 3
Y Fwyalchen Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 8 3
Y Marial Gwyn Morfudd Maesaleg Allwedd y Tannau 44 mwyaf 8 3
Y Marial Gwyn Morfudd Maesaleg Ceinciau Ddoe a Heddiw mwyaf 8 3
Y Wenynen Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 8 3
Ymadawiad y Brenin Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 31 lleiaf 8 a 10 3
Ymadawiad y Brenin Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths Gilmora lleiaf 8 a 10 3
Yr Hafod Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 8 3
Yr Hafren Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 8 3
Yr Hen Gei Llechi Sion Elwyn Hughes Allwedd y Tannau 77 mwyaf 8 3
Ystradgynlais Emyn-dôn, trefn. Haf Morris Yr Hen Gostrel lleiaf 8 3
Ystumgwern Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 8 4
CEINCIAU 9 a 10 BAR
Benedictus Karl Jenkins, trefn, Menna B Joynson Alaw Tawe mwyaf 9 ac 8 2
           
Afallon Nia Elain Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 10 4
Awelon Hydref Hugh Gwynne Allwedd y Tannau 72 lleiaf 10 3
Borth-y-Gest Judith Rees Williams Allwedd y Tannau 76 mwyaf 10 3
Breinlen Gaenor Hall Dyffryn Conwy mwyaf 10 3
Catraeth Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel mwyaf 10 4
Cwm Main Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 10 4
Cymerig Rhian Jones Allwedd y Tannau 38 mwyaf 10 4
Derwyn Catherine Watkin Diliau’r Dyffryn mwyaf 10 3
Dyffryn Taf Eleri Roberts Tonnau’r Tannau mwyaf 10 4
Elin Mair Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 61 mwyaf 10 4
Gerddi Clun Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 10 4
Godimento Berian Wyn Lewis Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 10 4
Gwyrfai Menai Williams Cerdd ar Dant mwyaf 10 3
Henwyn Gwennant Pyrs Dwynwen mwyaf 10 4
Llwyndiried Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel lleiaf 10 4
Llys Bradwen Megan Tudor Allwedd y Tannau 38 mwyaf 10 4
Mac Gavin Ashcroft Allwedd y Tannau 60 lleiaf 10 4
Min Menai Morfudd Maesaleg Ceinciau Bangor lleiaf 10 4
Minffordd Menai Williams Ceinciau Bangor mwyaf 10 2
Nansi Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 10 4
Oged Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 10 3
Pantathro Elfair Jones Ceinciau Bro Gŵyr mwyaf 10 3
Plas Coch Mair Carrington Roberts Allwedd y Tannau 54 mwyaf 10 4
Rhandir Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin mwyaf 10 4
Rhos-lyn Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 38 mwyaf 10 4
Trefynach Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 10 hyblyg
Thema Schindler's List trefniant Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus lleiaf 10 4
Y Winllan Judith Rees Williams Allwedd y Tannau 72 mwyaf 10 3
CEINCIAU 12 BAR (yn cynnwys rhai ceinciau gydag ail ben byrrach)
Bryn Eirian Nan Elis Allwedd y Tannau 70 mwyaf 12 4
Cainc y Gododdin Osian Elis Allwedd y Tannau 52 lleiaf 12 a 10 3
Glannau'r Taf Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 12 4
Hafod y Grug Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill lleiaf 12 4
Hafod y Grug Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill lleiaf 12 4
Hengwrt Catherine Watkin Allwedd y Tannau 50 mwyaf 12 a 10 3
Llety Fadog Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 12 3
Majesty Emyn-dôn, trefn. Catherine Watkin Yr Hen Gostrel mwyaf 12 4
Plas Eleri Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 12 2
Plas Eleri Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 12 2
Tir y Cwmwd Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4
Trevelin Helen Meirianwen Jones Williams Diliau’r Dyffryn lleiaf 12 4
CEINCIAU 16 BAR
Côr y Cewri Nia Keinor Jenkins Ceinciau Bro Gŵyr lleiaf 16 3
Mallt Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 16 4
Mwrddrwg Nia Wyn Jones Ceinciau ‘99 lleiaf 16 3
           
Ave Verum Corpus Mozart, trefn. Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 57 mwyaf 41 1

Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un rhan
Sawl pennill i'r cylch
CEINCIAU 6, 8, 10 ac 11 BAR
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36 
lleiaf
6
4
Aberderfyn
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
6
4
Aberdulais
Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts (Telynores Iâl)
Allwedd y Tannau 55
mwyaf
8
4
Aberdulas
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
8
4
Bryn Gwyn
Sara Gwilym
Ceinciau Cynythog
mwyaf
8
3
Ffinant
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 64
mwyaf
8
3
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
6 neu 12
2 neu 4
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36
mwyaf
6 neu 12
2 neu 4
Mwynen Conwy
William Lloyd
Allwedd y Tannau 14
mwyaf
8
4
Mwynen Conwy
William Lloyd
Rhos Helyg
mwyaf
8
4
Mynydd Bach I
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
10
4
Padarn
Gwennant Pyrs
Dwynwen
mwyaf
8 neu 16
2 neu 4
Pistyll Gwyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
10
4
Rhos Helyg
William Lloyd
Rhos Helyg
mwyaf
10
3
Sws
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos.
