Pwy yw Pwy

 

Swyddogion

Llywydd:  Meinir Maesaleg, Caerfyrddin

Is-lywydd: Eleri Roberts, Comins Coch

Delyth Vaughan

Swyddog Gweinyddol: Delyth Vaughan Rowlands, Vanner, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2HE
Ffôn: 01341 422 854
E-bost: cliciwch yma

   

Delyth Vaughan

Trefnydd y Gwyliau Cerdd Dant: John Eifion, Tyddyn Arthur, Y Waun, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PN
Ffôn: 01286 872 488 / 07985 200 677
E-bost: cliciwch yma
   

Trysorydd: Trebor Lloyd Evans, Nant yr Helyg, Llangwm, Corwen

Cyfreithiwr Mygedol: Hywel Lloyd Davies, Y Bala

Golygydd ‘Allwedd y Tannau’: Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg, Gwalch, 12 Iard yr Orsaf, Llanrwst

Ymddiriedolwyr: Aelodau Pwyllgor Gwaith y Gymdeithas

Aelodau Anrhydeddus am Oes: Catherine Watkin, Elfyn Pritchard, Gaenor Hall, Dr Aled Lloyd Davies, Derwyn Roberts, Dwynwen Jones, Dewi Prys Jones, Dan Puw

Pwyllgor Gwaith

Cadeirydd: Gwenan Gibbard

Is-Gadeirydd: Llio Penri

Aelodau (etholir 6 aelod bob blwyddyn am gyfnod o 3 blynedd):

2017: Leah Owen, Iwan Morgan, Menai Williams, Delyth Medi, Carys Williams a Llio Penri

2018: Gwenan Gibbard, Einir Wyn Jones, Nia Clwyd, Dylan Cernyw, Steffan Rhys Hughes, Alwena Roberts

2019: Carys Jones, Trefor Pugh, Eleri Roberts, Menna Thomas, Arfon Williams, Owain Siôn Williams

Cyfetholwyd : Elin Angharad Davies, Glesni Jones, Beti Puw Richards

Aelodaeth yr Is-Bwyllgorau

Cyllid: Arfon Williams, Iwan Morgan, Owain Siôn Williams, ynghyd a chadeiryddion yr is-bwyllgorau a’r swyddogion.

Datblygu: Arfon Gwilym, Gwenan Gibbard, Nia Clwyd, Owain Sion, Arfon Williams, Dr Aled Lloyd Davies (cyfetholwyd) a'r Swyddog Gweinyddol

Telynau: Carys Williams, Alwena Roberts, Gwenan Gibbard, Dafydd Huw (cyfetholwyd), Llio Penri, Swyddog Telynau a’r Swyddog Gweinyddol

Cwrs Gosod a Gweithdy Cyfeilio Telyn : Alwena Roberts, Menna Thomas, Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw

Panel Golygyddol Cerddorol: Menai Williams (Golygydd Cerdd), Gwenan Gibbard, Elin Angharad Davies, Leah Owen ac Owain Siôn Williams.

Panel Golygyddol Allwedd y Tannau: Myrddin ap Dafydd (Golygydd), Iwan Morgan, Menai Williams, Swyddog Gweinyddol a Threfnydd yr Ŵyl

Cynrychiolwyr ar Ymddiriedolaeth Nansi Richards: Carys Williams, Alwena Roberts a Beti Puw Richards