Llogi Telynau

 

image

Mae gan y Gymdeithas tua 30 o delynau – rhai pedal a rhai di-bedal – sydd ar gael i’w llogi gan aelodau’r Gymdeithas yn flynyddol. Byddwn yn rhannu’r ffurflenni cais o gwmpas y pasg, a bydd y ceisiadau llwyddiannus yn cael gwybod yn ystod yr Haf. Mae’r flwyddyn logi yn rhedeg o Fedi i Awst, i gyd-redeg â’r flwyddyn ysgol.

Prisiau Llogi Telynau 2018-19 fel a ganlyn:-
Telyn Bedal 40 tant = £450.00
Telyn di-bedal = £250.00

Rydym yn cynnig opsiwn talu ffi llawn neu dalu blaendal ac yna archeb banc dros 10 mis.

Ffurflen Gais Telyn Bedal - cliciwch yma
Ffurflen Gais Telyn Di-Bedal - cliciwch yma
Rheolau Benthyg - cliciwch yma

Am fwy wybodaeth cysylltwch â Tecwyn Jones ar telynauccdc@gmail.com neu 01978 263 850

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am 2018-19 yw 31ain, Mai, 2018


Cwrs Gosod a Chyfeilio 2018

poster

Cynhelir Penwythnos preswyl i ddysgu sut i osod a/neu cyfeilio Cerdd Dant Medi 7fed-9fed, 2018 yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod. Mae'n rhaid gwneud cais am le ar y cwrs CYN Awst 17eg, 2018.

Dyma'r ffurflen gofrestru a'r manylion yn llawn.