mwyaf
10 neu 14 neu 16
4
Talgarreg
Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
10
4
Teleri
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 35
mwyaf
10
4
Trawsfynydd
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
11
4
Ystumgwadneth
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
10
4
CEINCIAU 12 BAR (yn cynnwys rhai ceinciau gydag ail ben hirach neu fyrrach)
Adlais Nia
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
mwyaf
12
3
Alamair
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
4
Ann
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
2
Awen
Nan Elis
Tant i’r Plant
lleiaf
12
4
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
lleiaf
12
3
Bedw Gwynion
Dafydd Roberts (Telynor Mawddwy), trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
Bestan
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
Bod Erw
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 36, 51 a 74
mwyaf
12
4
Bro Gŵyr
Berian Lewis
Allwedd y Tannau 51
mwyaf
12
3
Bro Gŵyr
Berian Wyn Lewis
Alaw Tawe
mwyaf
12
3
Bro Meirion
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
mwyaf
12
4
Bro Myrddin
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
Bron Deifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
12
4
Brondeifi
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12
4
Brondeifi
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
4
Bryn Dreiniog
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
lleiaf
12
4
Bryn Rhosyn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
lleiaf
12
4
Bryniago
Iris Thomas
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
12
4
Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
12
4
Capel Salem
Bethan Bryn
Lobsgows
lleiaf
12
4
Carnguwch
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
Caryl
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
Castell Holfen
Haydn Morris
Telyn Cymru I
lleiaf
12
4
Cefn Bryn
Bethan Bryn
Alaw Tawe
lleiaf
12
4
Cefn Bryn I
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
Cefn Llwyn y Bugail
Non Gwilym
Ceinciau Cynythog
lleiaf
12
4
Cefn Madryn
Glenda Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
Ceiro
Heledd Ann Hall
Allwedd y Tannau 41, 51 a 72
mwyaf
12
4
Ceiro
Heledd Ann Hall
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
12
4
Clas y Mwnt
Catherine Watkin
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn III
lleiaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Mona Meirion
Bedw Gwynion
mwyaf
12
3
Codiad yr Ehedydd
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Cainc y Delyn I
mwyaf
12
3
Coetmor
Menai Williams
Ceinciau’r Dyffryn
mwyaf
12
4
Coetmor
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Craig y Pistyll
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
12
4
Cwm Saebren
Eirlys Gravelle
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
12
4
Cwmyglo
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
12
4
Cysur
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
4
Del
Judith Rees Williams
Ceinciau ‘99
mwyaf
12
3
Difyrrwch Caswallon
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
12
3
Dolfedw
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
12
3
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 32
mwyaf
12
3
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 37
mwyaf
12
3
Dyfrdwy
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
12
3
Dyffyn Cân
Elfair Jones
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
12
4
Dyffyn Cân
Elfair Jones
Allwedd y Tannau 73
mwyaf
12
4
Dyffyn Cân
Elfair Jones
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
12
4
Elin
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
12
4
Elsa
Bethan Eleri Williams
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12
4
Elliw
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
12
3
Erin
Lona Maredudd Jones
Allwedd y Tannau 49
lleiaf
12
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
12
4
Glan Beuno
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
Glan Elwy
Nia Elain
Tonnau'r Tannau
mwyaf
12
4
Glan Prysor
Haf Morris
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
12
3
Glan Wnion
Catherine Watkin
Y Cennin Aur
mwyaf
12
2
Gwelfro
Rhian Davies
Ceinciau'r Ifanc
mwyaf
12
4
Gwenan
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
12
3
Gwyndy
Mair B. Williams
Tonnau’r Tannau
lleiaf
12
4
Gwytherin
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
12
2
Gwytherin
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
2
Hawys
Mona Meirion
Tant i'r Plant
mwyaf
12
4
Hen Felin
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
lleiaf
12
3
Hendre
Tudur Jones
Ceinciau’r Ifanc
lleiaf
12
4
Hiraeth
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
12
4
Hyd y Llwybr
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
3
Lleu
Ann Hopcyn
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12 a 16
4
Lleu
Ann Hopcyn
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
12 a 16
4
Llwyngronwen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
lleiaf
12
4
Llwyngronwen
J. Eirian Jones
Allwedd y Tannau 50
lleiaf
12
4
Llwyn Eithin
Gwenan Gibbard
Ceinciau Penyberth
lleiaf
12
4
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
12
4
Llys Eurgain
Ceinwen Roberts
Allwedd y Tannau 41, 48, 51 a 72
mwyaf
12
4
Maen y Wern
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
Maes Garmon
Edna Wyn Griffiths
Allwedd y Tannau 26
lleiaf
12
4
Maes Garmon
Edna Wyn Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
12
4
Maes Maelor
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
12
3
Mallt y Nos
Owain Siôn
Ceinciau Penyberth
mwyaf
12
4
Manhyfryd
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
12
4
Margaret
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
3
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Gilmora
Mwyaf
12 neu 6
4 neu 2
Moel Hiraddug
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 36
Mwyaf
12 neu 6
4 neu 2
Moelwynfa
E.G. Griffiths
Allwedd y Tannau 24
lleiaf
12
4
Murmur y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn
mwyaf
12
4
Murmur y Nant
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Mwynder Llinos
Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn IV
mwyaf
12
3
Mwynen Iwnis
H.T.Davies, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  7
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Tannau’r Haf
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
lleiaf
12
3
Mwynen Môn
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
12
3
Mynyllod
Gwennant Pyrs
Cerddi a Cheinciau’r Cwm
lleiaf
12
2
Nadolig? Pwy a Wyr
Ryan Davies, trefn. Eleri Owen
Alaw Tawe
mwyaf
12 ac 14
4
Pen Dinas
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
12
4
Pen Waun
Carys Williams
Ceinciau Cynythog
mwyaf
12
4
Penrallt
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
12
4
Penrhyn Llŷn
addasiad Gwenan Gibbard o alaw Nan Elis 
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
12/12/16
3
Perthog
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 41 
mwyaf
12
4
Picnic y Tedi Bêrs
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
12
2
Porth y Castell
Eleri Owen
Na Joio
mwyaf
12
3
Porth y Castell 
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
12
3
Rita
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
12
4
Rita
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
4
Rodyn
