Cerdd Croeso

 

image

Cywydd Croeso Gŵyl Cerdd Dant
Llŷn ac Eifionydd 2016

Ymhell o dir, mae hiraeth
erioed am delyn o draeth
ac wedi hwrdd, tabwrdd ton,
be’n well na’r hen benillion?
O, am gei, wrth i’r storm gau;
yn y gêl, ble mae'n golau?

Trai gwael yn troi o Gilan
yr hen gwch yn brin o gân
a’r awydd sydd yn y swèl
yw mynd tua’r man tawel,
llywio’n hwyliau’n llawn heli
i afon Erch a’i hafan hi.

Glan-don, ac mi glywn dannau
a gŵyl fawr ac ailfywhau
naws y môr a’i siantis mêl;
o’r tŷ gro, teg yw’r awel
a’r iaith mor dew â’r ewyn
yno’n llond calonnau Llŷn.

Mae inni wlad fel maneg:
Eifionydd y tywydd teg
a Llŷn y moryn llonydd
wedi’r Swnt. Dod adra sydd
wrth alw’n y porth heli,
i hel nerth i’n hwyliau ni.

Myrddin ap Dafydd