Canllawiau Gosod

 

imageCyhoeddir canllawiau gosod ar gyfer holl gystadlaethau Cerdd Dant Eisteddfod yr Urdd yn flynyddol yn Allwedd y Tannau. Ni fydd y canllawiau hynny yn ymddangos yma.

Os dymunwch y canllawiau gosod ar gyfer y cystadlaethau cerdd dant yna mae'n rhaid i chi ymaelodi â'r Gymdeithas (ewch i dudalen Ymaelodi ar y wefan i lawrlwytho ffurflen) ac fe gewch gopi o Allwedd y Tannau yn flynyddol er mwyn manteisio ar y canllawiau gwerthfawr gyhoeddir yn flynyddol.

Felly, os nad ydych yn aelod ymaelodwch ar unwaith â'r Gymdeithas - £10 y flwyddyn - bargen!

Mae'r ffeil isod yn Rheolau Gosod a Chystadlu Cyffredinol ar gyfer Cerdd Dant.

Cliciwch yma i'w lawrlwytho.