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
12
3
Rhiannon
Menai Williams
Allwedd y Tannau 66
mwyaf
12
4
Rhiannon
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Rhiannon
Menai Williams
Ceinciau'r Dyffryn a Mwy
mwyaf
12
4
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Allwedd y Tannau 64
mwyaf
12
4
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
12
4
Rhos Aeron
Rhiannon Ifan
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
12
4
Rhydywernen
Mair Carrington Roberts
Cerddi a Cheinciau’r Cwm
mwyaf
12
4
Sbonc
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
12
4
Sglefrio
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
3
Siglo
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
12
4
Sophie
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
12
2
Stelc II
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
12
4
Tic Toc
Bethan Bryn
Ceinciau'r CyfnosCeinciau'r Cyfnos
lleiaf
12 ac 16
4
Tirmynach
Heledd Ann Hall
Tonnau’r Tannau
mwyaf
12
4
Traeth y Fegla
Megan Tudor
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
12
4
Traeth y Fegla
Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 34
mwyaf
12
2
Treddafydd
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
12
4
Trystan
Bil Efans
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
12 ac 16
4
Trystan
Bil Efans
Ceinciau ‘99
mwyaf
12 a 16
4
Twmi
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
2
Ty’n Rhewl
Mair B. Williams
Tonnau’r Tannau
mwyaf
12
4
Waldo I
Bethan Bryn
Stelcian
lleiaf
12
4
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis
Telyn y Werin I
mwyaf
12 a 10
3
Y Bardd yn ei Awen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Cainc y Delyn I
mwyaf
12 a 10
3
Y Bȇl
Elfair Jones
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
12
4
Y Fro Dawel
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 59
mwyaf
12
4
Y Ffair
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
3
Y Ffrwd Wen
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 16
mwyaf
12
3
Y Ffrwd Wen
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
12
3
Y Mul
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
12
4
Y Telor
Nia Keinor Jenkins
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
12
4
Y Wenallt
Mona Meirion
Cerdd ar Dant
mwyaf
12
4
Ynyslety
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
12
4
Yr Afon
Haydn Morris
Tannau’r Haf
lleiaf
12
3
Yr Afon
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
12
3
Yr Hufen Melyn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu'r Cymry II
mwyaf
12 a 16
3
Yr Hufen Melyn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
12 ac 16
3
CEINCIAU 14, 15 ac 16 BAR (yn cynnwys rhai ceinciau gydag ail ben hirach neu fyrrach)
Aber
Lewis Thomas, trefn. Gaenor Hall
Y Cennin Aur
mwyaf
16
2
Angorfa
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
Alba
Berian Wyn Lewis
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
16
3
Alun
Gwyneth Vaughan
Diliau'r Dyffryn
mwyaf
16
4
Alun
Gwyneth Vaughan
Allwedd y Tannau 39
mwyaf
16
4
Arfryn
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
4
Blaenddôl
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
2
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
lleiaf
16
3
Blaenhafren
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 32
mwyaf
16
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 38
mwyaf
16
3
Breuddwyd y Frenhines
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
16
3
Bro Maelgwn
Wlliam Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
2
Bronallt
Gwenno James
Ceinciau'r Ifanc
lleiaf
16
4
Bryn Melyn
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
4
Brynawelon
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
3
Y Garreg Hollt
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
14
3
Cae Steel
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
3
Cainc O’Donnell
Traddodiadol (Gwyddelig), trefn. J. Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
16
3
Cainc y Datgeiniad
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Carillon
Trefn. J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Caru Doli
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Castell Rhuthun
Traddodiadol
Tannau’r Haf
mwyaf
16
3

Castellmarch

Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
mwyaf
16
3
Cefn Bryn II
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
4
Cefni
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 41
lleiaf
16
3
Cefni
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
4
Cerdd Catrin
Nans Lovatt
Y Cennin Aur
lleiaf
16
3
Ceulanmaesmawr
Heledd-Ann Hall
Allwedd y Tannau 55
lleiaf
16
4
Cilmeri
Nan Elis
Y Cennin Aur
mwyaf
16
3
Cledwen
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
2
Cledwen
Dafydd Huw
Cerdd ar Dant
mwyaf
16
2
Cloch Nant Eos
Bethan Bryn
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
2
Cloch Nanteos
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
16
2
Colwyn
David McBride
Allwedd y Tannau 42
lleiaf
16 a 12
3
Consêt y Siri
Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall
Tannau’r Haf
mwyaf
14 ac 11
3
Conset y Siri
Traddodiadol
Alawon Telyn
mwyaf
14 a 11
3
Craig y Dderwen
William Lloyd
Allwedd y Tannau 19
mwyaf
16
3
Creigiau Aberdaron
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Croeso
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
lleiaf
16
3
Cwmgiedd
Elfair Jones
Alaw Tawe
mwyaf
16
4
Cyfnos
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
lleiaf
16
2
Deffro
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
mwyaf
16
3
Derlwyn
Eirlys Gravelle
Ceinciau’r Gorwel
mwyaf
16
4
Deulyn
Owenna Hughes
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
Difyrrwch Ieuan y Telynor Dall
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Dŵr Glan
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
lleiaf
16
3
Dŵr Glan
Traddodiadol, trefn. Nan Elis
Ceinciau Ddoe a Heddiw
lleiaf
16
3
Dŵr Glân
Traddodiadol, trefn. Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 44
lleiaf
16
3
Dŵr-y-Felin
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Dyffryn Camwy
Huw Morgan
Allwedd y Tannau 76 a 77
mwyaf
16
3
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 23
lleiaf
16
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 27
lleiaf
16
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Gilmora
lleiaf
16
2
Dyffryn Maelor
Gilmor Griffiths
Rhos Helyg
lleiaf
16
3
Eilir Hedd
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 73
mwyaf
16
4
Eluned
Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
Fy llong fach arian i
trefniant Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
4
Ffion
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
Fflur
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
lleiaf
16
3
Ffosiwan
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
16
4
Ffynnon Sara
Eirian Williams, Rhuthun
Ceinciau ‘99
mwyaf
16
3
Gartherwen
Owain Siôn
Ceinciau ‘99
mwyaf
16
4
Glan Brân 
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
2
Glan Hafren
Morfudd Sinclair
Allwedd y Tannau 54
mwyaf
16
3
Glan y Mor
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
mwyaf
16
4
Glannau Menai
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
16
3
Glyn Hebog
Steffan Rhys Hughes
Allwedd y Tannau 76
amhenodol
16
3
Glynawen
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Gwern Felin
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
