Llogi Telynau

 

image

Mae gan y Gymdeithas tua 30 o delynau – rhai pedal a rhai di-bedal – sydd ar gael i’w llogi gan aelodau’r Gymdeithas yn flynyddol. Byddwn yn rhannu’r ffurflenni cais o gwmpas y pasg, a bydd y ceisiadau llwyddiannus yn cael gwybod yn ystod yr Haf. Mae’r flwyddyn logi yn rhedeg o Fedi i Awst, i gyd-redeg â’r flwyddyn ysgol.

Prisiau Llogi Telynau 2017-18 fel a ganlyn:-
Telyn Bedal = £400.00 / £450.00
Telyn di-bedal = £250.00

Rydym yn cynnig opsiwn talu ffi llawn neu dalu blaendal ac yna archeb banc dros 10 mis.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud ymholiad cysylltwch â Delyth Vaughan Rowlands, Swyddog Gweinyddol trwy e-bost: cerdd.dant.cymru@gmail.com neu 01341 422 854

Rheolau Benthyg Telyn - cliciwch yma