3
Gwernllwyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Hafan
Eleri Huws
Tonnau’r Tannau
mwyaf
16
4
Hafod Lydan
Judith Rees Williams
Tonnau’r Tannau
mwyaf
16
4
Hen Lwybrau
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
16
3
Heulwen Haf
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Hiraethog
Haydn Morris
Telyn Cymru II
mwyaf
14
4
Huwcyn
Ceri Wynne Jones
Ceinciau’r Ifanc
mwyaf
16
4
In der Heimat
Grieg, trefn. Eirian Williams
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
16
4
In Der Heimat
Grieg, trefn. Eirian Williams
Ceinciau Ddoe a Heddiw
mwyaf
16
4
Llannerch
David McBride
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
16
4 neu 3
Llwyn yr Eos
Elsbeth M Jones
Tannau Teifi
mwyaf
16
4 neu 3
Llyn Llech Owain
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Maes y Meillion
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Manon
Nan Elis
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
Mantell Siani
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Mantell Siani
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
3
Mathafarn
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16
3
Mathafarn
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
mwyaf
16
3
Mebyn Mair
Jester Hairston, trefn. Dafydd Huw
Dyffryn Conwy
mwyaf
16
2
Meddiant Uchaf
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
16
hyblyg
Meira
Meirwen Jones
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
4
Mela
Catherine Evans
Allwedd y Tannau 15
mwyaf
16
3
Mêl Wefus
Traddodiadol
Deg Cainc
lleiaf
14 a 12
3
Miriam
Caryl Parry Jones
Allwedd y Tannau 59
lleiaf
16
3
Miriam
Caryl Parry Jones
Allwedd y Tannau 70
lleiaf
16
3
Miriam
Caryl Parry Jones
Ceinciau'r Allwedd
lleiaf
16
3
Moel Gamelin
Eirlys Dwyryd
Allwedd y Tannau 31
lleiaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Bethan  Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Telyn Dwyryd
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin I
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. J.Ceurwyn Evans
Allwedd y Tannau 27
mwyaf
16
3
Moel yr Wyddfa
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16
3
Mwynder Corwen
Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn
Telyn y Werin II
mwyaf
16 a 12
3
Mwynder Corwen
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry I
mwyaf
16 a 12
3
Mwynen Arfon
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
16
3
Mwynen Elli
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Pant Corlan yr Wyn
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
2
Pant Tywyll
Gwenan Roberts
Allwedd y Tannau 67
mwyaf
16
3
Pantycelyn
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Pen Ucha
Morfudd Llwyn Owen, trefn. Menna Bennett Joynson
Allwedd y Tannau 52
mwyaf
15
4
Pen y Garn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
16 a12
3
Perthi
Dylan Cernyw
Miri Maelgwn a cheinciau er..
mwyaf
16
4
Plas Gwili
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
16
3
Porth Madryn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 40
mwyaf
16
4
Porth Madryn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 56
mwyaf
16
4
Rhos y Gad
Dafydd Huw
Allwedd y Tannau 50
mwyaf
16
4
Rhos y Gad
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
4
Sarn Helen
Mona Meirion
Bro Mebyd
mwyaf
16
3
Sioc
Ann Hopcyn
Allwedd y Tannau 42
mwyaf
16 a 12
4
Siwan
Mona Meirion
Tant i’r Plant
mwyaf
16
3
Tafarn-y-Fedw
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
16
4
Tegfryn
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 70
mwyaf
14/12
4
Tegfryn
Catherine Watkin
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
14/12
4
Tŷ Derwen
Eleri Owen
Llety’r Bugail
mwyaf
16
4
Waen y Garreg
Ceinwen Roberts
Ceinciau Bro Delyn
mwyaf
16
3
Wernol
Gwenan Dwyfor Owen
Ceinciau Penyberth
mwyaf
16
3
Y Delyn Newydd
Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd
Allwedd y Tannau 18
mwyaf
16
2
Y Delyn Newydd
Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
16
2
Y Dydd
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 13
mwyaf
16
2
Y Dydd
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Allwedd y Tannau 47
mwyaf
16
2
Y Garn
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
16
2
Y Garreg Hollt
Haydn Morris
Telyn Cymru I
mwyaf
14
3
Y Waedd
Traddodiadol
Allwedd y Tannau  4
lleiaf
16
3
Y Waedd
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 25
lleiaf
16
3
Y Waedd
Traddodiadol, trefn. Haydn Morris
Hen Ganu’r Cymry II
lleiaf
16
3
Ymdaith yr Yswain
Traddodiadol, trefn. Nansi Richards
Wyth o Geinciau Cerdd Dant
mwyaf
16
3
Ymgyrch-dôn y Waenlwyd
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
16
2
Yr Ysgin Aur
Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws
Aelwyd y Delyn II
mwyaf
16
4
CEINCIAU 18, 22, 24 BAR, ac eraill
Ceri Wyn
Alan Wynne Jones
Allwedd y Tannau 39
lleiaf
20
3
Cilan
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
lleiaf
20
4
Eiddon
Catherine Watkin
Y Cennin Aur
lleiaf
20
3
Elain
Alun Tegryn
Allwedd y Tannau 61
mwyaf
20
2
Erddig
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
20
3
Erddig
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
20
3
Erddig
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 46
mwyaf
20
3
Erddigan Dannau
Traddodiadol
Deg Cainc
mwyaf
20
2
Esgair Llyn
tr Berian Wyn Lewis
Na Joio
mwyaf
18
3
Eurion
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
20
4
Frondeg
Iris Thomas
Alaw Tawe
mwyaf
20
3
Garnedd Einion
Ann Bryniog
Dyffryn Conwy
mwyaf
20
4
Gelli Lydan
Watcyn o Feirion
Allwedd y Tannau 20
mwyaf
20
3
Glyndŵr
Mair Beech Williams
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
20
3
Gwern Hywel
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
lleiaf
20
4
Llwyndyrus
Owain Siôn
Ceinciau ‘99
mwyaf
20
3
Llwyndyrus
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
20
3
Llyn Brynmelin
Nia Keinor Jenkins
Na Joio
mwyaf
20
4
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
20
3
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
20
3
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau  8 
mwyaf
20
3
Maentwrog
J. E. Jones, trefn. Haydn Morris
Allwedd y Tannau 18
mwyaf
20
3
Mwynen Donos
Haydn Morris
Alawon Telyn
lleiaf
20
3
Mynydd Bach II
Bethan Bryn
Stelcian
½ ½
20
2
Plas Coch
Mair Carrigton Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
20
4
Rhos Helyg
William Lloyd
Allwedd y Tannau 16 
mwyaf
20
3
Rhos Helyg
William Lloyd
Allwedd y Tannau 23
mwyaf
20
3
Waldo II
Bethan Bryn
Stelcian
lleiaf
20
3
Y Garn
Gaenor Hall
Cerdd ar Dant
mwyaf
20
2
Yn y Mŵd
Bethan Bryn
Yn y Mŵd
mwyaf
20
1
Arosfa
Iris Thomas
einciau Bro Gŵyr
mwyaf
22
3
Glanyrafon
Iris Thomas
Dyffryn Conwy
lleiaf
22
2
Aberdeunant
William Lloyd
Allwedd y Tannau 20 
mwyaf
24
2
Bryntynoriad
Catherine Watkin
Tonnau’r Tannau
mwyaf
24
2
Craig y Nos
Haydn Morris
Alawon Telyn
mwyaf
24
3
Melindwr
Mair Selway
Allwedd y Tannau 56
mwyaf
24
3
Melindwr
Mair Selway
Allwedd y Tannau 71
mwyaf
24
3
Melindwr
Mair Selway
Ceinciau'r Allwedd
mwyaf
24
4
Penffridd
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
mwyaf
24
3
Traeth y Bermo
Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams
Cainc y Delyn II
mwyaf
24
3
Crwydro
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf
33
1
Bronllys
Catherine Watkin
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
Tinc-y-Clychau
Trefn. Judith Rees Williams
Miri Maelgwn a cheinciau er..
½ ½
48
1
Enw'r gainc Cyfansoddwr Cyfrol Cywair Sawl bar mewn un rhan Sawl pennill i'r cylch
CEINCIAU 6, 7 ac 8 BAR
Aberglaslyn (sef Bwlch Llanberis) Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 8 4
Abermagwr Lona M Phillips Ceinciau'r Allwedd mwyaf 8 4
Abermagwr Lona M Phillips Allwedd y Tannau 72 mwyaf 8 4
Blodau Glyn Dyfi Tradd., trefn. Elsbeth M Jones Tannau Teifi mwyaf 8 4
Broniarth Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 41 mwyaf 8 4
Broniarth Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 4
Bryn Eithin Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 42 lleiaf 8 4
Bryn Tyddyn Huw Gwynne Allwedd y Tannau 37 lleiaf 8 4
Cainc Dafydd Broffwyd Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3
Cainc Dafydd Broffwyd Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 8 3
Cainc Dafydd Broffwyd Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II mwyaf 8 3
Cainc Rhys Bach Megan Tudur Allwedd y Tannau 39 mwyaf 8 4
Cariad y Bardd Traddodiadol (?) Tannau’r Haf mwyaf 8 a 12 4
Castell Dinbych Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 8 4
Consêt Eirian William Lloyd Allwedd y Tannau 14 mwyaf 8 2
Consêt Eirian William Lloyd Allwedd y Tannau 19  mwyaf 8 2
Consêt Eirian William Lloyd Allwedd y Tannau 37 mwyaf 8 2
Consêt Gwilym Bethel Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Tannau’r Haf mwyaf 8 neu 16 2 neu 3
Cysur Thomas Price (Carnhuanawc)trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 4
Dwynwen Gwennant Pyrs Dwynwen lleiaf (moddawl) 8 2
Idrison Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 8 neu 16 2
Maesaleg Morfudd Maesaleg Ceinciau Bangor mwyaf 7 4
Maldwyn Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths Yr Hen Gostrel lleiaf 8 4
Murmur Tryweryn Watcyn o Feirion Allwedd y Tannau 16 lleiaf 8 3
Murmur Tryweryn Watcyn o Feirion Allwedd y Tannau 23 lleiaf 8 3
Mwynen Ceiriog Traddodiadol, trefn. Ted Richards Tannau’r Haf mwyaf 8 4
Mwynen Mair J. H. Backofen, trefn. Mair Jones Allwedd y Tannau 30 lleiaf 8 3
Mwynen Mair J.H.Backofen, trefn. Mair Jones Rhos Helyg lleiaf 8 3
Parc y Rhos J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 6 4
Penrhyn Bethan Bryn Allwedd y Tannau 48 mwyaf 8 3
Penweddig Alan Wynne Jones Allwedd y Tannau 42 mwyaf 8 4
Porth Dafarch Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 8 3
Rhydwen Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 39 mwyaf 8 3
Ty’n y Ddraenen J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 6 4
Wern y Crai William Lloyd Allwedd y Tannau 16  mwyaf 8 3
Wern y Crai William Lloyd Allwedd y Tannau 23 mwyaf 8 3
Y Dalar Deg Bethan Bryn Allwedd y Tannau 55 mwyaf 6 4
Y Pural Fesur Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II mwyaf 8 3
Y Wenynen Traddodiadol,trefn. Nicholas Bennett Tannau'r Haf mwyaf 8 4
Ysbryd Bethan Bryn Yn y Mŵd ½ ½ 8 4
CEINCIAU 10 BAR
Bodhyfryd Mair Carrigton Roberts Ceinciau’r Ffin mwyaf 10 4
Bro Dawel Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel lleiaf 10 4
Bro Dwyfor Nan Elis Bro Mebyd mwyaf 10 4
Bwlchderwin Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 10 4
Cae Gethin Mair Carrington Roberts Cerddi a Cheinciau’r Cwm lleiaf 10 3
Cainc i'r Diniwed Rai Hugh Gwynne Ceinciau Penyberth lleiaf 10 4
Capel Als Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 10 4
Cariad Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 10 4
Cerrig Llwydion Eleri Owen Llety'r Bugail lleiaf 10 4
Cynfal Mona Meirion Bro Mebyd mwyaf 10 4
Efyrnwy J. Ceurwyn Evans Allwedd y Tannau 28 lleiaf 10 4
Efyrnwy J. Ceurwyn Evans Rhos Helyg lleiaf 10 4
Heneglwys Alwyn Humphreys Allwedd y Tannau 56 lleiaf 10 4
Llangefni Nan Elis Y Cennin Aur lleiaf 10 4
Nant Hugh Gwynne Allwedd y Tannau 71 mwyaf 10 4
Penhelig Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel mwyaf 10 4
Siglen Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 10 4
Trem y Foel Megan Tudor, trefn. Catherine Watkin Allwedd y Tannau 34 lleiaf 10 4
CEINCIAU 12 BAR
Ael y Bryn Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus mwyaf 12 4
Anest Alun Tegryn Allwedd y Tannau 61 mwyaf 12 3
Anest Alun Tegryn Allwedd y Tannau 77 mwyaf 12 3
Arfor Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 12 3
Berw Rhondda Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel lleiaf 12 4
Beryl II Bethan Bryn Stelcian mwyaf 12 4
Bethan Judith Rees Williams Miri Maelgwn a cheinciau er.. mwyaf 12 4
Bethel Emyn-dôn, trefn. Mona Meirion Yr Hen Gostrel mwyaf 12 3
Breuddwyd Rhysyn Bach Traddodiadol Deg Cainc mwyaf 12 3
Breuddwyd Rhysyn Bach Traddodiadol, tr. Nicholas Bennett Allwedd y Tannau 77 mwyaf 12 3
Breuddwydio Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 61 lleiaf 12 3
Bro Derfel Menai Williams Allwedd y Tannau 31 lleiaf 12 4
Bro Derfel Menai Williams Ceinciau Ddoe a Heddiw lleiaf 12 4
Bron Myfyr Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 12 4
Cainc Daniel Efan Bethan Bryn Ceinciau'r Cyfnos mwyaf 12 3
Castell y Bere H.T.Davies Allwedd y Tannau 13 lleiaf 12 3
Castell y Bere H.T.Davies Allwedd y Tannau 31 lleiaf 12 3
Castell y Bere H.T.Davies, trefn. Gilmor Griffiths Rhos Helyg lleiaf 12 3
Castell y Rhingyll Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog mwyaf 12 4
Cefn Coed Nia Keinor Jenkins Ceinciau Bro Gŵyr lleiaf 12 4
Coed y Parc Morfudd Sinclair Allwedd y Tannau 59 mwyaf 12 ac 16 4
Cwm Gwili Haydn Morris Telyn Cymru I lleiaf 12 4
Cwm Teigl Mona Meirion Bro Mebyd lleiaf 12 4
Cysgod y Pin J. Eirian Jones Alawon Dwynant mwyaf 12 4
Danygraig Eirlys Gravelle Ceinciau’r Gorwel lleiaf 12 4
Difyrrwch y Llys Eirian Williams (Rhuthun) Allwedd y Tannau 58 mwyaf 12 4
Drws y Nant T. Gwyn Jones Y Cennin Aur lleiaf 12 4
Drws y Nant T.Gwynn Jones Allwedd y Tannau 29 a 74 lleiaf 12 4
Dŵr y Ffynnon Dafydd Roberts, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 12 3
Dyffryn Paith Bethan Bryn Stelcian mwyaf 12 4
Elain Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4
Erwenni Einir Wyn Jones Ceinciau Penyberth mwyaf 12 4
Esgeiriau Catherine Watkin Allwedd y Tannau 73 hyblyg 12 4
Fedw Hir Gwennant Pyrs Cerddi a Cheinciau’r Cwm mwyaf 12 4
Gardden Sian James Allwedd y Tannau 77  lleiaf 12 4
Garreg Gnwc Judith Rees Williams Allwedd y Tannau 76 mwyaf 12 4
Glenys Judith Rees Allwedd y Tannau 36 mwyaf 12 4
Glenys Judith Rees Allwedd y Tannau 48 mwyaf 12 4
Glenys Judith Rees Williams Diliau’r Dyffryn mwyaf 12 4
Llangarnguwch Owain Siôn Williams Ceinciau Llwyndyrus lleiaf 12 3
Llanrhidian Huw Morgan Allwedd y Tannau 76 mwyaf 12 4
Lleucu Haf Morris Dyffryn Conwy mwyaf 12 4
Llys Ednyfed Haydn Morris Telyn Cymru II lleiaf 12 4
Llys Eurgain Ceinwen Roberts Allwedd y Tannau 41, 48, 51 a 72 mwyaf 12 4
Mair Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 78 mwyaf 12 4
Mared Gwennant Pyrs Ceinciau Bangor mwyaf 12 3
Mared Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 12 3
Mawrth ym Medi Gaenor Hall Allwedd y Tannau 57 lleiaf 12 3
Mawrth ym Medi Gaenor Hall Ceinciau '99 lleiaf 12 3
Mererid Menai Williams Ceinciau’r Dyffryn mwyaf 12 4
Mererid Menai Williams Ceinciau'r Dyffryn a Mwy mwyaf 12 4
Minllyn Haydn Morris Alawon Telyn lleiaf 12 4
Minllyn Haydn Morris Allwedd y Tannau 18 lleiaf 12 4
Minllyn Haydn Morris Allwedd y Tannau 58 lleiaf 12 4
Nant y Niwlen Dafydd Roberts trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II lleiaf 12 4
Nant y Pandy Gareth Mitford Williams Allwedd y Tannau 55 a 72 mwyaf 12 3
Nant y Pandy Gareth Mitford Williams Ceinciau'r Allwedd mwyaf 12 3
Nia H. T. Davies Allwedd y Tannau 13 mwyaf 12 3
Nudd Gwyn Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 44 mwyaf 12 2
Nudd Gwyn Gwennant Pyrs Allwedd y Tannau 54 mwyaf 12 2
Nudd Gwyn Gwennant Pyrs Nudd Gwyn mwyaf 12 4
Plas Heli Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos mwyaf 12 4
Porth Solfach Gwenan Gibbard Ceinciau Penyberth mwyaf 12 4
Ricordi Berian Wyn Lewis Na Joio mwyaf 12 4
Rhyd-y-Fen Eleri Owen Na Joio lleiaf 12 4
Rhyd-y-Fen Eleri Owen Llety'r Bugail lleiaf 12 4
Salome Emyn-dôn, trefn. Gwenllian Dwyryd Yr Hen Gostrel mwyaf 12 2
Salome Trefn. William Lloyd Allwedd y Tannau 25  mwyaf 12 2
Tyddyn Llewelyn Einir Wyn Jones Ceinciau Penrhos lleiaf 12 4
CEINCIAU 14, 15 ac 16 BAR
Afon Lliw Gwennant Pyrs Afon Lliw a Cheinciau Eraill mwyaf 16 3
Annest Rhys Meredydd Glyn Ceinciau Penyberth mwyaf 16 3
Ardwyn Catherine Evans Allwedd y Tannau 15  mwyaf 16 3
Ardwyn Catherine Watkin Rhos Helyg mwyaf 16 3
Arenig Fawr Gwennant Pyrs Nudd Gwyn lleiaf 16 4
Beryl Bethan Bryn Lobsgows mwyaf 16 2 neu 4
Beto Sian Bethan Antur Ceinciau Cynythog lleiaf 16 3
Blodau Ffestiniog Traddodiadol Deg Cainc mwyaf 16 3
Blodau'r Drain Traddodiadol Deg Cainc lleiaf 16 3
Blodau'r Faenol Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu'r Cymry II lleiaf 16 3
Bob Bethan Bryn Yn y Mŵd mwyaf 16 3
Bryn Castell Lona Griffiths Allwedd y Tannau 30 lleiaf 16 3
Cadair Idris Tradd., trefn. Catherine Watkin Allwedd y Tannau 55 mwyaf 16 3
Cader Idris Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 16 3
Cader Idris Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 16 3
Cader Idris Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II mwyaf 16 3
Cader Idris (trefniant) Beti Puw Richards Allwedd y Tannau 68 mwyaf 16 3
Cainc y Clogwyn Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 16 3
Cainc y Medelwr Traddodiadol trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 16 3
Cainc y Medelwr Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Wyth o Geinciau Cerdd Dant mwyaf 16 3
Carol Catrin Gilmor Griffiths Diliau’r Dyffryn mwyaf 15 4
Cefn Eithin Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 16 4
Cnocell y Coed Tradd., trefn William Lloyd Allwedd y Tannau 22 mwyaf 16 3
Consêt Gwilym Bethel Traddodiadol, trefn. Nansi Richards Tannau’r Haf mwyaf 16 neu 8 2 neu 3
Conset Morgan Dafis Haydn Morris Telyn Cymru I mwyaf 16 3
Conset Treffael Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 16 3
Conset Wiliam Owen, Pencraig Traddodiadol,trefn. Alwena Roberts Tannau’r Haf lleiaf 16 a 12 3
Consêt Wiliam Owen, Pencraig Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 a 12 3
Cowlyd Dafydd Huw Ceinciau Hiraethog lleiaf 16 4
Cwm Gwendraeth Haydn Morris Telyn Cymru I lleiaf 16 3
Cwmystwyth Elsbeth M Jones Tannau Teifi lleiaf 16 3
Deiniolen Edna Wyn Griffiths Allwedd y Tannau 26 mwyaf 16 3
Delyth Gavin Ashcroft Allwedd y Tannau 66 mwyaf 16 3
Dere Mlan Reff Berian Wyn Lewis Na Joio lleiaf/mwyaf 16 3
Difyrrwch Gwŷr Hirwaun Traddodiadol, trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3
Difyrrwch Ned Puw Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 3
Dinas Basing Morfudd Maesaleg Allwedd y Tannau 25  mwyaf 16 3
Diniweidrwydd Emyn-dôn, trefn. Gilmor Griffiths Yr Hen Gostrel lleiaf 16 3
Erw Faen Gilmor Griffiths Allwedd y Tannau 31 lleiaf 16 3
Erw Faen Gilmor Griffiths Gilmora lleiaf 16 3
Ffarwel Haf Menai Williams Allwedd y Tannau 30 lleiaf 16 3
Ffarwel Haf Menai Williams Rhos Helyg lleiaf 16 3
Ffarwel i'r Marian Traddodiadol Allwedd y Tannau  6 lleiaf 16 3
Ffarwel i'r Marian Traddodiadol, trefn. Alwena Roberts Tannau'r Haf lleiaf 16 3
Gelli Aur Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3
Glaslyn Haydn Morris Telyn Cymru II mwyaf 16 4
Goronwy Owain  Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II lleiaf 16 3
Hoffedd Hywel ab Owain Gwynedd Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 3
Hoffter Heulwen Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV mwyaf 16 3
Ianto’r Coed Traddodiadol, o gasgliad Nicholas Bennett Allwedd y Tannau 50 mwyaf 16 3
Idrison Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 16 neu 8 2
Llangan Emyn-dôn, trefn. Nan Elis Yr Hen Gostrel mwyaf 16 3
Llanddyfri (sef ‘Yn Iach i ti Gymru’) Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 16 3
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 16 3
Llwyn Onn Traddodiadol, trefn. Menai Williams Bedw Gwynion mwyaf 16 3
Llwyn Onn Traddodiadol. trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II lleiaf 16 3
Llwyn-yr-Eos Haydn Morris Alawon Telyn mwyaf 16 3
Llys Eurgain Ceinwen Roberts Ceinciau Bro Delyn mwyaf 16 3
Maelog Gwenan Roberts Dyffryn Conwy lleiaf 16 3
Mallwyd Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 37 mwyaf 16 3
Mallwyd Gwenan Roberts Ceinciau'r Allwedd mwyaf 16 3
Manordeilo Eirlys Gravelle Ceinciau'r Gorwel lleiaf 16 4
Meleri EllenWilliams Allwedd y Tannau 25 lleiaf 16 3
Merch Megan Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd mwyaf 16 3
Merch Megan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I mwyaf 16 3
Merch Megan Traddodiadol, trefn. Menna Bennett Joynson Allwedd y Tannau 51 mwyaf 16 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin I lleiaf 16 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadol, trefn. Menai Williams Bedw Gwynion lleiaf 16 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I lleiaf 16 3
Morfa Rhuddlan Traddodiadol, trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn IV lleiaf 16 3
Morfa'r Frenhines Traddodiadol. trefn. Haydn Morris Hen Ganu'r Cymry I lleiaf 16 3
Morfudd T. Gwyn Jones Y Cennin Aur mwyaf 16 3
Mwynen Megan H.T.Davies, Trefn. Haydn Morris Allwedd y Tannau  7 mwyaf 16 3
Mwynen Meirionnydd Traddodiadol, trefn. Eleanor Dwyryd Telyn Dwyryd lleiaf 16 3
Nant y Garth Wenna Roberts, trefn. Rhys Jones Allwedd y Tannau 25 mwyaf 16 3
Streflyn Llio Wyn Richards Ceinciau Cynythog mwyaf 14 3
Syr Harri Ddu Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn III mwyaf 16 2
Syr Harri Ddu Traddodiadol, trefn. Dafydd Roberts a P.H.Lewis Cainc y Delyn I mwyaf 16 2
Syr Harri Ddu Traddodiadol, trefn. Menai Williams Bedw Gwynion mwyaf 16 2
Ton Alarch Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3
Tôn Alarch Traddodiadol trefn. Llyfni Huws Aelwyd y Delyn II     mwyaf 16 3
Tôn Alarch Traddodiadol, trefn. J. Rhyddid Williams Cainc y Delyn II mwyaf 16 3
Tôn Alarch Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 16 3
Tôn Alarch Traddodiadol, trefn. Menai Williams Allwedd y Tannau 55 mwyaf 16 3
Triban Morfudd Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry I mwyaf 16 3
Twyn-yr-Hydd Eleri Owen Llety’r Bugail mwyaf 16 3
Tynewydd Haydn Morris Telyn Cymru II lleiaf 14 4
Tywysog y Faneg Traddodiadol Y Cennin Aur mwyaf 16 3
Wyres Megan Traddodiadol trefn. Llyfni Huws   Aelwyd y Delyn II   mwyaf 16 3
Wyres Megan Traddodiadol, trefn. Meinir Heulyn Telyn y Werin II mwyaf 16 3
Wyres Megan Traddodiadol. Trefn. Haydn Morris Hen Ganu’r Cymry II mwyaf 16 3
Y Lôn Goed Nan Elis Bro Mebyd mwyaf 16 3
Y Wenynen Traddodiadol, trefn. Gaenor Hall Y Cennin Aur mwyaf 16 3
Yr Hafod Elsbeth M Jones Tannau Teifi lleiaf 16 3
CEINCIAU 20 a 24 BAR
Bryn Elwy Gilmor Griffiths Gilmora mwyaf 20 3
Dyfi Telynor Mawddwy, trefn. Gwenan Roberts Allwedd y Tannau 35 mwyaf 24 3
Enw'r Gainc
Cyfansoddwr
Cyfrol
Cywair
Sawl bar mewn un pen
Sawl pennill i'r cylch
Sawl curiad i'r bar
Breuddwydion
Bethan Bryn
Lobsgows
digywair
17
1
5
Bryn Osian
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
amhenodol
10 ac 8
2
5
Brynrhydyrarian
Dafydd Huw
Ceinciau Hiraethog
mwyaf
8
3
5
Caer Rhun
Dylan Cernyw
Allwedd y Tannau 78
mwyaf
10
4
5
Cainc Harri Gruffudd
Bethan Bryn
Ceinciau'r Cyfnos
amhenodol
16
1
5
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Ceinciau’r Ffin
mwyaf
10
3
5
Capel y Groes
Mair Carrington Roberts
Allwedd y Tannau 49
mwyaf
10
3
5
Cwm Dulais
Iris Thomas
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
6
4
5
Cynefin
Dylan Cernyw
Allwedd y Tannau 78
mwyaf
10
4
5
Dyffryn Conwy
Catherine Watkin
Dyffryn Conwy
mwyaf
6
4
5
Henfro
Bethan Bryn
Lobsgows
mwyaf>lleiaf
14
1
5
Ieuan
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
2
2
Llwyn Derw
Menna Bennett Joynson
Na Joio
mwyaf
9
4
12
Maes Ffynnon
Haf Morris
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
6
4
5
Maes yr Haf
Haf Morris
Allwedd y Tannau 41
mwyaf
10
3 neu 4
5
Maesgwyn
Mona Meirion
Allwedd y Tannau 45
mwyaf
6
4
5
Maesgwyn
Mona Meirion
Dyffryn Conwy
mwyaf
6
4
5
Meirianwen
J. Eirian Jones
Alawon Dwynant
mwyaf
8
3
5
Minnen
Berian Wyn Lewis
Ceinciau Bro Gŵyr
amhenodol
6
4
5
Minnen
Berian Wyn Lewis
Allwedd y Tannau 75
amhenodol
6
4
5
Penwyllt
Elfair Jones
Na Joio
lleiaf
12
4
5
Porth Meudwy
Einir Wyn Jones
Ceinciau Penrhos
mwyaf
12
4
6
Pwllfanogl
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
7
4
7
Rhydymain
Catherine Watkin
Allwedd y Tannau 30
mwyaf
8 a 9
2
5
Siliwen
Gwennant Pyrs
Ceinciau Bangor
mwyaf
6
4
5
Siliwen
Gwennant Pyrs
Nudd Gwyn
mwyaf
6
4
5
Treflys
Hugh Gwynne
Allwedd y Tannau 75
mwyaf
6
4
5
Tyddyn Dwn
Owain Siôn
Allwedd y Tannau 73
mwyaf
8
3
5
Y Faenol Bropor
Gilmor Griffiths
Allwedd y Tannau 31
mwyaf
8
3
5
Y Faenol Bropor
Gilmor Griffiths
Gilmora
mwyaf
8
3
5
Y Tabernacl
Elfair Jones
Ceinciau Bro Gŵyr
mwyaf
6
4
5
Ysgubor Fawr
Owain Siôn Williams
Ceinciau Llwyndyrus
mwyaf
8
hyblyg
5
Llwyn Derw
Menna Bennett Joynson
Na Joio
mwyaf
9
4
12
CEINCIAU AMSERIAD 6/8
Ieuan
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
2
2
Penrhyn
Bethan Bryn
Stelcian
mwyaf
12
3
2